Views
7 months ago

ata122_03_ders

23.2.2017 c. Yüksek

23.2.2017 c. Yüksek Öğretimdeki Gelişmeler ve Darülfünun (Üniversite) Reformu 1933‐1952 yılları arasında Türkiye'de yaşayan ve incelemeler yapan Ord. Prof. Philippe Schwartz, 1933 Üniversite Reformu'yla ilgili Hükümet'e sunduğu raporunda böbürlenme, özgüven eksikliği, mevki düşkünlüğü, adam kayırma gibi nedenlerle reformun hedeflerine ulaşamadığını bildiriyordu. Bu rapor üzerine 1946'da 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu ile yeni bir düzenlemeye gidildi. Üniversitelere bilim anlayışı kuvvetli, sağlam düşünceli, milli karakter sahibi, Türk Devriminin ülkülerine bağlı, toplumun genel seviyesini yükselten öğrenciler yetiştirme görevi ile özerklik ve tüzel kişilik yeniden verildi. 1946 tarihli Üniversiteler Kanunu, yüksek öğretimdeenuzunsüregeçerli kalmış kanundur. 16

23.2.2017 c. Yüksek Öğretimdeki Gelişmeler ve Darülfünun (Üniversite) Reformu 27 Mayıs 1960 hareketinden sonra 1946 tarihli kanunda bazı değişiklikler yapılmıştır. 1946 yılından sonra 1955'te Karadeniz Teknik Üniversitesi, aynı yıl Ege Üniversitesi, 1957'de Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1958'de Atatürk Üniversitesi kurulmuştur. Atatürk'ün vasiyeti olan Van 100. Yıl Üniversitesi ise 1982 yılında kurulabilmiştir. SOSYAL YAŞAMIN DÜZENLENMESİ Gazi Mustafa Kemal, Osmanlı Devleti'nin son döneminde yaşanan yenileşme ve kurtuluş çabalarının büyük oranda mevcut rejimin işlevini yitirmiş olmasından dolayı başarı elde edemediği gerçeğinden hareketle, Türk milletinin çağdaş dünya ile aynı düzlemde doğuştan edindiği haklarını kullanabileceği Cumhuriyet rejimini kurmakta tereddüt etmemişti. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinin tamamlanmasını sağlayan devrimlerin, sosyal ve kültürel yaşamda yapılacak düzenlemeleri de içermesi kaçınılmazdı. 17

Kapitalizm kapitalizmə bənzəməz - Azərbaycan Milli Kitabxanası
2002-2016
GENÇLİK EĞİTİM KURUMLARI EKİM BÜLTENİ 2018
ECONOMY
Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri
نوروز - انسان‌شناسی و فرهنگ
Xəbərlər 2010-N1 - İqtisadiyyat İnstitutu