Views
7 months ago

ata122_03_ders

23.2.2017 TEKKE, ZAVİYE

23.2.2017 TEKKE, ZAVİYE VE TÜRBELERİN KAPATILMASI (30 KASIM 1925) Selçuklular ve Osmanlılar döneminde, Anadolu'nun Türkleşmesinde ve halkın Türk‐İslam sentezi içinde yoğrulmasında ve eğitim hayatında önemli bir yere sahip olan tekke ve zaviyeler zamanla yozlaşmış ve toplumsal alanda bölünme ve gruplaşmalara sebep olmuştu. TEKKE, ZAVİYE VE TÜRBELERİN KAPATILMASI (30 KASIM 1925) Böylelikle gerçek anlamda varlık sebeplerini yitirmişlerdi. Eğitimini milli esaslar üzerine kuran, Türk milletini "ileri" bir millet yapma hedefini Batı uygarlığına uyum sağlayarak gerçekleştirmeyi amaçlayan Türkiye Cumhuriyeti için tekke, zaviye, türbe ve tarikat gibi İslam medeniyetine ait kurumların kaldırılması gerekiyordu. Gazi Mustafa Kemal, Kastamonu'da 30 Ağustos 1925'te söylediği bir nutukta türbedarlıkların, tekkelerin ve zaviyelerin kapatılacağının ve tarikatların kaldırılacağınınişaretini verdi: 20

23.2.2017 TEKKE, ZAVİYE VE TÜRBELERİN KAPATILMASI (30 KASIM 1925) "Ölülerden medet ummak, medeni bir cemiyet için, şindir(lekedir). Efendiler ve ey millet, biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler ve meczuplar memleketi olamaz. En doğru en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır." 30 Kasım 1925'teTekke,ZaviyeveTürbelerkapatılmış ve şeyhlik, müritlik, dervişlik gibi unvan ve lakapların kullanılması da yasaklanmıştı. MİLLETLERARASI ZAMAN, RAKAM VE ÖLÇÜ BİRİMLERİNİN KABULÜ a. Takvim, Saat ve Ölçülerde Değişiklik (1925‐1935) Yurt içi ve yurt dışındaki ticari ilişkilerin düzenlenmesinde, çeşitli kolaylıkların sağlanması amacıyla takvim, saat ve ölçü birimlerinde değişiklik yapılmıştı. Ağırlık ölçüsü birimi olarak kullanılan okka yerine kilo ve gram, uzunluk ölçüsü birimi endaze yerine, metre ve santimetre gibi uluslararası birimler getirildi. 1925 yılında çıkarılan kanunla Hicri ve Rumi takvimler yerine Miladi takvimin kullanılması kabul edilerek 1 Ocak 1926'dan itibaren uygulamaya geçildi. Güneşin batışına göre ayarlanan saat yerine, çağdaş dünyanın kullandığı saat sistemi kabul edilerek ezanî saat uygulamasından bugün kullandığımız modern saat uygulamasına geçildi. 21

Kapitalizm kapitalizmə bənzəməz - Azərbaycan Milli Kitabxanası
2002-2016
GENÇLİK EĞİTİM KURUMLARI EKİM BÜLTENİ 2018
ECONOMY
Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri
نوروز - انسان‌شناسی و فرهنگ