Views
6 months ago

ata122_03_ders

23.2.2017 Atatürk

23.2.2017 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (ATA 122) 3.Ders EĞİTİM VE ÖĞRETİM ALANINDA YAPILAN DEVRİMLER Haftanın Hedefi Bu hafta izlenecek konular ile eğitim ve öğretim alanında yapılan devrimler ve 19. yüzyılda eğitim sistemimiz, Cumhuriyet Dönemi eğitim politikaları ve uygulamalar çerçevesinde Tevhid‐i Tedrisat Kanunu, okulöncesi, ilk ve orta öğretimde gelişmeler, yüksek öğretimdeki gelişmeler ve Darülfünun (üniversite) reformu ile birlikte sosyal yaşamın düzenlenmesi birlikte kıyafetlerin çağdaşlaşması, tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması, milletlerarası zaman, rakam ve ölçü birimlerinin kabulü, takvim, saat ve ölçülerde değişiklik, bayram ve milli tatil günlerinin düzenlenmesi, soyadı kanunu ve unvanların yasaklanması incelenecektir. 2

23.2.2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM ALANINDA YAPILAN DEVRİMLER 1. Eğitim ve Öğretim Alanında Yapılan Devrimler A. 19. Yüzyılda Eğitim Sistemimiz B. Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları ve Uygulamalar a. Tevhid‐i Tedrisat Kanunu (3 Mart 1924) b. Okulöncesi, İlk ve Orta Öğretimde Gelişmeler c. Yüksek Öğretimdeki Gelişmeler ve Darülfünun (Üniversite) Reformu EĞİTİM VE ÖĞRETİM ALANINDA YAPILAN DEVRİMLER Avrupa ülkeleri, Türkiye’deki İstiklal Mücadelesi’nin etkisiyle de, iç politikalarında ve sömürgelerinde sorunlar yaşamaktaydılar. İngiltere’yi, 1919’dan itibaren Mahatma Ghandi liderliğindeki Hint direnişi, 1922’den itibaren de İrlanda’da I.R.A. örgütünün eylemleri ve iç ekonomik sorunlar sarsarken; Tunus’ta bağımsızlık amacı güden Destur Partisi’nin eylemleri Fransa’ya, Serahat İslâm Kurtuluşu da Endonezya’da Hollanda’ya ciddi sıkıntılar yaşatmaktaydı.Uzakdoğu’da Çin’de de, Batı karşıtı eylemler Avrupa devletlerinin yaşadıkları sıkıntıları daha da derinleştiriyordu. 3

Kapitalizm kapitalizmə bənzəməz - Azərbaycan Milli Kitabxanası
2002-2016
ECONOMY
Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri
نوروز - انسان‌شناسی و فرهنگ
Xəbərlər 2010-N1 - İqtisadiyyat İnstitutu