Views
8 months ago

ata122_03_ders

23.2.2017 CUMHURİYET

23.2.2017 CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE UYGULAMALAR Türkiye Cumhuriyetinin ve "Kemalizm"in hayat tarzı ve ideolojisinin anlaşılması, yaşatılması ve korunması yeni Türk insanının, yeni Türk gençliğinin yaratılmasıyla mümkündü. Yeni Türk Devleti'ni koruyacak ve yükseltecek kuşaklar ise Türk milli eğitimi vasıtasıyla yetiştirilecekti. Türkiye'nin milli eğitim politikaları, yeni rejim ve devlet için gerekli olan insan tipini yaratmaya ve geliştirmeye yönelik olarak Atatürk'ün önderliğinde, onun düşüncelerini paylaşan idealist arkadaşlarınca saptandı. a. Tevhid‐i Tedrisat Kanunu (3 Mart 1924) 31 Ocak 1923 tarihinde İzmir'de halkla yaptığı toplantıda Mustafa Kemal Paşa, medreseler konusunda yöneltilen bir soru üzerine; «Ulusumuzun, memleketimizin irfan yuvaları bir olmalıdır. Bütün memleket evladı, kadın veerkek aynı biçimde oradan çıkmalıdır.» sözleriyle öğretimin birleştirilmesinin gereğine işaret etmişti. 8

23.2.2017 a. Tevhid‐i Tedrisat Kanunu (3 Mart 1924) 1 Mart 1923'te TBMM'yi açış konuşmasında da eğitim ve öğretimde birliğin, halkın ilerleme ve yükselmesi yönünden çok önemli olduğunu söylemekte ve Türk çocuklarına verilecek eğitimin, milli ve çağdaş olması gerektiğini vurgulamaktaydı. Cumhuriyet'in ilan edilmesinden sonra ilk önemli adım 3 Mart 1924 yılında "Tevhid‐i Tedrisat Kanunu"nun kabulüyle atıldı. Bukanunlatümeğitim kurumları devlet kontrolü altına alındı ve laik eğitim sistemine geçildi. Tevhid‐i Tedrisat Kanunu ile eğitim işlerinden sorumlu tek kurum devletin kendisi haline getirildi. Bu yasanın verdiği yetki ile medreseler kapatıldı, din temeline dayanan eğitim tamamen ortadan kaldırıldı. a. Tevhid‐i Tedrisat Kanunu (3 Mart 1924) Halkın diniişlerinde onlara yardımcı olacak kişilerin yetiştirileceği vedoğrudan doğruya devletçe açılacak okullar dışında dini esaslara dayanan eğitim ve öğretim anlayışı tümüyle terk edildi. Maarif Vekaleti yüksek din uzmanları yetiştirmek için Darülfünun'da bir ilahiyat fakültesi, imam ve hatip yetiştirmek için de 29 ayrı okul açtı. Kapatılanmedreselerinöğrencileri, bulundukları yerlerdeki ilk, orta veya yüksek öğretim kurumlarına yerleştirildi. Müderrislere ise okullarda din dersi öğretmeni olarak görev alma olanağı tanındı. Şer'iye ve Evkaf Vekaleti bütçesinden mektep ve medreselere ayrılan para, Maarif Vekaleti bütçesine geçirildi. 9

Kapitalizm kapitalizmə bənzəməz - Azərbaycan Milli Kitabxanası
Bahçeşehir İz
2002-2016
GENÇLİK EĞİTİM KURUMLARI EKİM BÜLTENİ 2018
ECONOMY
Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri
МЯЩВЕДИЪИ - IHPA