Views
8 months ago

2018-04 GrkApr

ΑΠΡΙΛΙΟΣ,

ΑΠΡΙΛΙΟΣ, 2018 17 αυτής της ίδιας της φύσης στον Θάνατο. Όλη η φύση συστενάζει και συναγωνιά μέχρι τώρα. Πώς λοιπόν ο κόσμος όλος αυτός, που αθέλητά του βρέθηκε μέσα στις δαγκάνες του Θανάτου θα μπορούσε να ελευθερωθεί; Ποιος θα ήταν ο Νικητής; αναμφισβήτητα εκείνος που θα νικούσε την αμαρτία που του άνοιξε την πόρτα, και αυτόν που έχει το κράτος του Θανάτου, δηλαδή τον Διάβολο. Και Αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού. Με την υπακοή Του στο θέλημα του Θεού μέχρι θανάτου, νίκησε τον Διάβολο, που είχε γίνει ο εμπνευστής της αμαρτίας στους πρωτοπλάστους. Κατάργησε την αμαρτία την ί- δια και στη Δικαιοσύνη του Θεού πλήρωσε την οφειλή της ανθρωπότητας, έτσι που οι συνέπειές της να μη μπορούν να βαρύνουν πλέον τον άνθρωπο και τη φύση. Η φθορά, ο Θάνατος, και ο Άδης, νικήθηκαν παντοτινά. Πρώτο δείγμα αυτής της νίκης είναι ο ίδιος ο Ι- ησούς, που αναστήθηκε από τους νεκρούς, απαρχή εκείνων που έχουν πεθάνει και όμως μια μέρα θα αναστηθούν άφθαρτοι. Εξ άλλου στον Άδη που κατέβηκε ο Ιησούς ζωογονημένος από το Πνεύμα του Θεού αντιμετώπισε τους δύο τρανούς Δυνάστες του σκοταδιού, το Θάνατο και τον Άδη, στο ίδιο τους βασίλειο. Είναι πολλοί που φαντάζονται το Θάνατο σαν κατάσταση και τον Άδη σαν χώρο. Όμως οι Άγιες Γραφές μας δείχνουν πως είναι πιο πολύ από αυτό. Τον Θάνατο, και τον Άδη επίσης τους εμφανίζουν να ποιμαίνουν νεκρούς, όπως ο βοσκός το κοπάδι με τα πρόβατα, να ιππεύουν πάνω σε άλογο, όπως η σκηνή που μας δίνει η Αποκάλυψη στο 6ο (ς΄) κεφάλαιο, φαντάζεται το χάρο, και τελικά να καταργούνται από τον Χριστό και να ρίχνονται στη λίμνη του πυρός. Ούτε η κατάσταση ούτε ο χώρος μπορούν να έ- χουν ανάλογες ιδιότητες σαν αυτούς, ούτε και μπορούν να ριχτούν στη λίμνη του πυρός. Αυτοί όμως είναι Άρχοντες του κάτω κόσμου. Τώρα οι Γραφές μας λένε πως ο Ιησούς κατέβηκε στον Άδη, όχι σαν κάποιος παραβάτης του Νόμου

18 ΤΑ ΚΑΛΑ ΝΕΑ του Θεού και συνεπώς οφειλέτης, αλλά σαν κάποιος που υ- πάκουσε στο θέλημά Του μέχρι τέλους, μέχρι θανάτου και συνεπώς εκτελεστής του Νόμου του Θεού, και Νικητής. Ο Θάνατος, ο δήμιος ο εκτελεστής της ποινής που ο Θεός ε- πέβαλε στον άνθρωπο εξ αιτίας της αμαρτίας και ο Άδης ο Γίγας και Διοικητής του χώρου όπου οι ψυχές κατέβαιναν και κρατούνταν σε δεσμά, νικήθηκαν, για πρώτη φορά μέσα στην ιστορία του κόσμου. Ο Νικητής, ο Ιησούς, αφού τους καθήλωσε, τους αφαίρεσε τα σύμβολα της εξουσίας τους, τα κλειδιά. Έτσι, ο Θάνατος και ο Άδης καμιά εξουσία δεν έχουν πλέον πάνω στις ψυχές. Με αυτά τα σύμβολα της νίκης εμφανίζεται στον Ιωάννη στην όραση που του έδωσε στην Πάτμο. Είναι Εκείνος που ανοίγει και κανείς δεν κλείνει, που κλείνει και κανείς δεν ανοίγει. Όλες οι δυνατότητες και ευκαιρίες είναι στα χέρια Του. Μπορεί να ανοίξει κάθε δρόμο που ο άνθρωπος μπορεί να φαντασθεί, όπως και να τον κλείσει. Δεν υπάρχει δυνατότητα που να μη βρίσκεται στα χέρια Του. Μα πέρα από όλα κρατάει στα χέρια Του τα κλειδιά του Άδη και του Θανάτου. Κανείς δεν μπορεί να φύγει από τον κόσμο τούτο αν δεν το επιτρέψει ο Χριστός, μα ούτε και να μείνει αν Αυτός δεν το θελήσει. Και θα ‘ρθει μια στιγμή που όλοι οι φυλακισμένοι στον Άδη θα αναστηθούν και θα σταθούν μπροστά Του για να κριθούν, γιατί Αυτός ορίστηκε από τον Θεό Κριτής ζώντων και νεκρών, ή όπως ο απόστολος Παύλος το είπε στους Αθηναίους φιλοσόφους στην ομιλία στον Άρειο πάγο: «Ο Θεός έστησε ημέραν κρίσης στην ο- ποία μέλλει να κρίνει ζωντανούς και νεκρούς μέσω ενός ανδρός τον οποίον ώρισεν και τον οποίον ο Θεός ανέστησε από τους νεκρούς». Σ’ Αυτόν λοιπόν τον Ιησού, τον Νικητή του Άδου και του Θανάτου, έλα να δώσεις τον ε- αυτό σου. Κάθε παρηγοριά, κάθε δύναμη, κάθε ελπίδα που θα ζητούσες να βρεις γύρω σου ή στους άλλους ζήτησέ την