Views
9 months ago

2018-04 GrkApr

ΑΠΡΙΛΙΟΣ,

ΑΠΡΙΛΙΟΣ, 2018 7 Κρεμασμένος μεταξύ Ουρανού και Κολάσεως, κανόνισε μια για πάντα και για όλους, το ανοιχτό ζήτημα της αμαρτίας και του θανάτου και τιμωρήθηκε από έ- ναν Δίκαιο Θεό για την αδικία ό- λου του ανθρωπίνου γένους -- για τον άδικο ε μ έ --. Ο Χριστός δεν πέθανε για να επιτύχει κάποιο αβέβαιο ή σχετικό όφελος για τον άνθρωπο. Δεν υ- πέφερε στον σταυρό σαν θύμα μιας ευγενικής ζωής, για να μας αφήσει παράδειγμα θυσίας προς μίμηση. Δεν υπέστη το μαρτύριο της εγκαταλείψεως από τον Θεό και τους ανθρώπους για να μας συγκινήσει να δεχτούμε τις διδασκαλίες Του και να γίνουμε οπαδοί Του. Πέθανε διότι ένας Άγιος Θεός διακήρυξε κάποτε πως η τιμωρία της αμαρτίας είναι θάνατος. Πέθανε διότι από αγάπη θέλησε να μας γλυτώσει από αυτή την τιμωρία. Πέθανε διότι αλλιώς δεν υπήρχε ελπίδα επαφής και φιλίας του α- μαρτωλού ανθρώπου με τον Δίκαιο και αναμάρτητο Θεό, ούτε σ’ αυτή τη ζωή ούτε στην άλλη. Ήταν η θέση μου στην οποία πέθανε.! Ήταν οι αμαρτίες μου τις οποίες εξάλειψε! Ήταν η καταδίκη μου που ανέλαβε να πληρώσει! Κι αφού τέλειωσε αυτό το έργο, αναστήθηκε για να αποδείξει τον Εαυτό Του Θεό. Σε μένα ανήκει η ε υ θ ύ ν η μόνο να μετανοήσω για την α- μαρτωλή μου ζωή, να Τον πιστέψω και να δεχθώ απ’ το τρυπημένο χέρι Του το δώρο της συγχωρήσεως και της αιώνιας ζωής, που ο θάνατός Του μου εξασφάλισε. «Ο Χριστός απέθανε υπέρ πάντων διά να μη ζώσι πλέον δι’ εαυτούς οι ζώντες, αλλά διά τον αποθανόντα και αναστάντα υπέρ αυτών…. Όθεν εάν τις είναι εν Χριστώ, είναι νέον κτίσμα. Τα αρχαία παρήλθον, ιδού τα πάντα έ- γιναν νέα» (Β. Κορινθ. ε/15, 17). *Δεν σε σώζει η… καθαρή συνείδηση. Δεν σε σώζει η τήρηση των θρησκευτικών τύπων. Δεν σε σώζει η εκτέλεση καλών έργων. Δεν σε σώζει κανείς άνθρωπος, κανίς ιερέας, κανείς άγιος. ΣΕ ΕΣΩΣΕ ο Χριστός, διά του θανάτου Του. Μα αν δεν διαβάσεις την Καινή Διαθήκη, πως θα οδηγηθείς σ’ αυτήν την Αλήθεια;*

8 ΤΑ ΚΑΛΑ ΝΕΑ Θα σας έχει τύχει καμιά φορά, ανοίγοντας την εφημερίδα, να δείτε μια φωτογραφία ενός α- πλού ανθρώπου, που φαίνεται από μακριά, πως δεν έχει τίποτα το ξεχωριστό για να τον έχουν φιγούρα στο πρώτο φύλλο, να καμαρώνει και από κάτω η εφημερίδα να λέγει. Ο μεγάλος τυχερός της ημέρας. Τώρα ποια μπορεί να είναι η τύχη του; Ή πώς κέρδισε κάποιο μεγάλο λαχείο, που μπορούμε να μιλάμε για θετική τύχη, ή για το ότι έ- πεσε το αεροπλάνο που ταξίδευε, όλοι σκοτώθηκαν και μόνο αυτός έ- ζησε χωρίς να πάθει γρατζουνιά. Ο μεγάλος τυχερός. Ο μεγάλος τυχερός, στις δραματικές ημέρες του λυτρωτικού έργου του Κυρίου μας πάνω στο σταυρό, στάθηκε ο Βαραββάς. Γνωστός και σεσημασμένος ληστής ή επαναστάτης, άντε βρες άκρη, την εποχή εκείνη όλα ή- τανε μπερδεμένα, κέρδισε τον πρώτο αριθμό του λαχείου. Μάλιστα αυτός….. Είχε περάσει κανονικά από δικαστήριο. Είχε αποδειχθεί το κατηγορητήριο. Είχε καταδικασθεί. Είχε φθάσει στο τέλος. Περίμενε την εκτέλεση. Τον θάνατο. Μα εδώ είναι το θαύμα το μεγάλο. Όχι, δεν θανατώθηκε. Αν ρωτήσεις το γιατί, η απάντηση είναι τόσο εύκολη. Πέθανε κάποιος άλλος στη θέση του. Ο Ιησούς Χριστός. Που ή- τανε τελείως α- ναμάρτητος. Δεν τον βάρυνε καμία κατηγορία. Έτσι έ- πρεπε να γίνει. Θα πρέπει η σκηνή να ξετυλίχθηκε με κάποιο τέτοιο τρόπο. Κοιμότανε ο Βαραββάς. Ο ύπνος του ήτανε γεμάτος εφιάλτες, μια και η ζωή του ήτανε περιορισμένη. Ένα πράγμα μονάχα περίμενε. Πότε θα τον παίρνανε για το μαρτύριο και για την εκτέλεση, με σταυρικό θάνατο, όπως ήτανε η συνήθεια της εποχής