Views
1 week ago

kol793

הכר את שכונתך

הכר את שכונתך וסביבתה ד"ר יוסי שפנייר 70 שנה להקמת המדינה והקשר ההיסטורי לצפונה של ירושלים בימים אלה אנחנו מציינים שבעים שנה להקמת המדינה.‏ לא ניתן להתייחס לעניין אלא במילה אחת:‏ נס.‏ אם קצת יוצאים מהתמונה של הרגע ושל הבעיות היום יומיות ומסתכלים על המרחב הקרוב ומה שהתרחש בשבעים שנה לעם ישראל בארצו לא ניתן להתייחס לכך אלא בהתפעלות ובהבנה של גודל הנס שאירע לנו כאן.‏ הערכת בן גוריון את השעה בזכותם של הנופלים ארבע שנים לאחר המלחמה,‏ במבוא שכתב בן גוריון לספר גווילי אש ‏)אסופה של חיבורים שכתבו הנופלים במלחמת העצמאות(‏ כתב:‏ ‏"...עם פרוץ המהומות,‏ בשלושים לנובמבר 1947, עלו התוקפים הערביים עלינו לא רק במספרם אלא גם בנשקם,‏ ויתרון זיונם היה גם כמותי וגם איכותי...באותו הזמן היו הכפרים הערביים מלאים בנשק.‏ ומעבר לגבולות,‏ מהלבנון,‏ מעבר הירדן וממצרים הוברח נשק לרוב לרשות הערבים ללא כל הפרעות מצד ממשלת המנדט.‏ הלגיון הערבי חנה,‏ כאמור,‏ בארץ והיה מצויד בנשק החדיש ביותר,‏ בנשק הנציב הבריטי,‏ הלן קניניגהם - עוזב בשיט מחיפה את הארץ - סוף המנדט הבריטי קל וכבד ובכלי רכב מלחמתי ‏)במשוריינים וטנקים(..."ההגנה"‏ עמדה בפני הכנופיות בנשק המועט שהיה ברשותה וידה היתה על העליונה.‏ אבל עם פלישת צבאות ערב,‏ צבאות סדירים,‏ מצוידים ומזוינים במיטב הנשק הבריטי בכל מדינות ערב,‏ במכונות ירייה כבדות,‏ בתותחים,‏ במטוסי קרב,‏ בטנקים...‏ עמדה מדינת ישראל שאך זה יצאה לאוויר העולם כמעט מחוסרת ישע.‏ וצבאות ערב ומדריכיהם הזרים היו בטוחים שלא יעברו שבועיים שלושה שבועות וירושלים,‏ תל אביב וחיפה יפלו בידיהם,‏ מדינת ישראל תיעקר והיישוב היהודי יימחה מעל פני האדמה כאשר נמחו ששת מיליוני היהודים באירופה.‏ מי סיכל מזימה אכזרית ונוראה זו?‏ מאין בא הכוח שהדף האוב הרב,‏ הכה בו מכה ניצחת,‏ גירש אותו מגבולות הארץ,‏ הציל את מדינת ישראל,‏ ביצר את עצמאותנו המחודשת,‏ הרחיב תחומי המדינה,‏ שיחרר ירושלים החדשה והפליא כל העולם היהודי והבלתי יהודי בעלילות גבורה וניצחון,‏ שקשה למצוא דוגמתן בתולדות ימינו או בתקופה אחרת?‏ מי חולל הפלא זה?‏ רוחו של האדם היהודי החדש שקם לעמנו בארצו."‏ ‏)גווילי אש,‏ ערך ראובן אבינעם ‏)גרוסמן(,‏ תל אביב,‏ תשי"ב עמ'‏ יג-יד(.‏ שבוע אחרון בעטרות והוראות לנסיגה יומיים לפני הכרזת המדינה ביום רביעי ג'‏ באייר תש"ח )12.5.1948( שמוליק הרם,‏ מפקד המושב עטרות נשאל על ידי ישורון שיף מפקד גדוד מוריה שפיקד על האזור,‏ לגבי מוכנות הכוח ובכלל מצבם בשטח.‏ שמוליק הודיע שמצב הכוח טוב עד להתקפה הראשונה ומה יהיה לאחר מכן אינו יודע.‏ מפקד הגדוד הרגיע אותו ונתן לו חיזוקים לפעילות במקום.‏ שוב חזר על הודעתו שהתגבורת תגיע ואין מקום לדאגה.‏ הכוח המשיך לעבוד והגיע למצב שנשאר להם מזון מועט שכלל בשר וגבינה.‏ מפקד המקום היה חדור אמונה שהתגבורת תגיע,‏ כפי שהובטח.‏ יום למחרת בד'‏ באייר הגיעו לעטרות שמועות על נפילת גוש עציון דבר שגרם לנפילת מורל מאוד משמעותית.‏ ביום שיש ה'‏ באייר )14.5.1948( במהלך היום שמוליק נקרא למכשיר הקשר ושם מפקד המחוז הודיע לו שהתגבורת לא תגיע.‏ שעות בודדות לאחר מכן התקבלה הודעה נוספת בקשר ממפקד המחוז שעליהם להתארגן לנסיגה מעטרות לעבר נווה יעקב.‏ חלק מסיום המנדט הבריטי התרחש בצפונה של ירושלים מדינת ישראל קמה כאמור בתאריך מאוד ברור.‏ ביום שישי ד'‏ באייר תש"ח )14 במאי 1948(. ביום זה עזב אחרון המצביאים הבריטים את הארץ ונסתיים המנדט הבריטי שנמשך כשלושים שנה.‏ באופן סמלי במקביל להוראת הנסיגה שקיבלו הכוחות בעטרות עזב באותו היום הנציב הבריטי האחרון את ירושלים.‏ הנציב סר הלן גנינגהאם יצא ממעונו בארמון הנציב עם קומץ מלווים ועשה את דרכו בשיירה צנועה לעבר שדה התעופה קלנדיה ‏)באזור התעשייה של עטרות של היום(,‏ עלה על מטוס וטס לחיפה.‏ שם עלה על ספינה הצדיע את הצדעתו האחרונה לארץ ישראל ועזב בשייט את המים הטריטוריאליים של ישראל.‏ באופן זה נסתיים באופן רשמי השלטון הבריטי וקמה מדינת ישראל.‏ הנסיגה לנווה יעקב הוראת הנסיגה התקבלה בהפתעה גמורה,‏ אך המפקד בעזרת יוסף גולדברגר המא"ז ‏)אחראי הביטחון בעטרות(‏ התכוננו לבצע אותה.‏ היו הצעות שונות לדרך הנסיגה.‏ אחת גרסה שיש ללכת בדרך הקצרה ביותר על הכביש המחבר בין עטרות לנווה יעקב.‏ הצעה הזו לא נתקבלה על ידיו בגלל הסיכון שבה ובסופו של דבר לאחר התייעצות עם אנשי המושב וביחוד עם מיכה לוזינסקי,‏ ששמוליק העריך אותו כסייר מעולה המכיר את השטח היטב,‏ הוחלט על הליכה מזרחה,‏ עקיפת הכפר א-רם ממזרח ומשם חבירה לנווה יעקב.‏ מספר הנסוגים כולל חברי המושב היו כ 85 איש,‏ כולל כ 30 חברי מושב.‏ שעת היציאה תוכננה בצורה כזו שלא תעורר תשומת לב רבה מידי בשעה מספיק מאוחרת מבחינת הפעילות הערבית בכפר ולא מאוחרת מידיי כדי לא להיפגש בדרך עם ערביים שיוצאים מוקדם לעבודה.‏ שמוליק התייעץ עם מיכה לוזינסקי והמא"ז לגבי משק החי מה לעשות עם הפרות והתרנגולות?‏ ההוראה בסופו של דבר היתה להשאיר אורות דולקים ברפתות ובבתים כדי שיהיה רושם שהשגרה ממשיכה כרגיל,‏ לרכז את הכלבים,‏ שלא היה ניתן לקחת אותם מחשש שיגלו את הכוח הנסוג בעמדות השמירה.‏ הנסוגים יצאו בסמוך לחצות לאחר שסיימו את ההתארגנות והכיתה הדתית את התפילה ולאחר הליכה של כשעתיים,‏ תוך עקיפת הכפר א-רם ממזרח,‏ הגיעו לכפר העברי - נווה יעקב כאשר לקראת הנסוגים הגיעו אנשי נווה יעקב לקבלם.‏ בנווה יעקב בנווה יעקב הכוח התקבל בצורה יפה.‏ שמוליק פגש במקום את המפקד ישראל פונט שהיה ממונה עליו,‏ ומיד חילקו את החיילים בגזרות השונות.‏ את נווה יעקב חילקו לשתי גזרות את הפיקוד על החלק המערבי והצפוני קיבלו אנשי עטרות ואת הגזרה המזרחית והדרומית קיבלו אנשי נווה יעקב.‏ חיילי הכוח שהגיעו מעטרות היו עייפים אבל הם נכנסו מיד לסבב השמירה והפעילות המבצעית.‏ הייתה תחושה טובה שכאן מתבצרים ומחזיקים במקום עד לסוף המלחמה.‏ זמן קצר לאחר הגעת הכוח לנווה יעקב הורגש מתח באוויר.‏ בשלב ראשון נשמעו יריות ומוקשים שהתפוצצו מכיוון עטרות כתוצאה מכניסת הערבים לתחום המושב.‏ הם שדדו מהמקום מה שרק היה ניתן והרסו את כל המושב.‏ ההנחיות שניתנו למגינים של נווה יעקב היה שלא פותחים באש ללא פקודה עד אשר המתקיפים מגעים למרחק של שלושים מטר מעמדות ההגנה ביישוב כדי לחסוך בתחמושת בירי יעיל ואפקטיבי.‏ בפועל פתחו באש כאשר האויב היה במרחק גדול יותר וזאת בעקבות ההחלטה מקצועית של המפקדים במקום.‏ ביום ראשון ז'‏ באייר )16.5.1948( החלה התקפה רבתי על היישוב.‏ ההתקפה של הערבים הייתה קולנית מאוד ומלווה במאות אנשי כנופיות שהסתערו בליווי שריוניות עם מרגמות ‏)שני פאונד(.‏ בהתקפה זו היו למגיני המקום מספר הרוגים ופצועים ‏)ביניהם מיכאל שטראוס,‏ בהמשך(.‏ בעקבות תמונת מצב העגומה החליטו ישראל פונט ושמוליק הרם לפנות למחוז ולעדכן אותם במצב בו הם היו.‏ הם עדכנו גם במצב התחמושת,‏ פצועים והרוגים.‏ הם דרשו מהמג"ד ‏)ישורון שיף(‏ שידאג לתגבור מידי של כוח המגן.‏ שיף הודיע בשלב זה שצריך להחזיק מעמד במקום ואין אישור של נסיגה.‏ לאחר שלא קיבלו אישור נסיגה שהייתה אחת האפשרויות להתמודד עם הבעיה הוחלט להתארגן במקום בצורה המיטבית.‏ אבא לוחם לצד בנו שנפל – סיפורה של משפחת שטראוס בין הנסוגים מעטרות לנווה יעקב היו גם ארנסט שטראוס ובנו מיכאל.‏ ארנסט היה בין המתיישבים הראשונים בעטרות בה בנה במו ידיו את משקו וביתו ובנו מיכאל מה'נוער'‏ של עטרות שבאותם הימים היה בן 18. הם כמו גם התושבים ואנשי ההגנה של עטרות הגיעו לנווה יעקב בערב שבת ועם אור ראשון בשבת בבוקר ‏)ו'‏ באייר – 15 במאי(‏ הסתכלו לכיוון עטרות וראו את ביתם עולה בלהבות.‏ הם התארגנו ללחימה במקום עם תושבי נווה יעקב.‏ ביום ראשון ז'‏ באייר החלה התקפה קשה על נווה יעקב.‏ בין המגינים היה מיכאל שטראוס,‏ תפקידו של מיכאל היה לחלק תחמושת בין העמדות,‏ בשלב מסוים של הלחימה נפצע ברגלו.‏ חבריו ביקשו ממנו להפסיק את ריצתו בין העמדות אך הוא סרב.‏ לאחר פרק זמן קצר חטף כדור בראש ונהרג.‏ אביו,‏ ארנסט שלחם לצידו בעמדה אחרת נאלץ לקבור את מיכאל בנו בסמוך לשלושה חללים נוספים,‏ לומר קדיש ולסגת עם שאר המגינים להר הצופים באבל כבד ולדווח למשפחה על האסון.‏ הנסיגה להר הצופים לאחר הערכה מחודשת של המצב בשטח,‏ המפקדים בנווה יעקב,‏ שכללו את ישראל פונט,‏ אברהם וכסלר ‏)תימור(‏ ושמוליק הרם החליטו על נסיגה רגלית ממזרח לשועאפט.‏ הם קיבלו אישור לכך מישורון שיף המג"ד.‏ שמוליק קרא למיכה לוז וביקש ממנו הערכה למשך הזמן וציר הליכה לעבר הר הצופים.‏ מיכה העריך ‏)על פי עדותו של שמוליק(‏ שזמן ההליכה להר הצופים ייקח כארבע שעות.‏ ביום ראשון בלילה אור לח'‏ באייר )17.5.1948( הכוח התארגן לנסיגה,‏ את ההרוגים קברו,‏ את הציוד שלא ניתן היה לקחת השמידו והתארגנו לתזוזה.‏ התחמושת המועטה שהייתה חולקה בין החיילים לצורך אבטחת הנסיגה.‏ סה"כ היו כ 160 איש אנשי עטרות ונווה יעקב.‏ היו כעשרה פצועים שנישאו על אלונקות שהיו מיטות אמריקאיות ללא רגליים והיו מאוד כבדות לנשיאה.‏ הרופא של נווה יעקב היה פעיל ביותר ועבר כל הזמן בין הפצועים לבדוק את מצבם.‏ ההליכה היתה קשה וסחיבת הפצועים הקשתה עוד יותר.‏ בראש הכוח הלכו המפקדים והסייר מיכה לוז שהכיר את הדרך היטב.‏ שמוליק ציין שהוא הלך כל הזמן לאורך הטור המתקדם לראות שהכול כשורה.‏ בשלב מסוים שמוליק הבחין ששתי אלונקות מונחות בצד והצוות שאמור היה לסחוב אותם נמצא מאתיים מטר מהם.‏ לא היה ברור לו מה קורה.‏ לאחר תחקיר קצר התברר שהפצועים שחשו שהם מכבידים על הנושאים אותם שכנעו אותם שישאירו אותם במקום וימשיכו בלעדיהם.‏ שמוליק לקח את נושאי האלונקות חזרה ולמרות הקושי הם המשיכו בסחיבה.‏ ההליכה עם הפצועים לקחה הרבה יותר זמן ממה שהעריכו מלכתחילה ובסופו של דבר הכוח הגיע להר הצופים באור יום ובמזל לא התגלו במהלך הנסיגה על ידי הערבים המקומיים מענתות וכפרים אחרים.‏ בזה נסתיים פרק ההתיישבות היהודית מצפון לירושלים שהתקיים למעלה משלושים שנה.‏ שמחה וזיכרון עם כל הצער של פינוי היישובים מצפון לירושלים וגם מאזורים אחרים,‏ קמה המדינה עם כל הקשים בדרך.‏ בסופו של דבר היישוב החל להתבסס לאחר ימי המלחמה והמדינה נבנתה לתפארת.‏ יחלפו תשע עשרה שנים ובשנת תשכ"ז )1967( יחזרו למקום וייסדו ישוב יהודי מחודש.‏ שבעים שנה חלפו מאז יסוד המדינה ומאז הנסיגה מהאזור אך בסופו של דבר הצמיחה וההתיישבות באזור מרשימים בכל קנה מידה ועל כך אנחנו מחויבים להודות ולהלל וגם לזכור ולשמר.‏ להרחבה מרדכי נאור כתב וערך,‏ יום שישי הגדול,‏ ה'‏ באייר תש"ח )14.5.1948(, מקווה ישראל 2014, משם התמונה.‏ יוסי שפנייר,‏ עורי צפון ב,‏ ההתיישבות היהודית מצפון לירושלים עד תש"ח,‏ ירושלים תשע"ד,‏ עמ'‏ 129-117. 12 קול הפסגה כ"ז ניסן תשע"ח 12.4.18

מקרקעין ועוד + אביב הגיע – הרחבת הדירה ‏–שוקי ג'אנה - עו"ד,‏ רו"ח ושמאי מקרקעין אחד מסימני תקופת האביב והקיץ הוא תוכניות לשינויים במרחב הביתי.‏ שיפוצים שונים,‏ הרחבות בנייה,‏ תוספות לבנייה קיימת,‏ סגירת מרפסת,‏ בניית מחסן בגינה ועוד.‏ עבודות בנייה מסוימות דורשות היתר מראש על מנת לבצען – היתר בנייה.‏ באופן עקרוני,‏ לכל פעולת בניה שהיא,‏ כולל שינוי חיצוני,‏ יש לקבל היתר בניה למעט שינוי פנימי ‏)שיפוץ(‏ בדירה קיימת ללא שינוי חיצוני וללא שינוי קונסטרוקטיבי.‏ היתר בנייה הוא האישור שניתן על ידי הועדה המקומית לתכנון ובנייה לבצע עבודת בניה,‏ הריסה או שינוי בשימושים במקרקעין.‏ היתר הבנייה כולל מסמך עיקרי שבו תיאור מילולי כללי של הבקשה שאושרה ואליו נספח תשריט המכונה ‏"גרמושקה".‏ רשאי לערוך בקשה להיתר בניה מי שמוסמך על פי תקנות המהנדסים להגיש לרשות המוסמכת תוכנית כמשמעתה בתקנות התכנון והבניה – מהנדס,‏ אדריכל או הנדסאי הרשום בפנקס המהנדסים או ההנדסאים.‏ כיום,‏ לעיריית ירושלים הגשת בקשה נעשית בדרך מקוונת באינטרנט,‏ וניתן לעקוב אחר ההחלטות בבקשה באמצעות האינטרנט.‏ לפני שמגישים בקשה להיתר בניה,‏ כדאי לערוך בדיקה ראשונית האם בכלל יש סיכוי שהבקשה תאושר-‏ מה תוכנית בניין עיר המאושרת באזור בו מצוי הנכס,‏ האם יש תקדימים דומים בסביבה וכו'.‏ בדיקת סבירות זאת כדאית משום שהדרך לקבלת ההיתר רצופה בתשלומים רבים – לאדריכל וכו'‏ וכן באגרות.‏ בירור כזה ניתן לערוך באמצעות שמאי מקרקעין,‏ או לפנות למחלקת מידע ומיפוי בעירייה.‏ על הבקשה לכלול פרטים שונים,‏ ביניהם:‏ הגדרת שימוש המבנה,‏ פירוט חומרי הבניין בהם ייעשה שימוש,‏ חישוב אחוזי בנייה ושטחי הבנייה וכן הקלות מבוקשות.‏ לבקשה יש לצרף נספחים שונים כדוגמת אישור בדבר הוכחת בעלות בנכס.‏ כאשר מדובר על בית פרטי,‏ ניתן לצרף נסח טאבו או אישור זכויות מרשות מקרקעי ישראל או החברה המשכנת.‏ כאשר מדובר על בעלות נכס בבית משותף,‏ ניתן להוכיח את בעלות המבקש באמצעות נסח רישום מרוכז של הבית המשותף.‏ כמובן שיש לצרף נסח רישום מעודכן לתאריך סמוך להגשת הבקשה.‏ את נסח הרישום,‏ ניתן לקבל מיידית בדרך מקוונת באתר משרד המשפטים – רשם המקרקעין.‏ הוצאת הנסח כרוכה בתשלום של כ-‏ ₪. 20 לאחר שהבקשה מתקבלת בוועדה המקומית,‏ מתבצעת שם בדיקת שלימות – האם הוגשו ומולאו כל הפרטים הנדרשים.‏ לעיתים תוחזר הבקשה בחזרה למבקש עם הערות להשלמה.‏ זהבה לייב,‏ עו"ד ומגשרת מוסמכת לעריכת דין משנת 1985 ‏.מחיקת רישום פלילי . צווי ירושה וקיום צוואה . הסכמי ממון . חוזי מכירה ורכישת דירה . תביעות קטנות רק הליך זה יכול לארוך מספר שבועות רב.‏ כדאי לשים לב לפרטים השונים - הנחיות לחישוב שטחים – תוכנית בניין עיר ‏)תב''ע(‏ מגדירה את היקף השטחים שמותר לבנות במגרש נתון.‏ בבקשה להיתר,‏ על עורך הבקשה להציג את חישוב שטחי הבניה המתוכננים,‏ במגבלת המותר.‏ במידה והבקשה כוללת הקלות המותרות ע''פ חוק או בפרסום לשימוש חורג,‏ יש לציין ולהצהיר על כך.‏ משימה חשובה ולעיתים לא נעימה,‏ היא החתמת כל בעלי הנכס על הסכמתם לתוכנית.‏ כאשר הדירה נמצאת בבית משותף – בניין,‏ יש להחתים את כל הדיירים.‏ על מנת לחסוך אי נעימות,‏ כדאי להכין מראש את פרטי הבקשה ולתת לכל דייר שידע מה הוא מתבקש לאשר על מנת שלא תהייה חשיפה לתביעה עתידית בגין הטעייה,‏ התנגדויות וכו'.‏ מומלץ להחתים את מירב בעלי הנכס.‏ אם יש כאלו שלא מאותרים,‏ יהא צורך לאתרם ולשלוח להם הודעה מתאימה,‏ כולל תוכנית,‏ על חשבון המבקש באמצעות שליח מיוחד שהתמנה לצורך כך.‏ אם הבדיקה המקדמית מאושרת,‏ נשלחת בקשה לתשלום מקדמה,‏ ורק לאחר התשלום תועבר הבקשה לבדיקה מקצועית בוועדה.‏ גם בשלב זה יתכנו וידרשו השלמות והבהרות – מהנדס העיר או הוועדה יפנו למבקש להשלמות שונות.‏ במקרה שדרושה הקלה,‏ קרי סטייה מהחוק המאפשרת לבנות שלא בהתאם לכללים הרגילים,‏ על המבקש לפרסם את בקשתו ב-‏‎3‎ עיתונים,‏ שניים מהם בתפוצה ארצית בעיתון נפוץ ומקומון שמופץ אחת לשבוע לפחות.‏ כמו כן,‏ המבקש הקלה ישלח בדואר רשום את נוסח ההקלה לכל המגרשים הגובלים,‏ ועליו להציב שלט בולט בחזית הקרקע או הבניין.‏ הוועדה המקומית לתכנון ובנייה מצידה תאפשר לכל מי שרואה עצמו נפגע מן התוכנית להגיש התנגדויות.‏ ככל שהסביבה צפופה יותר,‏ הסבירות להתנגדויות עולה.‏ התנגדות קנטרנית תדחה אולם טענות ענייניות תישקלנה באופן מקצועי.‏ לאחר שהבקשה עברה את שלבי הבדיקה המקדמית ונדונה בוועדה המקומית,‏ מצרפים אישורים,‏ על פי הצורך,‏ של רשות מקרקעי ישראל,‏ רשות הכבאות ופיקוד העורף וכו',‏ ולבסוף מוענק היתר הבנייה – מותנה בתשלום אגרות והיטלים.‏ ההיתר תקף לזמן מסוים ובסיומו,‏ אם לא מימשנו את ההיתר,‏ הוא בטל.‏ לא אחת מתן ההיתר מותנה בתנאים שונים.‏ במקרה שבו הוועדה המקומית דחתה את הבקשה לקבלת היתר בנייה,‏ המבקש רשאי להגיש ערר.‏ דרך ארוכה,‏ לעיתים קשה מאוד ובירוקרטית,‏ לכן מומלץ להסתייע באנשי מקצוע מתאימים ‏-עורך דין,‏ שמאי,‏ אדריכל וכו'.‏ התחדשות מוצלחת,‏ אביב נעים.‏ אין באמור לעיל להוות חוות דעת,‏ המלצה,‏ ייעוץ או תחליף לייעוץ אישי.‏ ניתן לפנות בשאלות והערות למייל:‏ janashuki@ gmail.com או לטל'‏ 050-6209256 או לאתר אינטרנט : פתרונות מיסוי חכמים www.sj-smartax.com לוח פסגת זאב דירות למכירה במרכז פסגת זאב קוטג'‏ תלת מפלסי + יחידה + חניה פרטית,‏ רחוב שקט + חצר מושקעת + מחסן,‏ כניסה פרטית,‏ מפתחות במשרד תיווך ‏"ארמונות שלמה"‏ 0546565133 026565133 ‏"נשמח לעזור ולהיעזר"‏ ‏"מבצע 1% --------------------------------------- במרכז:‏ 5 חדרים במפלס אחד + חצר ק"א + מעלית ק"א ₪ 1,800,000 תיווך ‏"ארמונות שלמה"‏ 0546565133 026565133 ‏"נשמח לעזור ולהיעזר"‏ ‏"מבצע 1% --------------------------------------- במרכז 4.5 חדרים + 3 חדרים מושכרת,‏ + 2 גינות,‏ משופצת,‏ שווה לראות,‏ 2,300,000 ש"ח.‏ תיווך ‏"ארמונות שלמה"‏ 026565133 0546565133 ‏"נשמח לעזור ולהיעזר"‏ ‏"מבצע 1% --------------------------------------- 4 חדרים עם גינה כ-‏‎100‎ מ"ר במפלס אחד בגבירצמן ליד בית יצחק רק ₪ 1,658,000 תיווך ‏"ארמונות שלמה"‏ 0546565133 026565133 ‏"נשמח לעזור ולהיעזר"‏ מבצע 1% --------------------------------------- בפסגת זאב מזרח,‏ קוטג'‏ 5 חדרים + מקלט + חצר מעל 100 מ"ר מושקע + מרפסת.‏ כניסה פרטית נוף מהמם.‏ שווה לראות.‏ תיווך ‏"ארמונות שלמה"‏ 0546565133 026565133 ‏"נשמח לעזור ולהיעזר"‏ מבצע 1% --------------------------------------- במחנה יצחק חדשה בשוק,‏ כ-‏‎4‎ חדרים ‏+חניה פרטית + מעלית ‏+מחסן + גינה 121 מ"ר פ"א משופצת מאד,‏ בלעדית,‏ מפתחות במשרד תיווך ‏"ארמונות שלמה"‏ 054-6565133 02-6565133 ‏"נשמח לעזור ולהיעזר"‏ מבצע 1% --------------------------------------- בגבירצמן 9 ליד בית יצחק,‏ דירת גן 3 שהפכו ל-‏‎5‎ + חצר כ-‏‎40‎ מ"ר פנויה מיידית,‏ בלעדית,‏ מפתחות במשרד.‏ תיווך ‏"ארמונות שלמה"‏ 0546565133 026565133 ‏"נשמח לעזור ולהיעזר"‏ מבצע 1% --------------------------------------- בלעדי דו משפחתי במזרח מושלמת!!!‏ 180 מ"ר כחדשה ומושקעת מאוד!!‏ סלון 60 מ"ר,‏ גינה היקפית,‏ מתאימה למחפשי איכות חיים 052-4491116 הרצל --------------------------------------- בלעדי באזור מתחרד דירת גן 4 חד'‏ + 2 גינות,‏ קומה א'‏ רק 16 מדרגות,‏ רק 1.550.000 ש"ח מציאה!!!‏ 050-9217992 ליאור --------------------------------------- בלעדי במרכז 3 חד'‏ + מרפסת,‏ קומה ב',‏ בניין אבן רק 1.280.000 ש"ח ירדו במחיר!!‏ 050-9217992 ליאור --------------------------------------- בלעדי במזרח בראובן ארזי 4 חד'‏ מרווחת ויפה+‏ מרפסת ומרפסת גג גדולה,‏ אופצ'‏ לבנייה רק 1.550.000 ש"ח מפתחות במשרד 054-2160681 שבתאי --------------------------------------- בלעדי במזרח ליד בית יצחק דופלקס 5 חד'‏ יפה ומרווחת + מרפסת סוכה גדולה,‏ אבן,‏ קומה ב',‏ רק 1.570.000 ש"ח מומלצת!!‏ 050-2003615 ערן --------------------------------------- בלעדי במזרח ביוסף נדבה 5 חד'‏ משופצת + 2 מרפסות אחת מהסלון,‏ נוף ומוארת,‏ מחסן רק 1.780.000 ש"ח גמיש!!!‏ 050-2003615 ערן --------------------------------------- בלעדי במערב 4 חד'‏ ‏)אחד קטן(‏ 92 מ"ר + 2 מרפסות אחת מהסלון,‏ קומת כניסה ללא מדרגות מתאימה לנכה רק 1.440.000 ש"ח 050-9217992 ליאור --------------------------------------- בלעדי מציאה!!!‏ קוטג'‏ 5.5 חד'‏ גדולה ויפה + 2 מרפסות וחצר,‏ כניסה פרטית,‏ סלון גדול,‏ מוארת,‏ רק 2.080.000 ש"ח 052-6417738 שרון --------------------------------------- בלעדי באדם דו משפחתי 5.5 חד'‏ משופצת ויפה,‏ כ"פ,‏ אופצ'‏ ליחידה,‏ גינה גדולה רק 1.540.000 ש"ח 054-2160681 שבתאי --------------------------------------- בלעדי במדורגים בנווה יעקב בקמיניץ דירה 180 מ"ר מחולקת ל‎3‎ דירות עם כניסות נפרדות+‏ מרפסות,‏ כ"פ,‏ להשקעה/מגורים 052-4491116 הרצל למכירה דופלקס ביצחק טוניק 4.5 חדרים מוארת ומאווררת + מטבח משודרג + נוף תיווך ירוחם )793( 0527152354 --------------------------------------- דופלקס 6 חדרים 3 מרפסות יפהפייה עם נוף מהמם רחוב יוקרתי )794( 0547646564 דירות להשכרה 4 חדרים )1 סגור עם ציוד(‏ במאיר גרשון ליד תחנת הרכבת מרוהטת חלקית מזגנים קומת כניסה מיידי 0509379000 מירי )794( --------------------------------------- בפסגת זאב מזרח חנות להשכרה 0525394418 --------------------------------------- בענתות דירת 6 חדרים מרווחת + גינה + מרפסת סוכה 4,500 כולל מיסים לטווח ארוך 0505550002 --------------------------------------- 3 חדרים בשד'‏ משה דיין בצפון כולל מעלית ומרפסת לטווח ארוך 050667434 --------------------------------------- 2 חדרים וגינה,‏ קרקע,‏ מיקום מצוין,‏ פסגת זאב מזרח,‏ משופצת ומרוהטת 0508822086 --------------------------------------- 3 חדרים בטוניק קומה ראשונה 0544244175 --------------------------------------- מוכרים למכירה מסופר סת"ם תושב השכונה מזוזות מגילות וספרי תורה דורון )811( 0544304112 --------------------------------------- Convector with Turbo Fan לחימום חדר - חדש,‏ רמקולים Logitech X210 מסך למחשב JVC טלוויזיה .Samsung LCD+DVI931BF AV-2135EE טל'‏ 050-2296690 ילדים נותר מקום אחרון במשפחתון של אורית ותיקה + המלצות רבות מקום גדול ומרווח + חצר גדולה )802( 0527660931 --------------------------------------- החלה ההרשמה למשפחתון לאה לגילאי שנה - שנתיים המון חום ואהבה שני חוגים ומרחבים לאה )794( 0528367640 --------------------------------------- המשפחתון שלי פסגת זאב מזרח מגילאי 3 חודשים ומעלה אווירה ביתית וחמה טיפול אישי ומסור ניסיון והמלצות חנית 0545524627 חוגים ושיעורים שיעורי אורגן עם פול קינן www.limudorgan.xwx.co.il 0544280110 --------------------------------------- אצלנו כל שעה מתאימה להתחיל ללמוד לנגן.‏ התקשרו אלינו לתיאום שיעור ניסיון.‏ ביה"ס צלילים ראשונים היחיד שמגיע עד אליך 0522870908 65665660 --------------------------------------- חוג משולב לפסנתר,‏ שחמט ורוסית שילוב לבחירה )793( 0525856472 --------------------------------------- מורה פרטית לאנגלית לתלמידי יסודי ותיכון,‏ כולל הכנה לבגרויות,‏ בעלת ניסיון רב.‏ נעמה )794( 0544207992 --------------------------------------- מורים מקצועיים מלמדים שפות בנווה יעקב )794( 0722111679 --------------------------------------- בואו תשפרו את הזיכרון,‏ התפקוד הקוגניטיבי והאנגלית שלכם בבת אחת.‏ מתאים לכל הגילאים!‏ 0532345881 אירנה )797( --------------------------------------- מורה פרטית למתמטיקה ואנגלית בעלת ניסיון רב בתור מורה חיילת ובמתן שיעורים פרטיים.‏ מגיעה עד בית התלמיד,‏ מחירים נוחים ומתאימים לכל כיס 0543434084 רותם --------------------------------------- . צוואות . שכירות . גישור רח'‏ קובובי 25 ירושלים טלפון נייד:‏ 050-5064663 דוא"ל:‏ zehavale16@gmail.com אתר אינטרנט:‏ www.leib-law.com ‏"קול הפסגה"‏ טל'‏ למודעות:‏ נעמי 050-7994422 - אין המערכת אחראית על תוכן המודעות כ"ז ניסן תשע"ח 12.4.18 קול הפסגה 13