Views
7 months ago

Fachowy Instalator 2/2018

Od czego by tu zacząć? Nie wyrobię się! Za dużo wszystkiego na raz! Ile razy rozpoczynając dzień pracy kłębią nam się te myśli? I choć przed pierwszą kawą jeszcze wszystko wydaje się jak ona czarne, to mijające godziny układają rytm i pozwalają się toczyć sprawom, którym jesteśmy podporządkowani. To tak w duchu filozoficznym. A praktycznym? Trzeba się sprężyć i zrobić co należy! Czasem jednak warto przerwać tę rutynę i zmienić punkt widzenia. Oczywiście najlepszym rozwiązaniem byłyby wakacje ale jeśli teraz nie możemy sobie na to pozwolić, to polecam przyjazd do Poznania na kwietniowe targi Instalacje. Organizatorzy wraz z zaprzyjaźnionymi hurtowniami pomogą się nam tam dostać wygodnymi autokarami, a na miejscu zapewnią dużą dawkę wrażeń. Zobaczymy nowości rynkowe, posłuchamy branżowych informacji i porównamy swoje umiejętności w Mistrzostwach Polski Instalatorów. W tych zawodach na pewno ktoś wygra samochód. Czy to nie kusząca propozycja oderwania się od codziennego rytmu? Do zobaczenia w Poznaniu! Miłej lektury życzy Redakcja

O. ogrzewanie Zestawy

O. ogrzewanie Zestawy sterujące pracą zaworów mieszających Oferowane na rynku zestawy regulacyjne sterujące pracą zaworów mieszających bazują na siłownikach oraz odpowiednich urządzeniach sterujących. Optymalne rozwiązanie dobiera się ściśle pod kątem konkretnych wymagań aplikacyjnych. Nowoczesne instalacje grzewcze i c.w.u. nie obejdą się bez odpowiednich zaworów mieszających. Trzeba pamiętać o odróżnieniu ręcznego (obrotowego) zaworu mieszającego od termostatycznego zaworu mieszającego. Mimo że obydwa urządzenia mają za zadanie zmieszanie wody gorącej z zimną, to w zaworze ręcznym obracając pokrętło zmienia się proporcja mieszania. Zawory tego typu mogą być również sterowane płynnie lub skokowo za pomocą siłownika. Ten z kolei jest nadzorowany przez sterownik z uwzględnieniem np. temperatury wewnętrznej lub zewnętrznej, warunków pogodowych, preferencji użytkowników itp. Nieco inaczej działa termostatyczny zawór mieszający. Funkcjonuje on bowiem samoczynnie, a więc niezależnie od tego, jakie będą parametry wody ciepłej i zimnej. Temperatura jest regulowana automatycznie w efekcie dążenia przez zawór do utrzymania wartości temperatury zadanej. Ze względu na to, że zawory obrotowe wymagają sterowania można je wyposażyć w siłowniki oraz odpowiednie regulatory. Zawory obrotowe Jako zawory mieszające wykorzystuje się przede wszystkim zawory 3-drogowe, które zapewniają odpowiednią temperaturę czynnika roboczego w efekcie zmieszania Fot. 1. Obrotowy zawór mieszający. Fot. FERRO gorącej wody z kotła z zimniejszą wodą z przewodu powrotnego. Typowe zawory 3-drogowe znajdują zastosowanie jako elementy przełączające lub rozdzielające w przypadku, gdy konieczne jest rozdzielenie strumienia wody z kotła na dwa obwody – np. do zasobnika c.w.u. i instalacji c.o. Nowoczesne zawory sprawdzają się w takim zastosowaniu przede wszystkim z racji odpowiednio zaprojektowanej konstrukcji wewnętrznej. Tym sposobem zdecydowanie zmniejszono przecieki wewnętrzne ale zachowując niski wymagany moment obrotowy. Zawory mają mosiężne gwinty zewnętrzne, natomiast przyłącza są w formie ośmiokąta, dzięki czemu do montażu można wykorzystać tradycyjny klucz hydrauliczny. Pokrętła służą do regulacji ręcznej a ograniczniki kąta pozwalają wybrać odpowiednią nastawę. Do dyspozycji jest czytelna skala umieszczona na pokrywce pokrętła, dzięki której można precyzyjnie określić stopień otwarcia zaworu. Bardzo często na jednej stronie skala ma liczby od 0 do 10, z kolei na drugiej stronie skala jest malejąca od 10 do 0. Takie rozwiązanie ułatwia odczyt skali w różnych pozycjach montażowych. Ważny jest również pogrubiony fragment obwodu pokrętła podkreślający odzwierciedlenie położenia zawieradła we wnętrzu zaworu. Pokrętła najczęściej wykonuje się z antypoślizgowego materiału. Warto zwrócić uwagę na wygodny system połączeń zaworów z siłownikami. Wykorzystuje się przy tym elementy z tworzywa sztucznego umieszczone pod pokrętłem. 42 Fachowy Instalator 2 2018

ogrzewanie O. Montaż nie wymaga narzędzi. Do obracania zaworów nie potrzeba dużego momentu obrotowego. Fot. 2. Sterownik siłownika zaworu mieszajacego. Zastosowanie Spektrum zastosowania zaworów mieszających jest szerokie. Np. w kotłach na paliwa stałe mają one za zadanie ochronę kotła przed zbyt niską temperaturą powrotu. Zawory poprawiają również efektywność w odniesieniu do całego systemu grzewczego. Dzięki podmieszaniu wydłuża się czas, w którym kocioł zachowuje pierwotną sprawność. Eliminowane jest bowiem zjawisko kondensacji pary wodnej zawartej w spalinach. Jak wiadomo kondensat w kotłach na paliwa stałe to efekt różnicy temperatur występującej pomiędzy komorą spalania a płaszczem wodnym ze zbyt niską temperaturą cieczy powracającej z instalacji. Skraplanie pary wodnej to główna przyczyna tworzenia się smolistego nalotu. Nalot osadzający się na metalowych elementach wymiennika jest przyczyną korozji. Ta z kolei zwiększa ryzyko pożaru bowiem jak wiadomo smoła jest łatwopalna. Nalot powoduje również straty ciepła przez przewody kominowe. Zawory mieszające sterowane za pomocą siłownika wykorzystuje się również w ogrzewaniu podłogowym na potrzeby podmieszania czynniki roboczego. W odniesieniu do termostatycznych zaworów mieszających takie rozwiązania wyróżnia możliwość dowolnej regulacji obiegu grzewczego a regulacja może mieć np. postać stałotemperaturową uwzględniającą temperaturę zewnętrzną lub wewnętrzną. Oprócz tego może być uwzględniana temperatura zewnętrzna z korektą temperatury wewnętrznej. Możliwości sterowania takiego zaworu są ograniczane jedynie funkcjonalnością automatyki sterującej. Siłowniki Siłowniki, które współpracują z obrotowymi zaworami mieszającymi wykorzystuje się zarówno w instalacjach c.o., c.w.u. i klimatyzacjach. Rozwiązania tego typu zapewniają optymalne parametry działania oraz są trwałe, wytrzymałe i mają solidne wykonanie. Wszystko to przyczynia się do precyzji w regulacji temperatury czynnika roboczego. Odpowiedni zawór jest dobierany do konkretnej instalacji. Nowoczesne zestawy cechują się szeregiem zabezpieczeń chroniących przed blokowaniem i przeciążeniem. Ważny jest również Fot. AFRISO wysoki moment obrotowy siłownika oraz czytelny wskaźnik położenia zaworu. Siłowniki służą do zmiany położenia zaworów mieszających a odpowiedni siłownik dobiera się pod kątem konkretnej aplikacji – np. siłowniki wykorzystujące sygnał 3-punktowy w całym zakresie pracy. Niejednokrotnie zastosowanie znajdują regulowane wyłączniki krańcowe o zakresie roboczym wynoszącym do 270°. Jest możliwe ręczne sterowanie zaworem przy wykorzystaniu dźwigni po wcześniejszym naciśnięciu przycisku rozłączającego. Zastosowanie mogą znaleźć również siłowniki z 2-punktowym sygnałem sterującym, zatem wykorzystywane są skrajne położenia zakresu roboczego. W razie potrzeby można zastosować siłowniki z zakresem do 90°. W zależności od wyjścia sterownika siłowniki są sterowane sygnałem napięciowym lub prądowym, dzięki czemu zyskuje się precyzyjną kontrolę pracy siłownika i zaworu. Jako najważniejsze cechy siłowników sterujących zaworami mieszającymi należy wymienić przede wszystkim wyraźny wskaźnik nastawy, przez co można precyzyjnie i łatwo obracać zaworem w trybie ręcznym. Systemy montażu bez użycia narzędzi Wspomniane już systemy montażowe siłowników na zaworach mieszających gwarantują, że montaż urządzenia odbywa się w dwóch krokach. W pierwszej kolejności należy zdjąć pokrętło z zaworu a następnie założyć siłownik na zawór z zakliknięciem, bez konieczności użycia jakichkolwiek narzędzi. Na rynku dostępne Fot. ESBE Fot. ESBE Fot. 3. Zestaw regulacyjny. Fot. 4. Siłownik zaworu mieszającego. Fachowy Instalator 2 2018 43

Fachowy Instalator 2018-3
Fachowy Instalator 6/2017
Fachowy Instalator 1/2017
Fachowy Instalator 5/2016
Fachowy Instalator 6/2015
Fachowy Instalator 5/2018
Fachowy Instalator 4/2016
Fachowy Instalator 1/2016
Fachowy Instalator 2/2016
Fachowy Instalator 4/2018
Fachowy Instalator 6/2014
Fachowy Instalator 4/2014
Fachowy Instalator 3/2017
Fachowy Instalator 3/2015
Fachowy Elektryk 5/2017
Fachowy Elektryk 1/2015
Fachowy Elektryk 2/2018
Fachowy Elektryk 3/2015
Fachowy Elektryk 3/2017
Fachowy Dekarz & Cieśla 2018/4
Fachowy Dekarz & Cieśla 2017/6
Fachowy Instalator 3/2014
Fachowy Dekarz & Cieśla 1/2009
Fachowy Elektryk 1/2016
Fachowy Dekarz & Cieśla 2018/5
Fachowy Dekarz & Cieśla 4/2009
Fachowy Elektryk 4/2018