Views
9 months ago

atailke

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları Öğr. Gör. Ali YAYLA İnkılâp ( ) Arapça =klb=kalb kökünden türetilmiş bir kelimedir. Bir halden başka bir hale dönüşme, biçim değiştirme anlamına gelir. İnkılâplar, sanayi, bilim, kültür, sosyal, v.b. alanlarda olabilir. Etimolojik anlam olarak değiştirmeyi ifade eder. İnkılâp, evrim veya tekâmül (évolution) ve ıslahattan farklıdır. İnkılâp, hükümet darbesinden de farklı anlamlar ifade eder. İnkılâp üç aşamada gerçekleşir: Birinci aşamayı oluşturan fikrî cephe, cemiyette değişiklik fikrinin, yeni fikir tohumlarının atıldığı ve geliştirildiği evredir. İkinci aşama, hazırlık aşamasının tamamlanmasından sonra gelir ve aksiyon dönemidir. Basit şekilde bir ihtilâli ifade eder. Üçüncü aşama da yıkılan, bozulan düzenin yerine bir yenisini kurma aşamasıdır. İşte bu yeniden kurma ile inkılâp başarılmış olur. Devrim Devrimin “devirmek”ten geldiğini iddia edenler vardır. Halk hareketi şeklinde mevcut düzeni zor kullanarak yıkmayı ve sonra da yıkılan düzen yerine yeni kurulan düzeni de ifade eder. Devrim, bir halden, başka bir hale gelişi değil bu geçişin sadece ilk ve başlangıç safhasını, yıkıcı olan yanını da karşılamaktadır. Devrim, mevcut olan kavram, kurum ve teşkilâtları kaldırıp bunların yerine yenilerini getirmek olarak da ifade edilebilir. Bu anlamda ele alınırsa Türkiye’de, Cumhuriyet rejimine geçiş bir devrimdir. Devrim, sadece siyasal anlamda düşünüldüğü zaman “ihtilal”; toplumsal, ekonomik ve siyasal bağlamda düşünüldüğünde ise “inkılâp” karşılığıdır. Demek ki devrim terimi hem ihtiâl, hem de inkılâp anlamında kullanılabilir. Siyasal anlamda devrim, iktidarın kökeninde değişme yaratan bir olaydır. Örneğin Fransız devrimi, siyasal iktidarın kökenini tanrıdan ve gelenekten alıp, o dönemin ilerici sınıfı olan burjuvaziye ve kentli halka vermiştir. Aynı biçimde Türk devriminde de, Atatürk, dinsel-geleneksel kökenli iktidarı, millete ya da halka dayalı, laik bir niteliğe dayandırmıştır. İktidarın kökeninde, yani dayandığı güçlerde değişiklik yapmayan siyasal olaylar, bu anlamda devrim sayılamaz. Hükümet değişikliği, hükümet darbesi, isyan, iç savaş, Sayfa 1 / 174

 • Page 2 and 3: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta
 • Page 4 and 5: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta
 • Page 6 and 7: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta
 • Page 8 and 9: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta
 • Page 10 and 11: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta
 • Page 12 and 13: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta
 • Page 14 and 15: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta
 • Page 16 and 17: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta
 • Page 18 and 19: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta
 • Page 20 and 21: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta
 • Page 22 and 23: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta
 • Page 24 and 25: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta
 • Page 26 and 27: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta
 • Page 28 and 29: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta
 • Page 30 and 31: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta
 • Page 32 and 33: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta
 • Page 34 and 35: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta
 • Page 36 and 37: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta
 • Page 38 and 39: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta
 • Page 40 and 41: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta
 • Page 42 and 43: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta
 • Page 44 and 45: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta
 • Page 46 and 47: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta
 • Page 48 and 49: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta
 • Page 50 and 51: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta
 • Page 52 and 53:

  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta

 • Page 54 and 55:

  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta

 • Page 56 and 57:

  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta

 • Page 58 and 59:

  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta

 • Page 60 and 61:

  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta

 • Page 62 and 63:

  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta

 • Page 64 and 65:

  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta

 • Page 66 and 67:

  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta

 • Page 68 and 69:

  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta

 • Page 70 and 71:

  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta

 • Page 72 and 73:

  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta

 • Page 74 and 75:

  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta

 • Page 76 and 77:

  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta

 • Page 78 and 79:

  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta

 • Page 80 and 81:

  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta

 • Page 82 and 83:

  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta

 • Page 84 and 85:

  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta

 • Page 86 and 87:

  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta

 • Page 88 and 89:

  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta

 • Page 90 and 91:

  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta

 • Page 92 and 93:

  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta

 • Page 94 and 95:

  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta

 • Page 96 and 97:

  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta

 • Page 98 and 99:

  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta

 • Page 100 and 101:

  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta

 • Page 102 and 103:

  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta

 • Page 104 and 105:

  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta

 • Page 106 and 107:

  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta

 • Page 108 and 109:

  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta

 • Page 110 and 111:

  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta

 • Page 112 and 113:

  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta

 • Page 114 and 115:

  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta

 • Page 116 and 117:

  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta

 • Page 118 and 119:

  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta

 • Page 120 and 121:

  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta

 • Page 122 and 123:

  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta

 • Page 124 and 125:

  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta

 • Page 126 and 127:

  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta

 • Page 128 and 129:

  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta

 • Page 130 and 131:

  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta

 • Page 132 and 133:

  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta

 • Page 134 and 135:

  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta

 • Page 136 and 137:

  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta

 • Page 138 and 139:

  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta

 • Page 140 and 141:

  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta

 • Page 142 and 143:

  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta

 • Page 144 and 145:

  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta

 • Page 146 and 147:

  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta

 • Page 148 and 149:

  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta

 • Page 150 and 151:

  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta

 • Page 152 and 153:

  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta

 • Page 154 and 155:

  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta

 • Page 156 and 157:

  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta

 • Page 158 and 159:

  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta

 • Page 160 and 161:

  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta

 • Page 162 and 163:

  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta

 • Page 164 and 165:

  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta

 • Page 166 and 167:

  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta

 • Page 168 and 169:

  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta

 • Page 170 and 171:

  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta

 • Page 172 and 173:

  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta

 • Page 174:

  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Ta