Views
3 months ago

KILAVUZ_28022018

2547 sayılı

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 45. maddesi kapsamında yükseköğretim kurumlarına öğrenci seçme ve yerleştirme esaslarını belirleyen bu kılavuzun yayımlanması ve uygulanması, Yükseköğretim Genel Kurulunun 08/02/2018 tarihli toplantısında kabul edilmiştir. Sınava başvuran adaylar, kılavuzlarda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar. 6114 sayılı Kanun’un 7. maddesinin 5. fıkrası gereği, sınav ile ilgili açıklama ve duyurular; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sayfasında yapılmaktadır. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM tarafından sınav ve yerleştirmelerle ilgili olarak alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgiler, ÖSYM’nin internet sayfasından kamuoyuna duyurulacaktır. Bu nedenle, ilgililerin ÖSYM’nin internet sayfasını sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Başvuru Tarihleri : 1-21 Mart 2018 (Ücret ödeme için son gün, 22 Mart 2018) YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 23 Haziran 2018 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika : 24 Haziran 2018 (Pazar), 10.15, 180 dakika : 24 Haziran 2018 (Pazar), 15.45, 120 dakika Temel Yeterlilik Testi (TYT) Sınav Ücreti : 50,00 TL (Ücret ödeme için son gün, 22 Mart 2018) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Sınav Ücreti : 50,00 TL (Ücret ödeme için son gün, 22 Mart 2018) Yabancı Dil Testi (YDT) Sınav Ücreti : 50,00 TL (Ücret ödeme için son gün, 22 Mart 2018) Başvuru Hizmeti Ücreti Ek yerleştirme ücreti Sınav Koordinatörlüklerinden Yeniden Şifre Edinme Ücreti Geç Başvuru Günü Geç Başvuru Günü TYT Sınav Ücreti Geç Başvuru Günü AYT Sınav Ücreti Geç Başvuru Günü YDT Sınav Ücreti : 5,00 TL : 15,00 TL : 5,00 TL : 4 Nisan 2018 (Sınav ücreti aynı gün ödenmelidir.) : 75,00 TL (Sınav ücreti Geç Başvuru Gününde ödenmelidir.) : 75,00 TL (Sınav ücreti Geç Başvuru Gününde ödenmelidir.) : 75,00 TL (Sınav ücreti Geç Başvuru Gününde ödenmelidir.) DİKKAT! Kılavuzda yer alan ücretlerin dışında; yeniden şifre edinme, sonuçlara veya sorulara itiraz vb. nedenlerle, adaylardan alınacak diğer ücretler, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ÖSYM’nin internet sayfasından kamuoyuna duyurulur. Başvuru merkezleri ve bankalar, kılavuzda ve ÖSYM’nin internet sayfasında belirtilen ücretlerin dışında herhangi bir işlem için adaylardan ücret talep edemez. Başvurusunu veya tercihini yapmayan, başvurusu veya tercihi geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez/devredilmez. Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu adaya aittir. Başvuru merkezleri tarafından başvuru işlemini yapan adaydan sadece başvuru hizmeti ücreti alınır, verilen şifre için ayrıca ücret alınmaz. ADRES (ÖSYM) ÖSYM Başkanlığı 06800 Bilkent-ANKARA Başvuru, sınav ve sınav sonuçları konusunda adaylarca gönderilecek dilekçeler için: ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent-ANKARA ÖSYM İnternet Adresi: http://www.osym.gov.tr Aday İşlemleri (Başvuru, bilgi kontrol, değişiklik, düzeltme, tercih yapma vb.): https://ais.osym.gov.tr Sonuçlar İçin İnternet Adresi: https://sonuc.osym.gov.tr Çağrı Merkezi Telefon Numarası: 444 ÖSYM (444 67 96) ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri: ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinin adres ve iletişim bilgileri ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer almaktadır. DİKKAT! Kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları ile Yükseköğretim Kurulu kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, ÖSYM tarafından belirlenir ve ÖSYM’nin internet sayfasından kamuoyuna duyurulur. Sınavlarla ilgili alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgiler de ÖSYM’nin internet sayfasından kamuoyuna duyurulacaktır. Bu nedenle ilgililerin ÖSYM’nin internet sayfasını sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır.

İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa 1. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) ............................................................................................... 1 2. BAŞVURU .................................................................................................................................................................. 1 2.1. Sınava Kimler Başvurabilir? ................................................................................................................................... 1 2.2. Sınava Girme Zorunluğu Var mıdır? ...................................................................................................................... 1 2.3. Sınava Başvuru İşlemi Nasıl Yapılacaktır?............................................................................................................. 1 2.4. Aday Başvuru Formu Nasıl Doldurulacaktır? ......................................................................................................... 5 2.5. Sınava Başvuru İşlemi Nasıl Tamamlanacaktır? .................................................................................................... 11 2.6. Sınav Ücretleri Nasıl Yatırılacaktır? ....................................................................................................................... 13 2.7. Başvuru İşlemi Sonrası Verilen Internet Erişim Şifresi Ne İşe Yarar? ................................................................... 14 3. SINAVIN UYGULANMASI VE DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ .................................................................... 14 3.1. Sınavda Hangi Testler Yer Alacaktır? .................................................................................................................... 14 3.2. Adaylar Sınava Girerken Neleri Yanında Bulundurmak Zorundadır? .................................................................... 14 3.3. Sınava Girerken Adayın Yanında Bulundurması Yasak Olan Araç Gereç ve Eşyalar Nelerdir? ............................ 15 3.4. Sınav Nasıl Uygulanacaktır? .................................................................................................................................. 22 3.5. Soru Kitapçığı Nasıl Olacaktır? .............................................................................................................................. 23 3.6. Cevap Kâğıdı Nasıl Doldurulacaktır? ..................................................................................................................... 23 3.7. Adaylar Sınavda Hangi Belge ve Evrakı Teslim Edeceklerdir?.............................................................................. 23 3.8. Sınavın Geçerli Sayılması Nelere Bağlıdır? ........................................................................................................... 23 3.9. Salon Tutanakları ve Test Sorularına Verilen Cevaplar Üzerinde Ne Gibi İncelemeler Yapılır? ........................... 24 3.10. Sınavın Değerlendirilmesi ...................................................................................................................................... 25 3.10.1. Sınav Puanları Nasıl Hesaplanacaktır? ....................................................................................................... 25 3.10.2. Sınav Sonuçları Nasıl Kullanılacaktır? ....................................................................................................... 26 3.10.3. Sınav Sonuçları Nasıl Duyurulacaktır? ...................................................................................................... 26 4. ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI (OBP) ............................................................................................................... 28 4.1. OBP Nasıl Hesaplanacaktır? ................................................................................................................................... 28 4.2. Yerleştirme Puanları Hesaplanırken OBP Bu Puanlara Nasıl Eklenecek ve Ek Puanlar Nasıl Hesaplanacaktır? ................................................................................................... 28 5. YERLEŞTİRME .......................................................................................................................................................... 29 5.1. 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ....................................................................... 29 6. ÖZEL YETENEK SINAVI İLE SEÇME YÖNTEMİ .............................................................................................. 29 7. ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR ................................................................................................................ 31 7.1. Okul Birincileri .................................................................................................................................................. 31 7.2. Yükseköğretim Kurulu Tarafından Belirlenen Sanat Dallarında Üstün Yetenekli Adaylar ................................. 31 7.3. TÜBİTAK Yarışmalarında Başarılı Olan Adaylar ............................................................................................... 31 7.4. Spor Dallarında Üstün Başarılı Adaylar ............................................................................................................... 32 7.5. Engelli/Sağlık Sorunu Olan Adaylar ve Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunun Doldurulması ........................... 32 Sağlık/Engel Durumu Nedeni İle Özel Bir Alet, Araç Gereç Ve Cihazla Sınava Girecek Adayların Uyması Gereken Kurallar 7.6. KKTC Hariç Yurt Dışında Öğrenim Gören (Transkriptli) Adaylar...................................................................... 41 7.7. Yurt Dışında Yükseköğrenim Görmek İsteyenler ................................................................................................ 41 7.8. Birden Fazla Ortaöğretim Kurumundan Diploma Almış Olan Adaylar ............................................................... 41 7.9. Kimlik/İletişim/Eğitim/Diğer Bilgilerinde Değişiklik Olanlar ............................................................................. 41 7.10. Diplomalarında Diploma Notları Yazılı Olmayanlar ........................................................................................... 42 8. ÖSYM İLE YAZIŞMALAR ........................................................................................................................................ 43 9. ADAYLARIN İNTERNET ORTAMINDA YAPABİLECEKLERİ İŞLEMLER .................................................. 43 10. TÜRKİYE’DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA KAYIT YAPTIRAMAYACAK VE EĞİTİME DEVAM EDEMEYECEK OLANLAR .................................................................................................. 43 ADAYLAR TARAFINDAN ÖSYM’YE GÖNDERİLECEK DİLEKÇELER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR GENEL AMAÇLI DİLEKÇE ÖRNEĞİ SINAV ÜCRETLERİNİN YATIRILMASI

2015/’16
msb-aciktan-135-devlet-memuru-alimi
PROGRAM
tezl%C4%B1%20%C4%B1lan%202016%20g%C3%BCz