Views
6 months ago

KILAVUZ_28022018

Diyabet hastalarının

Diyabet hastalarının insülin pompası, şeker ölçüm cihazı, ek gıda vb. ile engelli sınav salonlarına alınmalarına izin verilir. Sürekli sağlık sorunu nedeniyle ilaç kullanan adayların yanlarında ilaç getirmesine izin verilir. Sürekli sağlık sorunu nedeniyle ilaç vb. kullanan adayların bu durumlarını dilekçelerinde belirtmeleri gerekmektedir. Adayların bu talepleri ÖSYM tarafından değerlendirilecektir. GEÇİCİ ENGELİ OLAN ADAYLAR Geçici süreli sağlık sorunu veya hamilelik gibi geçici özel durumu olan adayların; ilaç, ek gıda, tuvalet gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına ve üzerlerinde/yanlarında sargı, alçı, atel, koltuk değneği, oturma simidi gibi tedavi uygulamaları ile sınava alınmalarına izin verilir. Bu adaylara normal sınav süresi uygulanarak talepleri doğrultusunda işaretleyici yardımı verilir. Geçici engeli olan adayların sağlık kurulu raporlarında belirtilen rapor bitiş tarihi en fazla 1 yıl sonrası olarak girilebilir. Rapor bitiş tarihinden sonra bu durumdaki adayların sağlık durumu bilgisi sistemden silinir. Rapor bitiş tarihinden önce raporda belirtilen sağlık durumu değişen adayların, bu durumlarını dilekçe ile ÖSYM’ye bildirmeleri gerekir. Gerektiğinde raporlarını yenilemeleri istenebilir. DİKKAT: Cevap kâğıdında işaretleme (kodlama) yapamayan adaylardan Merkezimizden “işaretleyici” talebinde bulunanlara işaretleyici görevli yardımı verilir. Sınavda işaretleyici görevli yardımı alan adayların, cevap kâğıdında kendisinin işaretleme (kodlama) yapmasına izin verilmez. İşaretleyici yardımı talep ettiği halde sınavda cevap kâğıdında işaretleme (kodlama) yapan adayların sınavı geçersiz sayılır. Sınavda işaretleyici yardımı alan adaylara, işaretleyici görevli tarafından soruların okunmasına izin verilmez. Sadece işaretleyici yardımı aldığı halde işaretleyici görevliden okuma yardımı da aldığı tespit edilen engelli adayların sınavı geçersiz sayılır. 35

FORM-1 SAĞLIK DURUMU / ENGEL BİLGİ FORMU Aday Bilgileri TC Kimlik/YU Numarası Adı Soyadı Sürekli Engel Grubu Engel Durumuna İlişkin Bilgiler Geçici Engeli Olanlar - Engel Durumu Bitiş Tarihi Özel Durumlar Tam Vücut Engel Oranı (%) Ellerini Kullanamıyor ........./........./20......... Yaygın Gelişimsel Bozukluk İşitme (%) Yürüyemiyor ........./........./20......... Özgül / Özel Öğrenme Güçlüğü Bedensel (Ortopedik) (%) Destekle Yürüyor ........./........./20......... CP Hastası Görme (%) Ürogenital Sistem ........./........./20......... Ruhsal ve Duygusal Süreğen Hastalık (Kronik) (%) Dil ve Konuşma Bozukluğu (%) Zihinsel (MR) (%) Hamile Diğer ........./........./20......... ........./........./20......... İlköğretime Başlama Yaşı Öncesi İşitme Engeli Edinmiş Görme Sistemi, Göz Hastalıkları, Görme Bozukluğu vb. Oranı %25 ve Üzeri Sınıflanamayan (%) Sınav Uygulamasına İlişkin Bilgiler Soru Kitapçığı Okuma Durumu Cevap Kağıdı İşaretleme Durumu Sınav Salon Tercihi 9 Punto (Normal) Cevap Kağıdı İşaretlemesi Yapabilir Toplu Salonda Girebilir 14 Punto Cevap Kağıdı İşaretlemesi Yapamaz Tek Başına Girmesi Gerekir Okuyucu İstiyor Sınav Salonuna Erişim Durumu Merdiven Çıkabilir Merdiven Çıkarken Zorlanıyor Merdiven Çıkamaz Sınava Getirilebilecek Araç ve Gereçler Kullandığı Araç ve Gereçler Tekerlekli Sandalye Koltuk Değneği Enjektör / Şırınga Korse Kabartmalı Yazı Tableti Yürüteç Abaküs Protez Teleskopik Gözlük Şeker Ölçüm Cihazı Diren İlaç Ek Gıda (Paketli) Beyaz Tahta ve/veya Kalemi Prizmatik Gözlük Biyonik Kulak (Koklear İmplant) Baston Gözlük Tipi İşitme Cihazı Atel Elektronik Büyüteç Oksijen Tüpü Katater Boyunluk Destek Malzemesi (Yükseltici Materyal) Göz Damlası Sonda Oturma Simidi Yastık Astım İlacı / Spreyi / Pompası Büyüteç Gözlüğü Braille Daktilo Ortez Masa Lambası Eldiven Maske Diğer (Dilekçe İle Bildirilecek) İnsülin Pompası Koyu Renk Camlı Gözlük Havlu / Peçete / Bez Pant Elektronik Olmayan Büyüteç Kalp Pili Kağıt Torba Hasta Bezi Bere / Şapka Dizlik Kanedyen İşitme Cihazı İnsülin İğnesi / Kalemi Bandaj / Sargı Küptaş Kılavuzda belirtilen özel bir alet, araç gereç ve cihaz ile ilgili kuralları okudum ve tercih ettiğim sınav merkezinde atanacağım engelli binasında, engelim nedeniyle kullandığım ancak, klavuzda belirtilmiş olan sınavda üzerimde/yanımda bulundurulması yasak olan araç gereç ve cihazımı sınav görevlilerine teslim ederek sınava girmeyi kabul ediyorum. Kılavuzda belirtilen özel bir alet, araç gereç ve cihaz ile ilgili kurallar gereğince; ÖSYM tarafından belirlenen sınav merkezlerinde, ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş binalarda sınava girmeyi kabul ediyorum. Şekil 6. Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu 36

OSYS2015YerlestirmeMinMaxTablo-323072015
2015/’16
msb-aciktan-135-devlet-memuru-alimi
PROGRAM