Views
2 months ago

Bliżej Źródła nr 34 kwiecień 2018

Bliżej Źródła nr 34 kwiecień

NR 34, KWIECIEŃ 2018 PISMO PARAFII WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W SZCZAWNIE-ZDROJU B L I Ż E J Kochani Parafianie! Niech tegoroczny okres Wielkanocny pomoże nam na nowo przeżywać niezgłębione Tajemnice Wiary i doświadczać Miłosierdzia Boga w sakramentach poprzez które wciąż jesteśmy napełniani Duchem Świętym posłanym przez Ojca, który Chrystusa wskrzesił z martwych. Z naszych ust i serc niech popłynie ku Bogu Trójjedynemu pieśń uwielbienia - radosne Alleluja, za wielkie rzeczy jakie uczynił dla naszego zbawienia oraz nadal czyni każdego dnia, gdy przychodzi, aby w darze Eucharystii być Bogiem z nami i dla nas. Duch, który umacnia miłość niech rozpala nasze serca, jednocząc nas coraz ściślej z Bogiem oraz z naszymi Braćmi i Siostrami. Dobrze, że jesteś Bracie...wspomnienie po rekolekcjach Symbole Zmartwychwstania Z darem wdzięcznej modlitwy za wszelkie dobro od Was otrzymywane, Ks. Proboszcz Jarosław Żmuda wraz z księżmi wikariuszami Co konsument może... Droga pięknego życia. Relacja z EDK 1

Bliżej Źródła nr 17 czerwiec 2016
Bliżej Źródła nr 16 maj 2016
BLIŻEJ ŹRÓDŁA nr 5 - kwiecień 2015
Bliżej Źródła nr 18 październik 2016
BLIŻEJ ŹRÓDŁA nr 4 - marzec 2015
BLIŻEJ ŹRÓDŁA nr 2 - styczeń 2015
BLIŻEJ ŹRÓDŁA nr 6 - maj 2015
Bliżej Źródła nr 19 listopad 2016
BLIŻEJ ŹRÓDŁA nr 1 - grudzień 2014
Nr 4 _80_ MAJ 2013 R - Parafia Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w ...