Views
4 months ago

GEOGRAFIA klasa 5

Szerokość geograficzna

Szerokość geograficzna Szerokość geograficzna to kąt mierzony względem równika. 80° 90° 60° 80° szerokość geograficzna północna 40° 60° 60° 40° 20° 0° 40° 20° równik ϕ ϕ = 20°N 20° równik 20° 0° równik 40° 20° Wszyst kie punkty położone na tym samym równoleżniku mają tę samą szerokość geograficzną. 60° szerokość geograficzna równik 80° 90° 80° 60° 40° południowa Na każdej półkuli szerokość geograficzna może przyjmować wartości od 0° na równiku do 90° na biegunach Równoleżniki: ● to umowne okręgi na powierzchni Ziemi; ●są równoległe względem siebie; ● występują w nieskończonej liczbie; ● są różnej długości – im bliżej bieguna, tym Równik są mniejsze; to najdłuższy równoleżnik leżący ● wyznaczają płaszczyźnie kierunek przechodzącej wschód–zachód. przez środek Ziemi, prostopadłej do ziemskiej osi (prostej przechodzącej przez oba bieguny geograficzne). Szerokość geograficzna Równik równika to najdłuższy wynosi 0°. równoleżnik Równik ma długość leżący na płaszczyźnie ok. 40 076 km. przechodzącej przez środek Ziemi, prostopadłej do ziemskiej osi (prostej przechodzącej Płaszczyzna przez równika oba bieguny dzieli Ziemię geograficzne). Szerokość na dwie geograficzna półkule: północną równika i wynosi południową. 0°. Równik ma długość ok. 40 076 km. równik półkula północna półkula południowa Płaszczyzna równika dzieli Ziemię na dwie półkule: północną i południową 13

Dział 1. Mapa wartości od 0° do 90°N. Wszystkie punkty położone na południe od równika i przyjmują wartości od 0° do 90°S (patrz s. 13). W szczególnym przypadku – przy podawaniu współrzędnych geograficznych równika – nie mówimy o półkuli północnej bądź półkuli południowej, lecz podajemy szerokość geograficzną równą 0°. Długość geograficzna Przez każdy punkt na powierzchni Ziemi przechodzi jakiś południk, nazywany południkiem miejscowym. Południki umożliwiają wyznaczanie długości geograficznej. Długość geograficzna jest mierzona od południka 0° na wschód i na zachód. Wszystkie punkty położone na wschód od tego południka mają długość geograficzną wschodnią (E – ang. east) i przyjmują wartości od 0° do 180°. Z kolei na zachód od południka początkowego południki wyznaczają długość geograficzną zachodnią (W – ang. west) i przyjmują wartości od 0° do 180° (patrz s. 30). Podczas wyznaczania długości geograficznej punktów, przez które przechodzi południk 0° lub 180°, nie określa się, czy jest to półkula wschodnia, czy zachodnia – południki te stanowią granicę między półkulami. Z kolei długość geograficzna biegunów w ogóle nie jest określona, ponieważ zbiegają się w nich wszystkie południki. Odczytywanie i określanie współrzędnych Przykładowy zapis współrzędnych geograficznych: 38°N, 46°E odczytujemy jako: 38 stopni szerokości geograficznej północnej i 46 stopni długości geograficznej wschodniej. Jeżeli punkt jest położony Określając położenie punktu, np. szczytu, musimy podać dwie współrzędne. Jeśli chcemy określić położenie obszaru, np. wyspy, musimy podać współrzędne jego czterech skrajnych punktów 14