Views
7 months ago

GEOGRAFIA klasa 5

1. Geograficzny punkt

1. Geograficzny punkt widzenia pomiędzy pełnymi wartościami stopni, określa się współrzędne geograficzne z dokładnością do minut (a nawet sekund). Jeśli chcemy określić położenie geograficzne obszaru, np. jeziora lub kraju, musimy podać współrzędne geograficzne skrajnych punktów obiektu, czyli punktów położonych najdalej na wschód, na zachód, na północ i na południe. 1° = 60’ – 1 stopień to 60 minut, a 1’ = 60’’ – 1 minuta to 60 sekund. 69°59’S, 135°17’6’’W odczytamy jako: 69 stopni 59 minut szerokości geograficznej południowej i 135 stopni 17 minut 6 sekund długości geograficznej zachodniej. Współrzędne geograficzne na mapie topograficznej Na szczegółowych mapach ukazujących ukształtowanie powierzchni (mapach topograficznych) nie ma zwykle siatki kartograficznej. Południki i równoleżniki są oznaczone jedynie na ramce mapy. Mimo to można precyzyjnie odczytać współrzędne geograficzne, ponieważ mapy topograficzne są wykonane w dużych skalach. Zamiast siatki kartograficznej na mapach topograficznych jest narysowana siatka kilometrowa, nazywana topograficzną. Linie tej siatki przecinają się w taki sposób, że tworzą kwadraty, np. o boku równym 1 km. Dzięki temu z łatwością można oszacować odległości między obiektami. Na mapie topograficznej występuje siatka topograficzna zbudowana z kwadratów o boku określonej długości Znajdź w internecie Odszukaj informacje dotyczące zastosowania współrzędnych geograficznych w dzisiejszym świecie i napisz w zeszycie, do czego może być przydatne precyzyjne określenie położenia danego punktu. Współrzędne Ajaccio to 41°55’N, 8°44’E 15

Dział 1. Mapa • Odczytywanie współrzędnych geograficznych zaznaczonych miast Odczytaj współrzędne miast: wartości równoleżników na mapce rosną w kierunku północnym, więc jest to szerokość geograficzna północna – N; wartości południków na mapie rosną na wschód (w prawo), a więc jest to długość geograficzna wschodnia – E. Bydgoszcz 53°10’N 18°E Brodnica 53°15’N 19°20’E Inowrocław 52°50’N 18°15’E Łowicz 52°05’N 19°55’E 16