Views
7 months ago

GEOGRAFIA klasa 5

6. Podsumowanie działu

6. Podsumowanie działu Szerokość geograficzna 90ºN Długość geograficzna południk 180º 45ºN N (szerokość geograficzna północna) równik 0º W (długość geograficzna zachodnia) południk 0º E (długość geograficzna wschodnia) S (szerokość geograficzna południowa) 45ºS 90ºS • Odczytywanie współrzędnych geograficznych N 100° 80° 60° 40° 20° 0° 20° 40° 60° 80° 100° 80° 60° B 80° 60° 40° 20° C 40° 20° W 0° 20° A 0° 20° E 40° 60° 80° D 40° 60° 80° 100° 80° 60° 40° 20° 0° S 20° 40° 60° 80° 100° A. 15°S, 48°W B. 60°N, 25°W C. 19°N, 25°E D. 42°S, 79°E 37

Dział 1. Mapa • Ukształtowanie terenu Niziny Wyżyny Góry Tereny znajdujące się na bezwzględnej wysokości od 0 do 300 m n.p.m. Mogą być równinne, faliste lub pagórkowate Obszary położone wyżej niż niziny (powyżej 300 m n.p.m.), o krajobrazie równinnym, falistym i pagórkowatym, zwykle o małych (do 300 m) wysokościach względnych Obszar lądu charakteryzujący się dużymi (powyżej 300 m) wysokościami względnymi i znacznym nachyleniem stoków • Lądy i oceany Udział poszczególnych kontynentów w ogólnej powierzchni lądowej Ziemi 6,03% 6,81% Udział poszczególnych oceanów w ogólnej powierzchni wód Ziemi 6,06% 4,19% 9,18% 11,94% 29,33% 20,45% 46,40% 16,39% 20,32% 22,90% Azja Afryka Ameryka Płn. Ameryka Płd. Antarktyda Europa Australia z Oceanią Ocean Spokojny Ocean Atlantycki Ocean Indyjski Ocean Południowy Ocean Arktyczny 38