Views
8 months ago

GEOGRAFIA klasa 5

1 Mapa Geografia

1 Mapa Geografia umożliwia każdemu z nas poznanie własnego miejsca i roli w otaczającym świecie. Lądy stanowią zaledwie 29% powierzch ni Ziemi. Aż 71% naszej planety zajmują oceany. W czasach wielkich odkryć geograficznych nawet piraci przyczyniali się do poznawania świata.

1 Geograficzny punkt widzenia Przed lekcją: ● Zastanów się, czym zajmuje się geografia. ● Skąd twoim zdaniem można czerpać wiedzę o świecie? Geografia jako nauka Geografia zajmuje się badaniem środowiska i sposobów działania człowieka w tym środowisku. Jest więc nauką łączącą wiedzę przyrodniczą z informacjami o społeczeństwie i działalności człowieka. Razem z fizyką, biologią, geologią, historią, ekonomią i innymi dziedzinami wiedzy geografia pozwala bliżej poznać świat. Dzięki niej możemy zrozumieć zjawiska, które zachodzą w środowisku, a nawet je przewidywać i wpływać na ich przebieg. • Po co uczyć się geografii? Geografia to przedmiot, który ukazuje wiele zależności występujących na świecie, integruje wiedzę z różnych dziedzin życia. Kto poznał tajniki geografii, szybciej podejmuje rozsądne decyzje i lepiej rozumie otaczający go świat. ułatwia odnajdywanie drogi ćwiczy analizowanie danych pozwala zrozumieć aktualne wydarzenia umożliwia poznanie niezwykłych miejsc wyjaśnia różnorodne zjawiska i procesy 6