Views
7 months ago

Geografia klasa 8

2 Przed lekcją: Kultura

2 Przed lekcją: Kultura ryżu w klimacie monsunowym ●●Odczytaj z map tematycznych w atlasie geograficznym, gdzie na świecie występuje klimat zwrotnikowy, ile wynoszą tam roczne sumy opadów oraz jakie krajobrazy dominują w tej strefie. Klimat zwrotnikowy nie zawsze suchy Przeważająca część Azji Południowej i Południowo-Wschodniej leży w strefie klimatu zwrotnikowego. Latem Słońce góruje wysoko na niebie, dzięki czemu występuje tu bardzo wysoka temperatura powietrza. O ile w zwrotnikowej części Afryki i na Półwyspie Arabskim opady są sporadyczne, co przy tak wysokiej temperaturze skutkuje niedoborem wody i występowaniem pustyń, o tyle na Półwyspie Indochińskim, w Indiach i Bangladeszu roczne sumy opadów należą do najwyższych na świecie. Cyrkulacja monsunowa Przyczyną występowania tak obfitych opadów w tej części Azji jest sąsiedztwo dwóch dużych obszarów: lądowego i oceanicznego. Ponieważ ląd i woda nagrzewają się w różnym tempie, powietrze, dążąc do wyrównania ciśnień, przemieszcza się od wyżu do niżu. Powstają sezonowo wiejące wiatry – monsuny. Kultura ryżu Warunki przyrodnicze Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej sprzyjają uprawie wielu gatunków roślin. Duża gęstość zaludnienia tworzy ogromny rynek Rozkład temperatury i opadów w Kunming Monsuny w porze letniej przynoszą ogromne ilości wilgoci i opadów 10

2. Kultura ryżu w klimacie monsunowym • Monsuny Monsun letni jest wiatrem bogatym w parę wodną, która po dotarciu znad oceanu do lądu ulega kondensacji i powoduje obfite opady deszczu Powietrze się nagrzewa i, jako lekkie, unosi – powstaje niż atmosferyczny Z powodu różnicy ciśnień powietrze przemieszcza się nad ląd Woda powoli gromadzi ciepło, powietrze nad nią jest latem stosunkowo chłodne i ciężkie – tworzy się wyż atmosferyczny Słońce przestaje intensywnie ogrzewać ląd, temperatura powietrza się obniża, a chłodne masy stają się ciężkie – powstaje wyż atmosferyczny Z powodu różnicy ciśnień powietrze przemieszcza się z lądu nad ocean Woda powoli oddaje ciepło, powietrze się ogrzewa – tworzy się niż atmosferyczny Monsun zimowy jest wiatrem suchym i chłodnym, wiejącym od lądu w stronę oceanu zbytu dla producentów żywności. Uprawia się tu przede wszystkim ryż, będący podstawą wyżywienia ludzi w tej części świata. Mimo upowszechniania coraz bardziej nowoczesnych rozwiązań w rolnictwie uprawa ryżu wciąż wymaga dużych nakładów pracy ludzi. Rolnicy starają się, aby podczas okresu wegetacji zebrać plony dwukrotnie, a w korzystnych warunkach – trzykrotnie w ciągu roku. Jednak rytm prac jest uzależniony od nadejścia pory monsunowej. Jeżeli deszcze monsunowe przyjdą zbyt późno, może to oznaczać dużo niższe zbiory, mniejsze dochody oraz zagrożenie głodem. O mieszkańcach Azji Południowo- -Wschodniej mówi się, że wykształcili tzw. kulturę ryżu. Potrafią uprawiać go w różnych warunkach, opracowali wiele sposobów przygotowania go do spożycia. Ryż wykorzystuje się głównie w przemyśle spożywczym – otrzymuje się z niego mąkę, olej, a także alkohole: – sake, wino 11