Views
7 months ago

Geografia klasa 8

8 Podsumowanie działu

8 Podsumowanie działu Azja – kontynent kontrastów Część północna • klimat okołobiegunowy i umiarkowany chłodny • tundra, tajga • bardzo słabe zaludnienie; miejscami bezludnie Część środkowa • klimat umiarkowany ciepły i podzwrotnikowy • stepy, półpustynie i pustynie • poza częścią wschodnią mała gęstość zaludnienia Część południowa • klimat zwrotnikowy i równikowy • lasy równikowe i wilgotne, sawanny • duża gęstość zaludnienia Maksimum Minimum Mount Everest (8850 m n.p.m.) – najwyżej położony punkt 53,9°C (Tirat Cewi, Izrael) – najwyższa odnotowana temperatura 11 872 mm (Mawsynram, Indie) – najwyższa średnia roczna suma opadów 17 098 250 km 2 (Rosja) – największa powierzchnia państwa 1 378 665 000 osób (Chiny) – największa liczba ludności w państwie 7909 os./km 2 (Singapur) – największa średnia gęstość zaludnienia państwa 59 324 USD (Katar) – najwyższa wartość PKB na 1 mieszkańca państwa brzeg Morza Martwego (422 m p.p.m.) – najniżej położony punkt –67,8°C (Ojmjakon, Rosja) – najniższa odnotowana temperatura 46 mm (Aden, Jemen) – najniższa średnia roczna suma opadów 300 km 2 (Malediwy) – najmniejsza powierzchnia państwa 417 492 osoby (Malediwy) – najmniejsza liczba ludności w państwie 1,9 os./km 2 (Mongolia) – najmniejsza średnia gęstość zaludnienia państwa 562 USD (Afganistan) – najniższa wartość PKB na 1 mieszkańca państwa 42

8. Podsumowanie działu Kultura ryżu w klimacie monsunowym Cyrkulacja atmosferyczna nad Azją Południową i Południowo-Wschodnią jest zdominowana przez sezonowe wiatry – monsuny. Monsun letni przynosi wysokie opady. Deszczowy i ciepły klimat sprzyja uprawie ryżu. Ryż jest podstawowym zbożem w całej Azji Południowej i Południowo-Wschodniej. Uprawa, przyrządzanie i spożywanie ryżu stały się rozpoznawalnymi elementami kultury regionu. Pacyficzny pierścień ognia Litosfera jest podzielona na mniejsze fragmenty (płyty litosfery). Płyty litosfery przemieszczają się względem siebie. Płyta pacyficzna rozrasta się i podsuwa pod płytę eurazjatycką. Ruchy płyt wywołują liczne trzęsienia ziemi i erupcje wulkanów. Na obszarze pacyficznego pierścienia ognia ludzie muszą stawiać czoła groźnym zjawiskom. 43