Views
8 months ago

Geografia klasa 8

12 Na wakacje do Kenii

12 Na wakacje do Kenii Przed lekcją: ●●Zastanów się, kogo można nazwać turystą. ●●Jakie są korzyści z turystyki dla jej organizatorów, a jakie – dla turystów? Kenia – turystyczny raj Dla wielu mieszkańców Europy czy Stanów Zjednoczonych, gdzie środowisko zostało mocno przekształcone, wyprawa do Afryki to jak wyjazd do innego świata. Kenia należy do tych państw afrykańskich, w których turystyka ma ogromne znaczenie w tworzeniu dochodu narodowego. Jej atrakcyjność wiąże się przede wszystkim z dużą rozmaitością atrakcji przyrodniczych, egzotycznych dla Amerykanów czy Europejczyków. Kenia jest położona we wschodniej części Afryki, nad Oceanem Indyjskim. Większa część kraju leży na lekko falistej Wyżynie Wschodnioafrykańskiej przeciętej Wielkim Rowem Wschodnim. Niziny rozciągają się wzdłuż wybrzeża. W krajobrazie dominuje sawanna, w kilku miejscach zachowały się skrawki wilgotnych Kenia – krajobrazy i ochrona przyrody 62

12. Na wakacje do Kenii Safari organizuje się głównie w parkach narodowych, gdzie turyści mogą podziwiać zwierzęta w ich naturalnym środowisku W Kenii można spotkać brodala czerwonouchego lasów równikowych, a nad oceanem turystów przyciągają szerokie piaszczyste plaże. Na terenie kraju jest 27 parków narodowych (w tym 4 morskie) i 34 rezerwaty (w tym 6 morskich), co sprawia, że ok. 8% obszaru państwa objęto ochroną. Zwierzęta jako atrakcja Kenii Występowanie w Kenii dużych ssaków, m.in. należących do tzw. wielkiej piątki słoni, nosorożców, bawołów, lampartów i lwów, było atrakcją już za czasów kolonialnych, gdy organizowano safari dla europejskich myśliwych. W drugiej połowie XX w., wraz z rozwojem ochrony przyrody, wyprawy łowieckie stopniowo traciły na znaczeniu, a popularność zaczęły zdobywać bezkrwawe łowy z aparatem fotograficznym i lornetką. Sprzyjała temu ogromna bioróżnorodność Kenii – występuje tam ponad 320 gatunków ssaków i ponad 1100 gatunków ptaków. Na szczególną uwagę zasługuje niespotykana nigdzie indziej liczebność ssaków roślinożernych – stada antylop i zebr są złożone z milionów osobników. Turyści między kolejnymi fotosafari odwiedzają też wioski żyjących na tych terenach koczowników, głównie Masajów. Znajdź w internecie Od 25 lat wzrasta handel kością słoniową. W Kenii według nieoficjalnych danych ginie z rąk kłusowników ok. 3 tys. słoni rocznie. Zapotrzebowanie na kość słoniową napędza głównie rynek azjatycki (Chiny, Wietnam, Tajlandia). Znajdź w internecie strony internetowe na ten temat i opisz, w jaki sposób rząd Kenii walczy z tym procederem. 63