Views
4 months ago

Geografia klasa 8

Dział 2. Afryka WARTO

Dział 2. Afryka WARTO WIEDZIEĆ Masajów oraz inne plemiona afrykańskie charakteryzuje ogromny szacunek wobec starszych. To starszyzna zajmuje najważniejsze miejsce w społeczności Kenijczyków. Najstarsi w plemieniu podejmują decyzje za wioskę, rozwiązują spory i doradzają. Przekazują młodszym wiedzę i doświadczenie życiowe. W pewien sposób dają gwarancję ciągłości tradycji, historii plemienia, przestrzegania zasad moralnych. Niestety, w krajach zachodnioeuropejskich jest inaczej – osoby starsze spotykają się z coraz częstszą obojętnością, a nawet lekceważeniem. GEOGRAFIA W PRAKTYCE Biura podróży oferują atrakcyjne wyjazdy do Kenii – od 3700 zł/os. za 7 dni. Sprawdź w internecie, w jaki sposób przygotować się do takiej wycieczki. Czy potrzebna jest wiza? Czy wystarczy sam paszport? Czy wcześniej należałoby wykonać szczepienia? Jaka jest ich cena? Czy trzeba wykupić dodatkowe ubezpieczenia, np. zdrowotne? Przejrzyj kilka ofert na stronach biur podróży. Co się wlicza w cenę pobytu? Czy w ramach oferty biuro proponuje również wycieczki? Na koniec oszacuj, o ile różni się całkowita cena wyjazdu od ceny proponowanej przez biuro. ZAPAMIĘTAJ •• Główne atrakcje turystyczne w Kenii są związane z warunkami środowiska przyrodniczego. • • Do największych walorów turystycznych kraju należy ogromna bioróżnorodność. •• Safari to wyprawa myśliwska w Afryce Wschodniej. Dziś coraz częściej określa się tak wyjazdy wiążące się z oglądaniem i fotografowaniem dzikich zwierząt w ich naturalnym środowisku. POLECENIA 1. Zastanów się, jakie formy turystyki mogą się rozwijać w Afryce. Wypisz je, a następnie uzasadnij swój wybór. 2. Znajdź w atlasie inne miejsca na świecie, w których podczas nurkowania można podziwiać rafy koralowe. 3. Wykonaj plakat na temat atrakcji turystycznych Kenii. 4. Przedstaw w formie tabeli pozytywne i negatywne skutki rozwoju ruchu turystycznego Kenii dla jej przyrody i mieszkańców. 66

3 Ameryka Za rabunkową eksploatacją lasów równikowych w Brazylii stoi głównie zagraniczny kapitał. Chociaż Stany Zjednoczone są najpotężniejszym państwem świata, to w wielu regionach mieszkańcy doświadczają biedy. Wiosną tornada szczególnie często nawiedzają obszar Wielkich Równin – część tego regionu nazwano Aleją Tornad.