Views
9 months ago

Geografia klasa 8

SPIS TREŚCI O

SPIS TREŚCI O podręczniku ......................................... 4 Dział 1. Azja 1. Azja jako kontynent kontrastów geograficznych . . . 6 2. Kultura ryżu w klimacie monsunowym . ......... 10 3. Pacyficzny pierścień ognia ....................... 14 4. Japonia ........................................... 19 5. Chiny ............................................. 26 6. Indie ............................................... 31 7. Bliski Wschód .................................... 36 8. Podsumowanie działu ........................... 42 Dział 2. Afryka 9. Afryka na mapie .................................. 50 10. Zróżnicowanie klimatyczne Afryki ............... 55 11. Gospodarowanie w strefie suchej . .............. 58 12. Na wakacje do Kenii ............................. 62 13. Rolnictwo w Afryce . ............................. 67 14. Głód i niedożywienie ............................ 73 15. Różne oblicza Afryki . ............................ 79 16. Podsumowanie działu ............................ 85 Dział 3. Ameryka 17. Ameryka na mapie . .............................. 92 18. Kanada – lasy i Wielkie Równiny . .................. 96 19. Wielkie kataklizmy klimatyczne ................. 100 20. Amazonia ....................................... 105 21. Rdzenni mieszkańcy Ameryki .................... 110 22. Wielkie miasta półkuli zachodniej . .............. 114 23. Potęga gospodarcza świata – Stany Zjednoczone . .. .120 24. Podsumowanie działu ............................ 128 Dział 4. Australia i Oceania. Obszary okołobiegunowe 25. Australia i Oceania na mapie ...................... 136 26. Człowiek w Australii .............................. 144 27. Antarktyda – kraina lodu ......................... 149 28. Na stacji polarnej ................................. 153 29. Podsumowanie działu ............................ 158 Indeks polsko-angielski ............................... 164 Źródła ilustracji . ..................................... 166

1 Azja Chiny zajmują pierwsze miejsce na świecie w produkcji i eksporcie sprzętu telekomunikacyjnego i komputerów. Rygorystyczny i niezmienny podział społeczeństwa Indii na klasy jest źródłem znacznych nierówności społecznych. Ogromna rozciągłość południkowa Azji sprawia, że występują tam wszystkie strefy klimatyczne.