Views
4 months ago

Geografia klasa 8

18 Przed lekcją: Kanada

18 Przed lekcją: Kanada – lasy i Wielkie Równiny ●●Odszukaj w atlasie pięć wielkich obszarów leśnych na świecie. Po daj ich nazwy. ●●Wymień trzy regiony, w których trudno byłoby rozwinąć działalność rolniczą. Zastanów się, z czego wynikają problemy na każdym z tych obszarów. Strefy roślinne Kanady Lasy północnej części Ameryki Północnej składają się głównie z drzew szpilkowych, lepiej przystosowanych do niskiej temperatury niż drzewa liściaste – tworzą tajgę. Im dalej na północ, tym stają się mniej okazałe i stopniowo ustępują miejsca tundrze. Zasięg formacji leśnych w Ameryce Północnej nie zawsze przebiega równoleżnikowo ze względu na rozkład pasm górskich i działalność prądów morskich (patrz mapa). Rozległe łańcuchy górskie na zachodzie kontynentu ograniczają napływ wilgoci znad Oceanu Spokojnego i zmieniają zasięg stref roślinnych względem części wschodniej. We wschodniej części kontynentu, do której docierają masy powietrza znad Atlantyku, można dostrzec wyraźną strefowość roślinną, a granice formacji leśnych przebiegają równoleżnikowo. Na zachodnim wybrzeżu średnia temperatura powietrza jest wyższa niż na podobnych szerokościach geograficznych na wybrzeżu wschodnim. Przyczyną tej różnicy jest występowanie prądów morskich. Spichlerze Kanady i karczowanie lasów Kiedy ludzie zaczęli zasiedlać Amerykę, szukali terenów dogodnych do zamieszkania i odpowiednich do rozwoju rolnictwa. Zakładanie osad na obszarach północnych utrudniała niska temperatura powietrza, a na zachodnich – brak wody. Najdogodniejsze były ziemie we wschodniej części kontynentu, pokryte lasami liściastymi i mieszanymi. Rozpoczęło się ich karczowanie. Większość wielkich terenów prerii (strefy trawiastej przebiegającej południkowo) została przekształcona na tereny uprawne i tylko najsuchsze fragmenty pozostawiono niezaorane i wykorzystywano do chowu bydła. Park Narodowy Jasper w południowo-zachodniej Kanadzie porośnięty lasami iglastymi (tajgą) 96

18. Kanada – lasy i Wielkie Równiny • Formacje leśne Kanady Na zasięg formacji leśnych wpływ mają zarówno pasma górskie, jak i występujące u wybrzeży prądy morskie (Alaski, Labradorski i Zatokowy). Wiecznie zielone lasy strefy umiarkowanej Ciepły Prąd Alaski doprowadził do wykształcenia wiecznie zielonych lasów strefy umiarkowanej, które ciągną się od wyspy Kodiak (w pobliżu półwyspu Alaska) aż do północnej Kalifornii. Na północy dominują gatunki iglaste, na południu więcej jest drzew liściastych Tajga, lasy mieszane Zimny Prąd Labradorski doprowadził do przesunięcia północnej granicy obszarów zajętych przez tajgę i lasy mieszane na południe (aż do szerokości 40°N) Lasy liściaste, lasy mieszane Ciepły Prąd Zatokowy dociera z gorących, zwrotnikowych okolic Wysp Karaibskich do południowej części wschodnich wybrzeży Ameryki Północnej (do szerokości 35°N). Na obszarach objętych jego wpływem występują wyższe opady atmosferyczne, sprzyjające rozwojowi lasów liściastych i mieszanych 97