Views
7 months ago

Geografia klasa 8

Dział 3. Ameryka

Dział 3. Ameryka Fragmenty kanadyjskiej tajgi karczuje się w celu pozyskania piasków bitumicznych metodą odkrywkową (na północy Fort McMurray) Największe obszary lasu wycięto i zastąpiono polami uprawnymi na wschodzie (w Kanadzie wzdłuż Rzeki Świętego Wawrzyńca), nad Wielkimi Jeziorami oraz na północ od Wielkich Równin. Kanada obok Rosji i Brazylii przoduje na świecie w wycinaniu drzew – bezpowrotnie giną ogromne połacie lasów pierwotnych. Według badań organizacji Global Forest Watch w latach 2000–2013 wycięto w tym kraju obszary leśne odpowiadające wielkościowo prawie całemu terytorium Portugalii. Przyczynami dzisiejszej deforestacji są: pozyskiwanie drewna dla przemysłu leśnego i budownictwa oraz terenów przy wydobywaniu ropy i gazu ziemnego (z piasków Pierwotny zasięg prerii. Najżyźniejszą z nich jest preria wysoka bitumicznych). Mimo to Kanada odnotowuje prawie zerowy współczynnik wylesiania. Prawo nakazuje bowiem jak najszybsze zalesienie obszarów, które zostały wykarczowane. Firmy muszą wznawiać sadzenie drzew dopóty, dopóki las się nie przyjmie i teren nie zostanie zalesiony. Las pierwotny zostaje w ten sposób zastąpiony lasem wtórnym. Równiny Wewnętrzne Pierwszy z rolniczych spichlerzy Kanady stanowi część Wielkich Równin, czyli prerii amerykańskich. U schyłku ostatniego zlodowacenia topniejący lądolód zamykał odpływ wód ku północy. Utworzyło się wielkie jezioro zastoiskowe, sięgające na południu do współczesnej granicy ze Stanami Zjednoczonymi. Na osadach jeziornych powstały urodzajne gleby, a pod preriami rozwinęły się bardzo żyzne czarnoziemy. Uprawia się na nich głównie zboża (pszenicę), len i rzepak. Południowa część prowincji Quebec Region leżący nad Rzeką Świętego Wawrzyńca pierwotnie porośnięty był niemal w całości lasami liściastymi i mieszanymi, nazywanymi lasami Wielkich Jezior. Pomimo mało żyznych gleb płowych i bielicowych puszcza w znacznej części została wykarczowana. Ze względu na duże nasłonecznienie teren odznacza się klimatem stosunkowo korzystnym dla rolnictwa. 98

18. Kanada – lasy i Wielkie Równiny WARTO WIEDZIEĆ Zimny Prąd Labradorski prowadzi swe wody wzdłuż wschodnich wybrzeży Ameryki Północnej. W zimie wody mają temperaturę poniżej 0°C, a w lecie – zaledwie 2–10°C. Przez cały rok prąd ten niesie ze sobą powstające w Arktyce góry lodowe. To właśnie jedna z takich gór doprowadziła do najsłynniejszej katastrofy morskiej XX w. – zatonięcia Titanica. Doszło do niego na szerokości geograficznej 41°43’N, czyli ok. 10° na południe od szerokości, na których położona jest Polska. Geometryczny środek Polski w Piątku ZAPAMIĘTAJ •• Wielkie pasma górskie na zachodzie kontynentu ograniczają napływ wilgoci znad Oceanu Spokojnego i zmieniają przebieg stref roślinnych. • • Zachodnie wybrzeża Kanady opływa ciepły Prąd Alaski, a północną część wschodnich wybrzeży – zimny Prąd Labradorski. W efekcie północna granica lasów na zachodnim wybrzeżu przesunięta jest dalej na północ, a na wschodnim – na południe. •• Lasy północnej części Ameryki Północnej składają się głównie z drzew szpilkowych, lepiej przystosowanych do niskiej temperatury, i tworzą tajgę. •• Na obszarach o bardzo małych opadach pojawia się trawiasta formacja roślinna – preria. •• Działalność człowieka doprowadziła do wycięcia dużych obszarów leśnych Kanady, głównie na wschodzie (wzdłuż Rzeki Świętego Wawrzyńca) i nad Wielkimi Jeziorami. POLECENIA 1. Podróżujesz Kanadyjską Koleją Pacyficzną przez Kanadę, z wybrzeża wschodniego na wybrzeże zachodnie. Kolejnymi przystankami są miasta: Montreal, Ottawa, Sudbury, Thunder Bay, Winnipeg, Calgary i Vancouver. Napisz, w jakiej strefie roślinnej znajduje się każde z mijanych miast i jak obecnie ta strefa jest wykorzystywana przez człowieka. Zlokalizuj własne położenie względem granicy między obszarami uprawnymi a lasami i opisz je za pomocą określeń: na południe / na północ od granicy lasy–pola uprawne lub na granicy lasy–pola uprawne. Wyjaśnij, co jest przyczyną przesuwania się tej granicy. 2. Wypisz cztery przykładowe skutki karczowania lasów pierwotnych w Kanadzie. 99