Views
8 months ago

Geografia klasa 8

Dział 3. Ameryka

Dział 3. Ameryka Wzmożone patrole policji próbują zapobiec rozbojom Skutkiem migracji wewnętrznych jest szybkie rozrastanie się najbiedniejszych dzielnic, np. w Salvadorze dużych ośrodków miejskich, których rozkwit jest związany głównie z eksploatacją zasobów naturalnych kraju, np. Manaus, Belo Horizonte. W zachodniej części Ameryki Południowej rozwój wielkich miast u wybrzeży kontynentu, takich jak Lima, Valparaíso i Santiago, został częściowo wymuszony przez Andy. Fawele Współcześnie w Ameryce Południowej obserwuje się urbanizację pozorną. Ludzie osiedlają się na obrzeżach miast, dokąd mln 25 20 15 10 5 0 Meksyk Nowy Jork São Paulo Los Angeles Buenos Aires Rio de Janeiro Lima Chicago Bogota Waszyngton Źródło: www.citypopulation.de/world/Agglomerations.html Liczba ludności w największych aglomeracjach Ameryki w 2016 r. migrują z obszarów wiejskich w poszukiwaniu pracy i lepszego życia. Części osób nie udaje się zrealizować planów, jednak zazwyczaj nie wracają już na wieś. Ponieważ nie stać ich na kupno czy wynajęcie domu, zamieszkują najtańsze tereny, nienadające się pod zabudowę, położone na obrzeżach wielkich aglomeracji. Tak powstają dzielnice nędzy, slumsy, w Brazylii nazywane fawelami, a w Argentynie – villas. Mieszkańcy faweli pozyskują wodę z górskich źródeł, a nieczystości usuwają rowami do rzek. Mają nielegalne podłączenia energetyczne. Żyją w pokojach o niskim standardzie, w wielopiętrowych budynkach nadbudowywanych przez kolejnych właścicieli, niewykończonych i wykonanych z najtańszych materiałów. Wiele domów jest jednak dobrze wyposażonych. Część mieszkańców ma stałą pracę poza fawelą. Tylko najubożsi przeszukują wysypiska śmieci. Fawele są zróżnicowane; te bliżej centrum odznaczają się zazwyczaj wyższym standardem niż te na peryferiach, w większości których jest bardzo wysoka przestępczość. 118

22. Wielkie miasta półkuli zachodniej WARTO WIEDZIEĆ Brasília to przykład miasta, które powstało w pracowni architektonicznej w wyniku decyzji politycznopropagandowej. Ponad 1000 km od morza utworzono w 1960 r. od podstaw nową stolicę Brazylii. Był to projekt mający na celu zbudowanie w słabo zagospodarowanym terenie ośrodka symbolizującego potęgę i nowoczesność. Nowa stolica miała napędzać rozwój gospodarczy kraju, jednak założonych celów nie udało się osiągnąć. Brasília zaczęła być postrzegana jako miasto obce kulturowo, nienawiązujące do miejscowej tradycji, hołdujące rozwiązaniom europejskim, wybudowane wbrew prawom przyrody i ekonomii. Wielu urzędników pracuje w Brasílii przez pięć dni w tygodniu, by na weekend wrócić do domu, np. w Rio de Janeiro. Brasília widziana z góry kształtem przypomina samolot (centrum to budynki użyteczności publicznej, a skrzydła – dzielnice mieszkaniowe) GEOGRAFIA W PRAKTYCE Od kilkunastu lat, fawele stanowią atrakcję turystyczną. Na podstawie wiadomości i filmów z internetu przygotuj Poradnik dla turysty, w którym umieścisz przydatne informacje, m.in. jak należy się zachowywać na terenie faweli. ZAPAMIĘTAJ •• Ludność miejska Ameryki koncentruje się w miastach portowych oraz w dużych ośrodkach przemysłowych. •• Kraje Ameryki cechuje wysoki wskaźnik urbanizacji. W wielu miastach Ameryki Łacińskiej jest to jednak urbanizacja pozorna. •• Megalopolis to zespół szybko rozwijających się wielomilionowych miast połączonych dużą liczbą leżących między nimi mniejszych ośrodków w jeden wielki organizm miejski. •• Slumsami nazywa się dzielnice nędzy powstające na terenach nieprzystosowanych do zamieszkania. POLECENIA 1. Na podstawie lekcji oraz dostępnych źródeł wskaż podobieństwa i różnice między życiem w Rio de Janeiro a życiem w Nowym Jorku. 2. Wyszukaj w internecie informacje o znanych postaciach, które pochodziły ze slumsów. 119