Views
7 months ago

Geografia klasa 8

4 Australia i Oceania.

4 Australia i Oceania. Obszary okołobiegunowe Wybrzeża Australii są bardzo zróżnicowane. Występują tu zarówno wybrzeża klifowe, jak i rozległe rafy koralowe. Jedynymi mieszkańcami Antarktydy są przebywający tam czasowo pracownicy stacji naukowo- -badawczych. Izolacja Australii od innych obszarów lądowych przyczyniła się do powstania tam wielu gatunków endemicznych.