Views
7 months ago

Geografia klasa 8

Dział 4. Australia i

Dział 4. Australia i Oceania. Obszary okołobiegunowe • Fauna Australii Wiele gatunków zwierząt jest charakterystycznych tylko dla tego kontynentu. Niestety, duża ich część jest zagrożona wyginięciem. Diabeł tasmański Mrówkożer workowaty Kolczatka australijska Dziobak Oceń, które zdjęcie przedstawia bardziej naturalny krajobraz Kitanka lisia Skalniak żółtonogi Koala Emu Regiony Oceanii Oceania to wyspiarski region środkowego i południowo-zachodniego Pacyfiku. Często w statystykach występuje jako Australia i Oceania. Obszar Oceanii na północy sięga do południowych krańców Filipin, obejmuje Hawaje, a na południu – Nową Zelandię. Na ponad 60 mln km² powierzchni Oceanu Spokojnego rozsianych jest ok. 7,5 tys. wysp. W obrębie Oceanii wyróżnia się cztery regiony: ●●Melanezję (gr. czarne wyspy) – 925 tys. km² powierzchni lądowej; ●●Mikronezję (gr. małe wyspy) – 2,7 tys. km² powierzchni lądowej; ●●Polinezję (gr. wiele wysp) – 25,8 tys. km² powierzchni lądowej; ●●Nową Zelandię – 270,5 tys. km² powierzchni lądowej. Środowisko przyrodnicze wysp Oceanii Zachodnia część Oceanii leży w strefie aktywnej sejsmicznie – obszar ten często nawiedzają trzęsienia ziemi i wybuchy wulkanów. Ich następstwem jest występowanie fal tsunami, niebezpiecznych zwłaszcza dla małych nizinnych wysp. Na niektórych wyspach znajdują się gorące źródła i gejzery (np. w Nowej Zelandii). Większość wysp Oceanii jest położona w strefach klimatów równikowych i zwrotnikowych, jedynie południowe krańce tego regionu obejmują klimat podzwrotnikowy i umiarkowany ciepły. Występuje tu więc duże zróżnicowanie termiczne – w pobliżu równika średnia miesięczna temperatura sięga 28°C, na południu Nowej Zelandii spada w najchłodniejszym miesiącu nawet 138

25. Australia i Oceania na mapie • Wyspy wwOceanii W Oceanii występują trzy typy wysp: kontynentalne, wulkaniczne i koralowe. Wyodrębniono je ze względu na pochodzenie. Wyspy pochodzenia kontynentalnego powstały przez oderwanie w przeszłości geologicznej mniejszych fragmentów od innych lądów, przede wszystkim od Australii. Mają charakter górzysty. Oceń, Należą które do nich zdjęcie np. Nowa przedstawia bardziej naturalny krajobraz Gwinea, Nowa Kaledonia czy wyspy Nowej Zelandii Wyspy pochodzenia wulkanicznego to skutek wynurzenia się wzniesienia wulkanicznego nad powierzchnię morza. Występują zwłaszcza w łukach wyspowych i są związane ze strefą subdukcji (granicą płyt litosfery) lub w miejscach, gdzie pod skorupą ziemską znajdują się tzw. plamy gorąca. Są to wystające ponad powierzchnię oceanu fragmenty podwodnych wulkanów. Do wysp tego typu zaliczają się Hawaje Wyspy pochodzenia koralowego, zwane także atolami, tworzą się wokół zanurzających się wysp, często starych wygasłych wulkanów 139