Views
8 months ago

Edukacja dla bezpieczeństwa klasa 8

2 Łańcuch ratunkowy

2 Łańcuch ratunkowy – nie masz prawa go zerwać Z tej lekcji dowiesz się: • które z działań ratunkowych jest najważniejsze z punktu widzenia zarówno ratującego, jak i poszkodowanego; • jak zadbać o bezpieczeństwo własne i świadków zdarzenia oraz jak wezwać pomoc. Co to jest łańcuch ratunkowy? Przebieg udzielania pomocy poszkodowanym można przedstawić w postaci łańcucha złożonego z pięciu kolejnych ogniw. Każde ogniwo oznacza wykonanie ściśle określonych czynności, które zapewnią poszkodowanym pomoc od wypadku do przybycia do szpitala. Zerwanie któregokolwiek z początkowych trzech ogniw łańcucha ratunkowego (czynności wykonywanych przez świadków zdarzenia) może skutkować śmiercią poszkodowanych. Pomoc poszkodowanemu można podzielić na dwa etapy. ŁAŃCUCH RATUNKOWY Kolejność działań, które należy podjąć w razie wypadku lub nagłego zdarzenia. • Ogniwa łańcucha ratunkowego Pierwszy etap to pomoc udzielona na miejscu wypadku przez świadków zdarzenia. Etap ten obejmuje trzy początkowe ogniwa łańcucha ratunkowego. Świadkowie na miejscu wypadku. Pierwsza pomoc przedlekarska Drugi etap to pomoc kwalifikowana, czyli udzielana przez służby ratowniczo- -medyczne. Etap ten obejmuje dwa kolejne ogniwa. Lekarze i ratownicy medyczni. Fachowa pomoc medyczna SOS Defibrylacja RKO* Zabiegi zaawansowane Rozpoznanie Wezwanie pomocy 112 Pomoc natychmiastowa Pogotowie ratunkowe Szpital * RKO – resuscytacja krążeniowo-oddechowa. 10

2. Łańcuch ratunkowy – nie masz prawa go zerwać KROK PO KROKU Ogniwa łańcucha ratunkowego Trzy początkowe ogniwa to: 1. Czynności natychmiastowe – tj. ocena sytuacji, zabezpieczenie miejsca wypadku, kontrola czynności życiowych, ocena stanu poszkodowanych oraz wszystkie działania służące bezpośrednio utrzymaniu życia. 2. Telefoniczne wezwanie pomocy. 3. Dalsze udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym przed przyjazdem służb ratowniczych – tj. opatrywanie ran, unieruchamianie złamań i zwichnięć, zapewnienie wsparcia psychicznego i komfortu termicznego oraz kontrola czynności życiowych i reagowanie na zmiany. Dwa kolejne ogniwa to: 1. Transport poszkodowanego, któremu służby ratowniczo-medyczne udzielają fachowej pomocy. 2. Pomoc medyczna w szpitalu. Bezpieczeństwo ratującego, poszkodowanych i świadków zdarzenia Główną zasadą udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym jest nienarażanie siebie samego. Ratujący musi właściwie ocenić sytuację i przede wszystkim zadbać o własne bezpieczeństwo, a następnie o bezpieczeństwo poszkodowanych i osób obecnych na miejscu wypadku. Miejsce wypadku należy zabezpieczyć, korzystając z pomocy innych świadków wypadku. Jeżeli zagrożeń nie można usunąć, trzeba, w oczekiwaniu na pomoc służb, odizolować poszkodowanego od źródła zagrożenia lub przenieść go w bezpieczne miejsce (o ile jego stan zdrowia i warunki na to pozwalają). Każdego poszkodowanego należy traktować jak nosiciela chorób zakaźnych. Podczas udzielania pierwszej pomocy powinno się mieć na dłoniach rękawiczki (foliowe lub lateksowe), ponieważ krew oraz każda wydzielina stanowią potencjalne źródło zakażenia. Po zakończonej akcji ratunkowej rękawiczki należy zdejmować tak, aby gołą dłonią nie dotykać brudnej strony. Poszkodowanemu, który leży na drodze, jezdni lub znajduje się w wodzie, udziela się • Bezpieczne zdejmowanie rękawiczek 1 2 3 11