Views
7 months ago

Edukacja dla bezpieczeństwa klasa 8

DZIAŁ 1.

DZIAŁ 1. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc pozostałych numerów ratunkowych, takich jak: 998 – straż pożarna, 997 – policja, 601 100 100 – numer ratunkowy WOPR (Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe), 601 100 300 – numer ratunkowy GOPR (Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe). Połączenie telefoniczne ze służbami ratowniczymi jest bezpłatne. ● Nie wolno odkładać słuchawki bez upewnienia się, czy meldunek został przyjęty i właściwie zrozumiany. Dyspozytor może poinformować, jak udzielić pierwszej pomocy. ● W stanach zagrożenia życia zawsze należy wzywać profesjonalną pomoc medyczną. ! ZAPAMIĘTAJ ● Łańcuch ratunkowy to kolejność działań, które należy podjąć w razie wypadku lub nagłego zdarzenia. ● Pomoc udzielona na miejscu wypadku przez świadków zdarzenia obejmuje trzy początkowe ogniwa łańcucha ratunkowego: czynności natychmiastowe, telefoniczne wezwanie pomocy, udzielanie pierwszej pomocy przed przyjazdem służb ratowniczych. ● Ratujący musi właściwie ocenić sytuację i zadbać o bezpieczeństwo własne, a następnie o bezpieczeństwo poszkodowanych i innych osób obecnych na miejscu wypadku. ● Podczas udzielania pierwszej pomocy trzeba mieć na dłoniach rękawiczki, ponieważ krew oraz każda inna wydzielina poszkodowanego stanowią potencjalne źródło zakażenia. ● W stanach zagrożenia życia zawsze należy wzywać profesjonalną pomoc medyczną. ● Podstawowe telefony ratunkowe: 112 (numer aktywny w większości państw na świecie), 999 (pogotowie ratunkowe), 998 (straż pożarna), 997 (policja), 601 100 100 (WOPR), 601 100 300 (GOPR). Połączenia z tymi numerami są bezpłatne. POLECENIA 1. Wymień ogniwa łańcucha ratunkowego i omów działania podejmowane przez świadka zdarzenia. 2. Dlaczego zerwanie któregokolwiek z ogniw łańcucha ratunkowego może skutkować śmiercią poszkodowanego? 3. Podaj numer, pod który należy zadzwonić, aby wezwać pomoc: a) do wypadku drogowego; b) do pożaru w budynku mieszkalnym; c) do poszkodowanego, który stracił przytomność w mieszkaniu; d) do wypadku w górach. 4. W jaki sposób zadbasz o swoje bezpieczeństwo podczas udzielania pomocy? 5. Jaką pierwszą czynność wykonasz podczas udzielania pomocy osobie porażonej prądem. 6. Omów zasady, których należy przestrzegać podczas wzywania pomocy specjalistycznej. 7. Podaj treść wezwania pomocy specjalistycznej do wypadku, który zdarzył się w pobliżu twojej szkoły (kolega został potrącony przez samochód i uskarża się na ból prawego podudzia, nie może poruszyć nogą). 8. Znajdź w internecie aplikację dotyczącą udzielania pierwszej pomocy i zainstaluj ją w swoim telefonie komórkowym. 14

3 Ocena stanu poszkodowanych Z tej lekcji dowiesz się: • jakie układy narządów mają decydujące znaczenie w podtrzymywaniu czynności życiowych poszkodowanego; • jak właściwie ocenić stan poszkodowanego i dlaczego karetkę pogotowia należy wezwać po sprawdzeniu oddechu poszkodowanego. Triada przeżycia Ciało człowieka składa się z układów narządów połączonych wzajemnymi zależnościami. Każdy z nich pełni określone funkcje, a współpraca wszystkich układów zapewnia prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Układy oddechowy, krwionośny i nerwowy pozwalają na podtrzymywanie podstawowych czynności życiowych, do których zalicza się oddychanie i krążenie. Ośrodkowy układ nerwowy – składa się z mózgowia, mieszczącego się w czaszce, i rdzenia kręgowego, biegnącego wzdłuż kanału kostnego w kręgosłupie. Układ nerwowy odgrywa rolę koordynatora; pełni funkcję nadrzędną w stosunku do wszystkich układów i może wpływać na ich pracę. Układ ten przypomina niezwykle skomplikowaną sieć. Nerwy odchodzące od mózgu i rdzenia kręgowego tworzą obwodowy ● Wspólne działanie trzech układów – oddechowego, krwionośnego i nerwowego – nazywa się triadą przeżycia. Funkcjonowanie tych układów jest ściśle ze sobą powiązane. Zaburz e- nia w pracy któregoś z nich skutkują zaburzeniami w pozostałych układach, co prowadzi do stanu zagrożenia życia (SZŻ). ● Ośrodkowy układ nerwowy odgrywa nadrzędną rolę w stosunku do pozostałych układów. S Układ nerwowy mózgowie rdzeń kręgowy ośrodkowy układ nerwowy nerwy obwodowego układu nerwowego 15