Views
7 months ago

Edukacja dla bezpieczeństwa klasa 8

DZIAŁ 1.

DZIAŁ 1. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc układ nerwowy; dają one początek licznym odgałęzieniom, które docierają do wszystkich narządów w organizmie. Układ oddechowy – zapewnia stały dopływ tlenu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Tlen znajdujący się w płucach przenika do krwi i wraz z nią dociera do każdej komórki. Organizm musi usuwać z płuc powietrze z nadmiarem dwutlenku węgla. Dorosły człowiek podczas spoczynku wykonuje średnio 12 oddechów na minutę. Kości mogą funkcjonować bez tlenu kilka dni, a nerki 16–18 godzin. Najbardziej wrażliwy na niedotlenienie jest mózg, którego komórki obumierają już po upływie 3–5 minut. Dlatego w ratowaniu życia liczy się każda sekunda! Upływ czasu działa na niekorzyść poszkodowanego mającego problemy z oddychaniem, ponieważ tlen jest niezbędny do życia każdej komórki. serce naczynia wieńcowe tętnica jama nosowa żyła tchawica płuco S Układ krwionośny 16 S Układ oddechowy Układ krwionośny – jest układem zamkniętym. Krew płynie wyłącznie w naczyniach krwionośnych (tętnicach i żyłach), a ich sieć tworzy dwa niezależne krwiobiegi: mały (płucny) i duży (obwodowy). Krew jest pompowana przez serce. Ocena przytomności lub stopnia świadomości Poprawne rozpoznanie urazu jest czynnikiem decydującym o sposobie i zakresie udzielenia pierwszej pomocy. Po upewnieniu się, że poszkodowanym i ratownikom nie zagraża niebezpieczeństwo, należy przystąpić do sprawdzenia stanu przytomności i reakcji poszkodowanego na bodźce. W tym celu trzeba ostrożnie potrząsnąć go za ramiona i zawołać: „Otwórz oczy! Czy mnie słyszysz? Porusz ręką lub nogą!...”.

3. Ocena stanu poszkodowanych • Ocena stanu poszkodowanego 1 2 Ocena przytomności Wołanie o pomoc Jeżeli poszkodowany nie reaguje na żadne bodźce, można uznać, że jest nieprzytomny. Poszkodowanego przytomnego, jeśli nie zagraża mu żadne niebezpieczeństwo, należy pozostawić w pozycji zastanej. Trzeba poprosić go o podanie okoliczności zdarzenia, zapytać, jak się nazywa i co mu dolega (np. czy ma zawroty głowy, nudności, mroczki przed oczami, uczucie zimna lub gorąca, czuje osłabienie itd., gdzie odczuwa ból, czy jest na coś uczulony, czy zażywa jakieś leki itp.). Aby sprawdzić stopień jego świadomości, można zadać kilka łatwych pytań, np. „Ile widzisz palców? Jaki jest dziś dzień? Ile jest 2 + 2?”. W razie potrzeby należy wezwać pomoc. Ocena oddechu Osoba nieprzytomna może mieć zaburzony oddech lub nie oddychać. Oddech poszkodowanego sprawdza się, po udrożnieniu jego dróg oddechowych, przez 10 sekund. Obecność lub brak oddechu oraz jego wydolność stwierdza się za pomocą trzech zmysłów: wzroku, słuchu i dotyku (widzę, słyszę, czuję, czyli w skrócie WSC). Jeżeli masz wątpliwości, czy oddech poszkodowanego jest odpowiedni, postępuj tak, jakby był nieodpowiedni. O niewydolności oddechowej mogą świadczyć duszności, kaszel, świszczenie podczas oddychania, sina skóra. • Ocena oddechu 1 2 Udrażnianie dróg oddechowych Sprawdzanie oddechu 17