Views
6 months ago

Edukacja dla bezpieczeństwa klasa 8

DZIAŁ 1.

DZIAŁ 1. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc KROK PO KROKU Udrożnienie dróg oddechowych 1. Rozluźnić uciskające ubranie, które może utrudniać swobodny oddech, i sprawdzić, czy poszkodowanym nie jest osoba po laryngektomii (oddychająca przez otwór w szyi). 2. Usunąć z jamy ustnej widoczne ciała obce, które mogą utrudniać oddychanie. 3. Delikatnie i powoli odchylić głowę do tyłu, jednocześnie unosząc żuchwę. 4. Pochylić się nad ustami i nosem poszkodowanego na min. 10 s, aby móc wyczuć prąd (lub usłyszeć szmer) wydychanego powietrza. Należy też obserwować, czy porusza się jego klatka piersiowa. 18 Ocena urazów i stanu poszkodowanego Gdy poszkodowany jest nieprzytomny, ale oddycha oraz znajduje się w bezpiecznym miejscu, należy sprawdzić, czy nie ma dodatkowych urazów. Podczas badania trzeba unikać przemieszczania lub poruszania poszkodowanego, obserwować jego twarz i porównywać symetryczne okolice ciała. S Podczas udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu nie bada się tętna Nie wolno przenosić ani poruszać poszkodowanego, jeżeli nie jest to konieczne. Należy powstrzymać się od wypowiadania swoich spostrzeżeń na temat stanu poszkodowanego. Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny, nie oddycha, ma zaburzoną pracę serca, trudności z oddychaniem, rozległe obrażenia, urazy termiczne lub chemiczne, upadł z dużej wysokości lub został porażony prądem/piorunem, zawsze wzywaj karetkę. Jego życie jest zagrożone. Trzeba zwracać uwagę na zabarwienie skóry (zwłaszcza twarzy) poszkodowanego, jej temperaturę i wygląd, np. krwawe podbiegnięcia, zasinienia czy wycieki. Grymas bólu na twarzy może świadczyć o urazie, a wypływ płynu surowiczo-krwistego z uszu lub nosa – o pęknięciu podstawy czaszki. Przy sprawdzaniu jamy ustnej należy zwracać uwagę na zapach z ust (np. zapach acetonu może świadczyć o cukrzycy) oraz na obecność ciał obcych, uszkodzonych protez zębowych, występowanie krwawień itp. Należy obserwować, czy klatka piersiowa rozszerza się rytmicznie, bez trudności i symetrycznie po obu stronach. Bransoletki, breloczki i inne przedmioty mogą zawierać dodatkowe informacje o poszkodowanym, np. o jego chorobach (epilepsji, cukrzycy, astmie). Także niektóre znalezione przy poszkodowanym lekarstwa i przedmioty mogą świadczyć o jego chorobie, np. nitrogliceryna (o chorobie serca), inhalator (o astmie), strzykawka do insuliny (o cukrzycy). Trzeba sprawdzać twardość brzucha. Twardy,

3. Ocena stanu poszkodowanych deskowaty brzuch świadczy o urazie wewnątrz jamy brzusznej. Co minutę należy kontrolować czynności życiowe poszkodowanego i reagować na zmiany. Od poszkodowanego przytomnego należy uzyskać jak najwięcej informacji. W tym celu przeprowadza się wywiad ratowniczy według schematu zwanego SAMPLE. S A M P L E Symptomy Co cię boli? Jak się czujesz? Alergie Na co jesteś uczulony? Medykamenty Jakie leki zażywasz? Przebyte choroby i operacje Na co chorowałeś? Czy byłeś operowany? Lancz Kiedy jadłeś? Co jadłeś? Ewentualnie inne pytania adekwatne do sytuacji Co się wydarzyło? ZAPAMIĘTAJ ● Triadę przeżycia stanowią trzy układy: oddechowy, krwionośny oraz nerwowy. ● W razie wypadku najpierw należy sprawdzić stan przytomności poszkodowanego i jego reakcje na bodźce. ● Najbardziej wrażliwy na niedotlenienie jest mózg. Upływ czasu działa na niekorzyść poszkodowanego, ponieważ tlen jest niezbędny do życia każdej komórki. ● Jeżeli poszkodowany jest przytomny i nie zagraża mu żadne niebezpieczeństwo, to powinno się go pozostawić w pozycji zastanej. ● Podczas udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu nie bada się tętna. ● Aby sprawdzić stopień świadomości poszkodowanego, trzeba zadać mu proste pytania, na które znamy odpowiedź. ● Obecność lub brak oddechu oraz wydolność oddechową stwierdza się za pomocą wzroku, słuchu i dotyku (widzę, słyszę, czuję). ● Podczas oceny stanu poszkodowanego należy unikać jego przemieszczania lub poruszania; poza tym trzeba uważnie obserwować jego twarz. POLECENIA 1. Wymień układy stanowiące triadę przeżycia. 2. Podaj trzy przykłady stanów nagłego zagrożenia życia. Uzasadnij swój wybór. 3. Jakie parametry życiowe należy sprawdzać podczas udzielania pierwszej pomocy? 4. W jaki sposób sprawdzisz, czy poszkodowany jest przytomny i czy oddycha? 5. Opisz kroki postępowania ratunkowego z osobą nieprzytomną na miejscu zdarzenia. 6. Obecność lub brak oddechu sprawdza się za pomocą trzech zmysłów (WSC). Co to znaczy? 7. W jaki sposób stwierdzisz, że oddech jest prawidłowy? 8. Podaj pytania do wywiadu z poszkodowanym według schematu SAMPLE. W jakim celu przeprowadza się ten wywiad? 9. W zespołach trzyosobowych (poszkodowany, ratujący, obserwator) doskonalcie umiejętność sprawdzania czynności życiowych poszkodowanego. 19