Views
9 months ago

Edukacja dla bezpieczeństwa klasa 8

4 Postępowanie podczas

4 Postępowanie podczas utraty przytomności i zasłabnięć Z tej lekcji dowiesz się: • jakie mogą być przyczyny zasłabnięć i utraty przytomności; • co to jest pozycja boczna ustalona i kiedy się ją stosuje. Przyczyny zasłabnięć i utraty przytomności Niektóre sytuacje, niekoniecznie urazowe, mogą być przyczyną nagłego zasłabnięcia lub omdlenia. Należą do nich: • duże zdenerwowanie; • głód; • mała zawartość tlenu w powietrzu; • emocje towarzyszące zarówno radosnym, jak i smutnym przeżyciom; • silny ból; • wyczerpanie itp. Do omdleń najczęściej dochodzi podczas długiego stania w dusznym pomieszczeniu. Zdarzają się one również wtedy, gdy gwałtownie spadnie ciśnienie tętnicze krwi, np. z powodu gwałtownej zmiany pozycji z leżącej na stojącą. OMDLENIE Nagła, krótkotrwała utrata przytomności, spowodowana niedostatecznym dotlenieniem mózgu. Omdlałą lub bliską omdlenia kobietę ciężarną należy ułożyć na lewym boku. Utrata przytomności jest dla człowieka stanem zagrożenia życia. Człowiek nieprzytomny nie reaguje na bodźce z zewnątrz oraz ma trudności z oddychaniem. Taki stan jest wywołany zaburzeniami w funkcjonowaniu mózgu. Może być wynikiem: • choroby (np. cukrzycy, padaczki, zawału serca, gorączki); • nadużycia alkoholu; • przedawkowania leków czy narkotyków. S Pomoc omdlałemu – poluzowanie uciskających części garderoby S Pomoc kobiecie w ciąży w przypadku zasłabnięcia – ułożenie na lewym boku 20

4. Postępowanie podczas utraty przytomności i zasłabnięć PRZYTOMNOŚĆ Stan, w którym człowiek bez zakłóceń postrzega rzeczywistość i potrafi skupić uwagę. Utratę przytomności mogą spowodować także np. uderzenie w głowę, upadek z wysokości lub porażenie piorunem, prądem. Głęboka utrata przytomności może być przyczyną zatrzymania oddechu i krążenia. Postępowanie przy omdleniach i zasłabnięciach Podczas omdlenia tętno ulega zwolnieniu, a twarz staje się bardzo blada. Osoba mdlejąca miękko i niespodzianie osuwa się na ziemię. Przed utratą przytomności poszkodowany może: • odczuwać zawroty głowy; • odczuwać brak powietrza (duszność); • mieć nudności; • widzieć mroczki przed oczami; • odczuwać kołatanie serca itp. W trakcie udzielania pierwszej pomocy należy kontrolować, czy poszkodowany oddycha. Jeżeli poszkodowany nie odzyskał przytomności w ciągu 3 minut, ale oddycha, należy wezwać pomoc medyczną. Gdy zaistnieje konieczność pozostawienia poszkodowanego samego, należy go ułożyć w pozycji bocznej ustalonej. POSTĘPOWANIE PODCZAS NAGŁEGO ZASŁABNIĘCIA Asekuruj poszkodowanego (nie dopuść do upadku, zadbaj o bezpieczeństwo) Sprawdź jego przytomność lub stopień świadomości Udrożnij jego drogi oddechowe i sprawdź oddech Rozluźnij mu odzież (rozepnij kołnierzyk, pasek) Zapewnij poszkodowanemu dopływ świeżego powietrza Jeżeli po upływie 2–3 minut odzyska przytomność, nie pozwól mu szybko wstać Sprawdź stopień świadomości, przeprowadź SAMPLE, posadź poszkodowanego Po upływie 2–3 minut, jeżeli poszkodowany nie ma zawrotów głowy i mroczków przed oczami, pomóż mu wstać KROK PO KROKU Pierwsza pomoc przy omdleniu 1. Podtrzymać mdlejącego, aby złagodzić upadek. 2. Ułożyć go na plecach i zapewnić dostęp świeżego powietrza. 3. Udrożnić drogi oddechowe, rozluźnić uciskającą odzież. Jeżeli stan poszkodowanego nie uległ poprawie, wezwij pomoc medyczną Uwaga! Jeżeli do omdlenia doszło w pozycji siedzącej lub leżącej, poszkodowany zasłabł ponownie, ma więcej niż 40 lat lub nie odzyskał świadomości, należy wezwać pomoc medyczną! 21