Views
8 months ago

Edukacja dla bezpieczeństwa klasa 8

DZIAŁ 1.

DZIAŁ 1. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc POSTĘPOWNIE PODCZAS UTRATY PRZYTOMNOŚCI Oceń sytuację i zadbaj o bezpieczeństwo Udrożnij drogi oddechowe Pierwsza pomoc udzielana nieprzytomnemu U osoby nieprzytomnej zawsze występuje ryzyko zablokowania dróg oddechowych przez język. Poszkodowany może też zakrztusić się treścią żołądkową lub krwią. Po dokonaniu oceny sytuacji, zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, zapewnieniu Sprawdź czynności życiowe (przytomność i oddech) UTRATA PRZYTOMNOŚCI Stan braku świadomości, spowodowany zaburzeniami w funkcjonowaniu mózgu; poszkodowany nie reaguje wówczas na bodźce z zewnątrz. Jeżeli oddech jest wydolny, oceń stan poszkodowanego Rozluźnij odzież (rozepnij kołnierzyk, pasek) • Układanie nieprzytomnego w pozycji bocznej ustalonej 1 Wezwij pogotowie ratunkowe Opatrz ewentualne urazy (obrażenia) Ułożenie rąk i nóg do przewrotu Ułóż w pozycji bocznej ustalonej 2 Zadbaj o komfort psychiczny i termiczny Kontroluj czynności życiowe i reaguj na zmiany Ułożenie rąk i nóg po przewrocie 22

4. Postępowanie podczas utraty przytomności i zasłabnięć bezpieczeństwa, sprawdzeniu czynności życiowych poszkodowanego oraz dokładnym rozpoznaniu i opatrzeniu jego urazów można przystąpić do ułożenia go w pozycji bocznej ustalonej. Ułożenie w takiej pozycji jest stabilne. Odchylona do tyłu głowa udrożnia drogi oddechowe i ułatwia swobodne oddychanie, a zwrócenie w stronę podłoża i oparcie policzka na dłoni zapewnia wyciek wydzieliny i chroni nieprzytomnego przed uduszeniem. Jeśli istnieje ryzyko pogorszenia się stanu poszkodowanego, należy pozostać przy nim, kontrolować jego czynności życiowe i reagować na zmiany w jego zachowaniu. W pozycji bocznej ustalonej nie układa się poszkodowanego, u którego podejrzewa się uraz kręgosłupa lub miednicy. W pozycji bocznej ustalonej można ułożyć poszkodowanego nieprzytomnego z wydolnym oddechem tylko wtedy, gdy: ● musi on pozostać sam, ponieważ jest drugi poszkodowany lub trzeba wezwać pomoc; ● widoczna jest wydzielina z ust, np. krew, wymiociny; ● widoczne są krwawe wycieki z ucha i/lub nosa. S Okrycie kocem termicznym i wezwanie pomocy (patrz też lekcja 11) KROK PO KROKU Aby ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej, trzeba: 1. Uklęknąć obok poszkodowanego, zdjąć mu okulary (jeśli je nosi) i usunąć duże przedmioty z kieszeni. Udrożnić drogi oddechowe przez uniesienie podbródka i odchylenie głowy. Upewnić się, że obie nogi są wyprostowane, a następnie rękę leżącą po stronie ratownika ułożyć pod kątem prostym do tułowia, zgiąć w łokciu i zwrócić dłonią ku górze. 2. Rękę znajdującą się po stronie przeciwnej ułożyć w poprzek klatki piersiowej poszkodowanego, a grzbiet dłoni ułożyć przy policzku od strony ratującego. 3. Chwycić nogę leżącą dalej od nas tuż nad kolanem i podciągnąć do góry, utrzymując stopę płasko na ziemi. 4. Trzymając rękę poszkodowanego przyciśniętą do jego policzka, przyciągnąć do siebie zgiętą nogę, obracając poszkodowanego na bok. Ułożyć znajdującą się na wierzchu nogę tak, aby była zgięta w biodrze i w kolanie pod kątem prostym. 5. Odgiąć głowę poszkodowanego do tyłu, żeby drogi oddechowe pozostały drożne. W razie potrzeby można zmodyfikować położenie ręki pod policzkiem, by mieć pewność, że głowa poszkodowanego jest odgięta, a drogi oddechowe są drożne. 6. Wezwać karetkę, jeżeli tego jeszcze nie zrobiono. Co minutę sprawdzać oddech, przykładając wierzch dłoni blisko ust i nosa poszkodowanego; starać się wyczuć ciepło wydychanego powietrza. 7. Okryć poszkodowanego kocem termicznym i czekać na przyjazd karetki pogotowia ratunkowego. 8. Po upływie ok. 30 minut, jeśli w tym czasie nie dotarły służby ratunkowe, należy zmienić ułożenie poszkodowanego na drugi bok. 23