Views
9 months ago

Edukacja dla bezpieczeństwa klasa 8

DZIAŁ 1.

DZIAŁ 1. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc ZAPAMIĘTAJ ● Utrata przytomności jest dla człowieka stanem zagrożenia życia. Nieprzytomny człowiek nie reaguje na bodźce. ● Omdlenie to nagła i krótkotrwała utrata przytomności spowodowana niedostatecznym dotlenieniem mózgu. ● Ułożenie w pozycji bocznej ustalonej jest stabilne. Odchylona do tyłu głowa pozwala na swobodne oddychanie, a oparcie policzka na dłoni zapewnia wyciek wydzieliny i chroni nieprzytomnego przed uduszeniem się. ● W pozycji bocznej ustalonej układamy poszkodowanego nieprzytomnego z wydolnym oddechem tylko wtedy, gdy musimy pozostawić go samego, a także wtedy, gdy jest widoczna wydzielina z ust i/lub nosa, np. krew, wymiociny. ● Nie układamy w pozycji bocznej ustalonej poszkodowanego, u którego podejrzewamy uraz kręgosłupa lub miednicy. ● Kobietę ciężarną układamy na lewym boku. POLECENIA 1. Omów zasady bezpiecznego postępowania ratownika udzielającego pomocy osobie nieprzytomnej. 2. Jakie czynności należy wykonać, aby sprawdzić parametry życiowe poszkodowanego? 3. Nieprzytomny człowiek leży na plecach. Wyjaśnij, co zagraża poszkodowanemu pozostawionemu w takiej pozycji bez opieki ratownika. 4. Zaproponuj sposób ułożenia nieprzytomnej osoby, którą chwilowo pozostawiasz bez opieki. 5. Wymień najczęstsze przyczyny omdleń/zasłabnięć. 6. W jaki sposób można zapobiec omdleniu/zasłabnięciu? 7. Wymień sytuacje, w których ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej jest konieczne. 24

5 Pierwsza pomoc w zaburzeniach oddychania i krążenia Z tej lekcji dowiesz się: • co to jest resuscytacja krążeniowo-oddechowa oraz kiedy i w jaki sposób się ją wykonuje; • co to jest defibrylator i do czego służy. Ogólne zasady wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej Przyczyn zatrzymania czynności życiowych poszkodowanego (zatrzymanie krążenia i utrata przytomności) może być wiele, m.in.: utrata dużej ilości krwi, uszkodzenia czaszkowo-mózgowe, niedotlenienie mózgu, porażenie piorunem lub prądem, zawał mięśnia sercowego lub nagłe zanurzenie się w zimnej wodzie. W większości wypadków od momentu wezwania pomocy do czasu przybycia służb ratowniczych upływa co najmniej 8 minut. Już po upływie 4–5 minut niedotlenione komórki mózgowe zaczynają obumierać i następują nieodwracalne zmiany w mózgu. Szansę przeżycia będą więc miały tylko te osoby, u których zostaną podjęte czynności resuscytacyjne, czyli uciski mostka (uciskanie klatki piersiowej) i oddechy zastępcze (ratownicze). Resuscytację krążeniowo-oddechową (w skrócie RKO) może wykonywać jedna osoba lub więcej osób. Dwie osoby działają skuteczniej i mniej się męczą. Powinny ● Osoba, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie oddechu i krążenia, wymaga natychmiastowej resuscytacji, mającej zapewnić przepływ krwi przez serce, mózg i inne narządy ważne dla organizmu. ● Gdy z różnych powodów nie da się wykonać oddechów ratowniczych, można z nich zrezygnować. Nie wolno natomiast odstąpić od uciskania mostka wykonywanego w tempie minimum 100 uciśnięć na minutę. Połączenie uciśnięć mostka z oddechami ratowniczymi jest jednak skuteczniejsze. RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA (RKO) Zabiegi obejmujące utrzymanie drożności dróg oddechowych oraz wykonanie oddechów zastępczych (ratowniczych) i ucisków mostka w celu rozprowadzenia tlenu po organizmie. S Udzielanie pierwszej pomocy – ćwiczenia na fantomie 25