Views
9 months ago

Edukacja dla bezpieczeństwa klasa 8

DZIAŁ 1.

DZIAŁ 1. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc KROK PO KROKU Kolejność czynności wykonywanych w ramach RKO (ang. BLS – basic life support) 1. Zabezpieczyć miejsce zdarzenia. 2. Sprawdzić reakcję poszkodowanego na bodźce zewnętrzne (zapytać o coś, potrząsnąć), a jeżeli nie ma reakcji, głośno zawołać: „Ratunku, pomocy”. 3. Udrożnić drogi oddechowe, rozpiąć i rozchylić ubranie pod szyją (nawet przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych) i sprawdzić oddech. Aby udrożnić drogi oddechowe poszkodowanego, należy umieścić jedną dłoń na jego czole i delikatnie odgiąć głowę do tyłu; palec wskazujący i kciuk muszą pozostać wolne, aby można było nimi zacisnąć nos. Opuszki palców drugiej dłoni umieścić na żuchwie ( nigdy na podbródku) i unieść ją. W ciągu 10 sekund, utrzymując drożność dróg oddechowych, obserwować ruchy klatki piersiowej, słuchać szmerów powietrza i starać się wyczuć dwa oddechy. Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości, czy oddech jest wydolny, należy działać tak, jakby był nieprawidłowy. 4. Wysłać kogoś po pomoc lub samemu ją wezwać, jeżeli oddech jest niewydolny lub poszkodowany nie oddycha. Odwrócić go na plecy, jeżeli leżał w innej pozycji. 5. Uklęknąć obok poszkodowanego w lekkim rozkroku, ułożyć podstawę dłoni na środku mostka poszkodowanego, położyć nadgarstek drugiej ręki na nasadę pierwszej, spleść palce obu dłoni i odgiąć ku górze. Pochylić się nad poszkodowanym w taki sposób, aby wyprostowane ramiona znalazły się bezpośrednio nad miejscem ucisku (prostopadle do mostka). Zablokować ręce w łokciach (takie ułożenie gwarantuje, że ucisk będzie wykonany w pożądanym miejscu), uciskać mostek na głębokość 5–6 cm (u dorosłego). Po każdym uciśnięciu zwolnić nacisk, nie odrywając dłoni. Powtarzać uciśnięcia w tempie 100 razy na minutę rytmicznie, tzn. czas ucisku i relaksacji powinien być taki sam. 6. Po wykonaniu 30 uciśnięć klatki piersiowej należy ponownie udrożnić drogi oddechowe, zacisnąć skrzydełka nosa poszkodowanego palcem wskazującym i kciukiem dłoni znajdującej się na czole poszkodowanego. Następnie, obejmując szczelnie swoimi ustami usta poszkodowanego, wdmuchiwać powoli powietrze (ok. 0,4–0,6 l) do ust osoby ratowanej przez ok. 1 sekundę, obserwując jednocześnie ruchy klatki piersiowej. Jeżeli się ona unosi, oddech był skuteczny. Po wykonaniu pierwszego oddechu unieść głowę i obserwować, czy klatka piersiowa opadła, nabrać ponownie powietrza i powtórzyć czynność. 7. Po wykonaniu dwóch skutecznych oddechów ponownie ułożyć ręce na mostku i wykonać kolejnych 30 uciśnięć. Kontynuować uciśnięcia mostka i oddechy ratownicze – na zmianę 30 uciśnięć i 2 oddechy. 30 Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u osób po laryngektomii Laryngektomia to zabieg operacyjny polegający na usunięciu krtani. W krajach Unii Europejskiej wykonuje się ok. 10 tysięcy takich operacji rocznie, najczęściej z powodu raka krtani. Istnieje więc prawdopodobieństwo, że wśród poszkodowanych może się znaleźć również osoba oddychająca inaczej (np. laryngektomowana, czyli po zabiegu usunięcia krtani). Osoba po takim zabiegu ma z przodu szyi stały otwór zespoleniowy (zwany tracheostomą lub w skrócie stomą), przez który oddycha. Oddech u takiej osoby sprawdza się przy otworze w szyi, a nie przy nosie czy ustach. Powietrze również wdmuchuje się

5. Pierwsza pomoc w zaburzeniach oddychania i krążenia bezpośrednio przez otwór w szyi lub przez rurkę, którą laryngektomowany powinien mieć w rękawku identyfikatora zawieszonego na szyi lub apaszki opasującej szyję. W tej metodzie odchylenie głowy nie jest konieczne, natomiast dłonią jednej ręki należy zasłonić szczelnie nos i usta poszkodowanego. Szczegóły wykonywania RKO u osoby laryngektomowanej można znaleźć na karcie ratunkowo-identyfikacyjnej znajdującej się na jego szyi. Gdy poszkodowany nie ma rurki, można odstąpić od wykonywania oddechów. Prowadzi się wówczas uciskanie mostka w tempie 100 ucisków na minutę. S Po zabiegu laryngektomii przełyk stoma tchawica POSTĘPOWANIE PODCZAS RKO U OSÓB PO LARYNGEKTOMII Oceń stan poszkodowanego NIEPRZYTOMNY PRZYTOMNY Odsłoń otwór w szyi Sprawdź oddech Oddycha Oceń stan poszkodowanego pod względem ewentualnych urazów i obrażeń Nie oddycha lub oddech jest niewydolny Wezwij pogotowie Wykonuj uciski, w tempie 100 uciśnięć na minutę Sprawdź wydolność oddechu – oddech wydolny Zastosuj procedury odpowiednie do rodzaju urazów i obrażeń Kontroluj czynności życiowe poszkodowanego Prowadź uciski do momentu osłabnięcia, przybycia karetki pogotowia lub powrotu oddechu poszkodowanego Wspieraj psychicznie Zapewnij komfort termiczny 31