Views
9 months ago

Edukacja dla bezpieczeństwa klasa 8

6 Ciała obce w

6 Ciała obce w organizmie Z tej lekcji dowiesz się: • jak należy postąpić, jeśli ciało obce zablokuje drogi oddechowe; • czy każdą zakrztuszoną osobę ratuje się w ten sam sposób. Ciało obce w drogach oddechowych Jedną z najczęstszych przyczyn niedrożności dróg oddechowych jest utknięcie ciała obcego. Może nim być np. kęs jedzenia, proteza zębowa. Ciało obce może spowodować częściową lub całkowitą niedrożność dróg oddechowych. Osoba dławiąca się próbuje kasłać, ponieważ chce pozbyć się ciała obcego z dróg oddechowych. Jeśli kaszel staje się nieefektywny, cichy, narasta wysiłek oddechowy i jest zaburzona wymiana gazowa, to prawdopodobnie doszło do całkowitego zamknięcia dróg oddechowych, co oznacza, że osoba poszkodowana nie może oddychać i mówić. ZADŁAWIENIE Niedrożność górnych dróg oddechowych spowodowana dostaniem się do nich np. fragmentu pokarmu, który może je zablokować. KROK PO KROKU Czynności wykonywane podczas niedrożności dróg oddechowych Podczas całkowitej niedrożności dróg oddechowych, kiedy poszkodowany jest nadal przytomny, ale przestaje już kasłać lub kaszel staje się nieefektywny (zanika), należy natychmiast przystąpić do udzielania pierwszej pomocy: 1. Stanąć z boku, nieco za poszkodowanym, przyjąć stabilną pozycję i oprzeć poszkodowanego lekko na swoim biodrze. 2. Położyć jedną dłoń na klatce piersiowej poszkodowanego, aby zabezpieczyć go przed upadkiem, a następnie pochylić go lekko do przodu, tak aby ułatwić przemieszczenie się ciała obcego do ust. 3. Wykonać 5 energicznych uderzeń nadgarstkiem w okolicę międzyłopatkową (uderzenia powinny być kierowane w stronę górnych dróg oddechowych); po każdym uderzeniu sprawdzić, czy ciało obce wydostało się na zewnątrz i czy drogi oddechowe są już drożne. Jeżeli uderzenia w okolicę międzyłopatkową nie odniosły spodziewanego efektu, należy zastosować 5 uciśnięć nadbrzusza, czyli tzw. rękoczyn (chwyt) Heimlicha. W tym celu trzeba: 1. Pochylić poszkodowanego do przodu. 2. Stanąć tuż za nim, bokiem do niego (jedną stopę wstawić między jego stopy) w taki sposób, aby poszkodowany oparł się o biodro ratującego, i objąć go pod pachami; jedną dłoń mocno zacisnąć w pięść i przyłożyć w miejsce między pępkiem a wyrostkiem mieczykowatym mostka, drugą dłoń położyć na pięści i wykonywać silne uciśnięcia w kierunku do siebie i ku górze. 3. Wy konywać zalecane czynności (5 uderzeń między łopatkami i 5 uciśnięć nadbrzusza) naprzemiennie do momentu usunięcia ciała obcego lub utraty przytomności przez poszkodowanego. 34

6. Ciała obce w organizmie S Usuwanie ciała obcego z dróg oddechowych dorosłego Rękoczynu Heimlicha nie wykonuje się u kobiet w ciąży i osób otyłych. W tych przypadkach stosuje się wyłącznie uderzenia w okolicę międzyłopatkową. S Wykonywanie rękoczynu (chwytu) Heimlicha Jeśli dławiąca się kobieta ciężarna straci przytomność, należy położyć ją na lewym boku; odciążenie prawego boku ułatwia krążenie i umożliwia dotlenienie płodu. Jeśli mimo stosowanych działań doszło do utraty przytomności, należy niezwłocznie wezwać karetkę pogotowia, poszkodowanego ułożyć na plecach, udrożnić jego drogi oddechowe i rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową od 30 ucisków klatki piersiowej. W razie zadławienia się osoby otyłej lub kobiety ciężarnej nie wolno stosować uciśnięć nad brzusza. Stosuje się wyłącznie uderzenia dłonią w okolicę międzyłopatkową. W przypadku zasłabnięcia u tych osób wykonuje się uciski mostka na głębokość 4–5 cm (w tym samym miejscu co podczas prowadzenia RKO). Nigdy nie uciskaj nadbrzusza kobiety ciężarnej. Można próbować usunąć ciało obce z jamy ustnej, ale tylko wtedy, gdy jest ono widoczne. S Kaszel ciężarnej jest pierwszym naturalnym sposobem pozbycia się ciała obcego 35