Views
8 months ago

Edukacja dla bezpieczeństwa klasa 8

DZIAŁ 1.

DZIAŁ 1. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc Pierwsza pomoc w przypadku zakrztuszenia się dziecka U małego dziecka można podejrzewać zadławienie (zakrztuszenie), jeśli nagle zaczyna ono kasłać, a do tej pory było zdrowe. Twarz dziecka może się zaczerwienić albo zsinieć. Jeśli dziecko się dławi, należy sprawdzić czy w drogach oddechowych nie ma Nie należy wkładać palców do buzi dziecka zbyt głęboko, aby nie przemieścić przedmiotu w głąb dróg oddechowych. ! ciał obcych blokujących dopływ powietrza. Jeśli w buzi widzimy przedmiot utrudniający oddychanie, należy go usunąć. • Usuwanie ciała obcego z dróg oddechowych dziecka 1 2 Zaglądanie do buzi Uderzanie w okolicę międzyłopatkową KROK PO KROKU Postępowanie w przypadku zadławienia się małego dziecka Jeżeli kaszel jest efektywny, trzeba zachęcać dziecko do kaszlu. Jeśli dziecko nie kaszle, należy: 1. Rozpocząć wykonywanie 5 uderzeń w okolicę międzyłopatkową, a potem 5 uciśnięć nadbrzusza; czynności te należy powtarzać do momentu usunięcia ciała obcego lub utraty przytomności przez dziecko. 2. W trakcie uderzeń w okolicę międzyłopatkową dziecko powinno być pochylone do przodu lub, jeśli to możliwe, ułożone głową niżej niż reszta ciała albo położone w poprzek kolan ratującego i skierowane głową ku dołowi. 3. Po każdym uderzeniu ratujący powinien sprawdzić, czy ciało obce zostało usunięte. Jeśli mimo zastosowanych działań doszło do utraty przytomności, należy: 1. Wezwać pomoc, ułożyć dziecko w pozycji na wznak, usunąć widoczne ciała obce, udrożnić drogi oddechowe i wykonać 5 oddechów ratowniczych; po każdym z oddechów ratowniczych należy obserwować ruchy klatki piersiowej; jeśli takie ruchy nie występują, należy skorygować odgięcie głowy do tyłu. 2. Jeśli po oddechach ratowniczych nie obserwuje się kaszlu, spontanicznych ruchów ciała lub prawidłowego oddechu, to należy wykonać 30 ucisków klatki piersiowej i kontynuować resuscytację dziecka przez minutę. 3. Wezwać karetkę pogotowia, jeśli do tej pory nikt tego nie zrobił. 36

6. Ciała obce w organizmie Pierwsza pomoc w przypadku zakrztuszenia się niemowlęcia Podczas ratowania niemowlęcia, które zadławiło się i jest przytomne, należy obserwować, czy może ono efektywnie kaszleć. Jeżeli niemowlę nie kaszle, należy wykonać 5 uderzeń w okolicę międzyłopatkową, a potem 5 uciśnięć mostka. Zalecane czynności (5 uderzeń między łopat kami i 5 uciśnięć mostka) wykonuje się do mo mentu usunięcia ciała obcego z dróg oddechowych lub utraty przytom ności przez niemowlę. • Usuwanie ciała obcego z dróg oddechowych niemowlęcia 1 2 Ułożenie na brzuchu z podtrzymaniem głowy (uderzanie w okolicę międzyłopatkową) Uciskanie mostka 2 palcami (ucisk jak podczas RKO; niemowlę skierowane ku górze) KROK PO KROKU Postępowanie w przypadku zadławienia się niemowlęcia Jeśli niemowlę jest przytomne, ale nie kaszle lub kaszel jest nieefektywny, należy: 1. Ułożyć niemowlę na swoim przedramieniu (można oprzeć o kolano), twarzą ku dołowi, stabilizując głowę razem z tułowiem; główka niemowlęcia powinna znajdować się niżej niż tułów. 2. Wykonać 5 uderzeń nadgarstkiem (otwartą dłonią) w okolicę między ło patkami. 3. Jeżeli uderzenia okażą się nieskuteczne, odwrócić niemowlę na drugie przedramię, tak aby było skierowane twarzą ku górze, i wykonać 5 uciśnięć na mostku (w tym samym miejscu i tak samo jak przy wykonywaniu RKO). Jeśli mimo tych działań doszło do utraty przytomności, należy: 1. Wezwać karetkę pogotowia; 2. Ułożyć niemowlę w pozycji na wznak. 3. Otworzyć niemowlęciu usta i usunąć ciało obce (jeśli jest widoczne, można je wygarnąć jednym ruchem palca). 4. Udrożnić drogi oddechowe i wykonać 5 oddechów ratowniczych; po każdym oddechu obserwować ruchy klatki piersiowej; jeśli ich nie ma, należy skorygować udrożnienie dróg oddechowych. Jeśli po wdechach nie ma kaszlu i nie wraca prawidło wy oddech, należy wykonać 30 ucisków klatki piersiowej; kontynuować RKO do przybycia karetki. 37