Views
4 months ago

Edukacja dla bezpieczeństwa klasa 8

DZIAŁ 1.

DZIAŁ 1. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc Opatrywanie ran w zależności od miejsca urazu Ratujący powinien przede wszystkim ustalić, czy powstałe rany stanowią zagrożenie dla zdrowia lub życia poszkodowanego, jaki jest jego stan ogólny oraz czy rodzaj rany nie spowoduje kolejnych zagrożeń. Podczas udzielania pomocy należy zwrócić szczególną uwagę na pozycję, w jakiej zastało się poszkodowanego. ● Pozycja, w jakiej zastaje się poszkodowanego, w znacznej mierze ułatwia rozpoznanie miejsca urazu. Ranny przyjmuje bowiem ułożenie ciała pozwalające mu zminimalizować ból. ● Zranioną kończynę należy unieść tak, aby rana znalazła się powyżej poziomu serca, a po nałożeniu opatrunku – unieruchomić ją na czas gojenia się rany. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU URAZÓW I OBRAŻEŃ KOŃCZYNY Oceń sytuację i stan poszkodowanego Wezwij pogotowie ratunkowe – tel. 999 lub 112 URAZ STAWU URAZ KOŚCI DŁUGIEJ KOŃCZYNY Deformacja stawu z pozycją przymusową (ułożenie nieprawidłowe) Podejrzenie złamania otwartego Podejrzenie złamania zamkniętego Unieruchom uszkodzony staw w pozycji zastanej – unieruchomienie obłożeniowe Unieruchom uszkodzoną kończynę w pozycji zastanej – podeprzyj lub obłóż W razie konieczności unieruchom uszkodzoną kończynę w pozycji zastanej Załóż na ranę opatrunek osłonowy; ustabilizuj wystające kości W razie konieczności unieruchom do transportu Zapewnij komfort termiczny i psychiczny Kontroluj stan poszkodowanego – reaguj na zmiany 44

7. Pierwsza pomoc w zranieniach, skaleczeniach i ranach • Opatrywanie urazów kończyn 1 2 Opatrywanie stawu łokciowego (opatrunek żółwiowy – kolejne etapy) 1 2 3 Opatrywanie kolana z zastosowaniem chusty trójkątnej (kolejne etapy) 1 2 Opatrywanie łokcia za pomocą chusty trójkątnej (kolejne etapy) 45