Views
7 months ago

Edukacja dla bezpieczeństwa klasa 8

DZIAŁ 1.

DZIAŁ 1. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU URAZÓW I OBRAŻEŃ GŁOWY Sprawdź przytomność/stopień świadomości oraz oddech poszkodowanego Oceń urazy głowy URAZ Z RANĄ URAZ BEZ RANY Załóż opatrunek osłaniający Wezwij pogotowie ratunkowe – tel. 999 lub 112 Zapewnij komfort termiczny i psychiczny W razie konieczności ewakuacji ustabilizuj kręgosłup; w czasie przemieszczania unieruchom poszkodowanego na noszach typu „deska” S Opatrywanie głowy i karku z zastosowaniem chusty trójkątnej 48 mogą być uciskane. W razie przesiąkania opatrunku należy nałożyć dodatkową warstwę gazy. Poszkodowanego układa się z lekko uniesionymi głową i barkami. Jeżeli rana powstała w wyniku uderzenia w głowę, należy niezwłocznie wezwać pomoc lekarską. Rany na głowie można opatrzyć za pomocą chusty trójkątnej, z której wykonuje się turban lub czepiec. W tym celu chustę należy złożyć wzdłuż podstawy na szerokość około 5 cm. Aby wykonać turban, najszerszą część chusty nakłada się na potylicę, a jej rogi podwija nad czołem.

7. Pierwsza pomoc w zranieniach, skaleczeniach i ranach Jeśli chcemy wykonać czepiec, nakładanie chusty rozpoczynamy nad czołem, a rogi podwijamy pod potylicą. Do opatrzenia ran głowy można też wykorzystać elastyczną siatkę opatrunkową, tzw. codofix. W razie jednoczesnego uszkodzenia głowy i karku, chustę nakłada się nad czołem, krzyżuje na karku i wiąże pod brodą. Potrójnie złożoną chustą można unieruchomić żuchwę oraz przymocować każdy opatrunek na głowie. Rany nosa lub brody można opatrzyć za pomocą opatrunku procowego. Rany szyi są trudne do opatrzenia. Taką ranę mocno przyciska się opatrunkiem i wzywa pomoc. Poszkodowanego układa się w pozycji półsiedzącej, z uniesioną brodą; barki i głowa powinny być pochylone w stronę urazu. Podczas oczekiwania na lekarza należy uciskać ranę i kontrolować czynności życiowe osoby poszkodowanej. • Zastosowanie opatrunku codofix na ranę głowy 1 2 S Opatrunek procowy brody i nosa Podczas udzielania pierwszej pomocy należy przestrzegać pełnego schematu postępowania ratowniczego. Krew zawsze traktuje się jak zakażoną. Aby uniknąć bezpośredniego kontaktu z krwią, należy zakładać rękawiczki lub wszystkie czynności wykonywać przez folię. 49