Views
7 months ago

Edukacja dla bezpieczeństwa klasa 8

SPIS TREŚCI O

SPIS TREŚCI O podręczniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Dział 1. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc 1. Istota udzielania pierwszej pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2. Łańcuch ratunkowy – nie masz prawa go zerwać . . . . . . . . . . 10 3. Ocena stanu poszkodowanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 4. Postępowanie podczas utraty przytomności i zasłabnięć . . . . 20 5. Pierwsza pomoc w zaburzeniach oddychania i krążenia . . . . . 25 6. Ciała obce w organizmie .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 7. Pierwsza pomoc w zranieniach, skaleczeniach i ranach .. . . . . 40 8. Tamowanie krwotoków .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 9. Urazy kości i uszkodzenia stawów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 10. Wpływ wysokiej temperatury na organizm człowieka .. . . . . . 66 11. Wpływ niskiej temperatury na organizm człowieka .. . . . . . . . 72 12. Postępowanie w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia .. . . . . 77 Dział 2. Edukacja zdrowotna 13. Zdrowie i czynniki je warunkujące . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 14. Komunikacja interpersonalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Dział 3. Bezpieczeństwo państwa 15. Bezpieczne państwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 16. Polska a bezpieczeństwo międzynarodowe . . . . . . . . . . . . . . . 114 Dział 4. Działania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń 17. Ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach . . . . . . . . 124 18. Zagrożenia powodziowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 19. Zagrożenia pożarowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 20. Zagrożenia związane z działalnością człowieka . . . . . . . . . . . . 145 21. Zagrożenia wywołane substancjami toksycznymi . . . . . . . . . . 151 22. Ewakuacja z terenu zagrożonego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 23. Zagrożenia terrorystyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Źródła ilustracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

1 Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc Udzielenie pierwszej pomocy jest obowiązkiem każdego człowieka. Łańcuch ratunkowy składa się z pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz fachowej pomocy medycznej. 112 Ogólnoświatowy numer alarmowy