Views
7 months ago

Edukacja dla bezpieczeństwa klasa 8

DZIAŁ 1.

DZIAŁ 1. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc Zasady postępowania z ranami klatki piersiowej i jamy brzusznej Rany tułowia opatruje się w pozycji zastanej. Można też ułożyć poszkodowanego w pozycji leżącej lub półsiedzącej – w zależności od umiejscowienia i rozległości urazu. Opatrunek nakłada się delikatnie, aby nie uciskać okolicy rany. Ranę pozostawia się w takim stanie, w jakim się ją zastało; nie należy jej niczym przemywać. W czasie opatrywania trzeba obserwować poszkodowanego i reagować na zmiany w jego zachowaniu. W razie stwierdzenia ran klatki piersiowej poszkodowanego należy ułożyć w pozycji półsiedzącej i zapewnić mu podparcie. Uraz może spowodować obrażenia wewnętrzne, zwłaszcza płuc, których następstwem mogą być trudności w oddychaniu, wstrząs lub zapadnięcie płuca. W takim wypadku należy założyć opatrunek trójstronny zastawkowy (uszczelniający). Na warstwę gazy kładziemy materiał nieprzepuszczający powietrza (folię, ortalion, brezent itp.), S Opatrunek klatki piersiowej i brzucha z zastosowaniem chust trójkątnych POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU URAZÓW I OBRAŻEŃ KLATKI PIERSIOWEJ Oceń parametry życiowe – rozpoznaj urazy Wezwij pogotowie ratunkowe – tel. 999 lub 112 URAZY Z RANĄ URAZY BEZ RANY Załóż opatrunek trójstronny zastawkowy (uszczelniający) Zapewnij poszkodowanemu pozycję półsiedzącą, z pochyleniem w stronę rany Zapewnij komfort termiczny i psychiczny Kontroluj czynności życiowe i reaguj na zmiany 50

7. Pierwsza pomoc w zranieniach, skaleczeniach i ranach po czym szczelnie przymocowujemy go przylepcem z trzech stron. Powietrze będzie się wówczas wydostawać z płuc na zewnątrz przez niezaklejony brzeg opatrunku, a jednocześnie nie będzie się mogło przedostać S Opatrunek krocza z zastosowaniem chusty trójkątnej w drugą stronę przez folię. Poszkodowany powinien pochylić się w kierunku urazu, dzięki czemu zmniejszy się ból. Rany jamy brzusznej nie wolno dotykać. Jeśli wypłynęły wnętrzności, trzeba jedynie je okryć delikatnie czystą tkaniną, najlepiej zmoczoną gazą. Nie należy również usuwać ciał obcych, które utkwiły w ranie. Rannych w brzuch opatruje się po ułożeniu ich na wznak, z uniesionym tułowiem (pod głowę oraz ramiona należy coś podłożyć lub oprzeć poszkodowanego na swoich udach) i podkurczonymi nogami (wyjątek stanowią rany wzdłużne brzucha, przy których nie podkurcza się nóg). W takim ułożeniu brzegi ran się nie rozchylają. Do wykonania opatrunków tułowia i krocza można używać rozłożonej chusty trójkątnej. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU URAZÓW I OBRAŻEŃ BRZUCHA Oceń stan poszkodowanego – rozpoznaj urazy Wezwij pogotowie ratunkowe – tel. 999 lub 112 URAZY Z RANĄ URAZY BEZ RANY Z wytrzewieniem Bez wytrzewienia Załóż opatrunek osłaniający; przykryj folią (nie wpychaj wnętrzności) Ugnij nogi w kolanach z podparciem Załóż opatrunek osłaniający W razie rany podłużnej wyprostuj poszkodowanemu nogi Zapewnij komfort termiczny i psychiczny Kontroluj czynności życiowe i reaguj na zmiany 51