Views
8 months ago

Edukacja dla bezpieczeństwa klasa 8

DZIAŁ 1.

DZIAŁ 1. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc POSTĘPOWANIE PODCZAS OPATRYWANIA RAN I TAMOWANIA KRWOTOKÓW Odsłoń ranę – rozpoznaj uraz Wezwij pogotowie ratunkowe – tel. 999 lub 112 RANA KRWAWI RANA NIE KRWAWI Załóż opatrunek osłaniający, kompres; w miarę możliwości unieś zranioną kończynę Załóż opatrunek osłaniający, kompres; w miarę możliwości unieś zranioną kończynę Krwotok nie ustaje Krwotok ustaje Załóż opatrunek uciskowy Krwotok nie ustaje Uciskaj dużą tętnicę Krwotok nie ustaje Załóż opaskę uciskową (jako ostateczność!) Zastosuj procedury postępowania przeciwwstrząsowego oraz reaguj na zmiany 58

8. Tamowanie krwotoków Po ustaniu krwawienia należy delikatnie wytrzeć okolice nosa i ust, zachowując pozycję poszkodowanego z tułowiem pochylonym do przodu i głową odchyloną ku górze. Poszkodowany przez kilka godzin powinien unikać wysiłku oraz wydmuchiwania nosa. Niekiedy krwawienie z nosa jest intensywne i się przedłuża. W takiej sytuacji należy natychmiast wezwać pomoc. Jeżeli jest następstwem urazu głowy, a z nosa wypływa rzadka i wodnista krew, poszkodowanego trzeba posadzić i oprzeć, natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe, pod nos podłożyć czyste chusteczki i nie stosować ucisku. Objawy te wskazują na pęknięcie podstawy czaszki i wypływ płynu mózgowo-rdzeniowego. Ucisk w tym przypadku może spowodować przerwanie wycieku i groźne dla życia powikłania. ZAPAMIĘTAJ ● Krwotok to obfity wylew krwi poza naczynia krwionośne lub poza serce wskutek przerwania ciągłości ścian tkanek. ● Krwawe podbiegnięcia towarzyszące uderzeniom lub upadkom to siniaki, a rozległe wylewy krwi do tkanek to krwiaki. ● Krwotok tętniczy charakteryzuje się pulsującym w rytm skurczów serca wypływaniem krwi. W krwotoku żylnym krew wypływa ciągłą strużką z całej powierzchni rany. W krwawieniach z naczyń włosowatych (miąższowych) krew sączy się kropelkami z całej uszkodzonej powierzchni. ● Każdy krwotok wymaga natychmiastowego działania, ponieważ utrata 1/5 krwi krążącej w organizmie powoduje stan zagrożenia zdrowia (SZZ). ● Na silnie krwawiące rany stosuje się bezpośredni ucisk przez gazę i wykonuje opatrunek uciskowy. ● Stosowanie opaski uciskowej jest ostatecznością. Można ją zastosować wyłącznie wtedy, gdy inne środki tamowania krwotoku okażą się nieskuteczne. ● Krwotoki stanowią zagrożenie dla życia. Zawsze trzeba przestrzegać schematu postępowania ratowniczego. Do czasu przybycia pogotowia nie wolno zostawiać poszkodowanego bez opieki. ● Podczas krwawienia z nosa należy usiąść i lekko pochylić się do przodu, a głowę nieco odchylić do góry. POLECENIA 1. Wymień rodzaje krwotoków w zależności od rodzaju uszkodzonego naczynia. 2. Uzasadnij, dlaczego duży krwotok i rozwijający się wstrząs zagrażają życiu. 3. W jakim celu stosuje się opatrunek uciskowy? Omów jego warstwy. 4. Omów zasady, jakich należy przestrzegać podczas tamowania krwotoków zewnętrznych. 5. Wyjaśnij, dlaczego krwotok żylny łatwiej zatamować niż tętniczy. 6. Omów zasady bezpiecznego i aseptycznego postępowania ratownika udzielającego pomocy osobie z krwotokiem. 7. W jaki sposób należy pomóc osobie, u której wystąpił krwotok z nosa na skutek urazu mechanicznego? 8. Wyjaśnij, dlaczego nie wolno poluzowywać opaski uciskowej. 9. W zespołach trzyosobowych (poszkodowany, ratujący, obserwator) doskonalcie umiejętność zakładania opatrunku uciskowego. 59