Views
8 months ago

Edukacja dla bezpieczeństwa klasa 8

DZIAŁ 1.

DZIAŁ 1. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc • Unieruchomienie złamania kości ramienia (kolejne etapy) 1 2 kończynie i poruszania nią. Nogę można podeprzeć poduszką, zrolowanym kocem, zwiniętymi częściami odzieży, ręcznikami itp. Na okolice urazu można położyć zimny kompres (np. kostki lodu owinięte ręcznikiem). Do czasu przybycia karetki pogotowia poszkodowanemu należy zapewnić komfort psychiczny i termiczny. Jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości, należy przyjąć, że mamy do czynienia z groźniejszym urazem. W razie urazów kostno-stawowych trzeba zakładać, że nastąpiło złamanie. Każdy poszkodowany może inaczej reagować na złamanie kości. Jeżeli zachodzi podejrzenie złamania kości, należy unikać wykonywania jakichkolwiek zmian pozycji ciała. Poszkodowanemu nie wolno także podawać jedzenia i picia, gdyż może on wymagać znieczulenia w szpitalu. Do typowych objawów złamań kości należą m.in.: silny ból, zasinienie, widoczne przemieszczenie się lub zniekształcenie kończyny w miejscu urazu (należy ją porównać ze zdrową kończyną), obrzęk, tkliwość (nadwrażliwość na dotyk), ograniczona ruchomość kończyny, drętwienie lub mrowienie, niezdolność do utrzymania ciężaru ciała na nodze lub do posługiwania się ręką, uszkodzenie skóry i krwawienie w złamaniach otwartych. W razie podejrzenia złamania kości, gdy nie ma innych zagrożeń dla życia, poszkodowanego należy wygodnie położyć lub posadzić (w zależności od miejsca urazu) i pomóc mu odciążyć uszkodzoną kończynę. Nie wolno poprawiać jej ułożenia ani przywracać do naturalnego kształtu. Podczas udzielania pierwszej pomocy trzeba przestrzegać podstawowej zasady: unieruchamiać poszkodowanego w takiej pozycji, w jakiej się go zastało. Nawet jeżeli poszkodowany układa rękę w nienaturalnej pozycji, to w takim właśnie ułożeniu trzeba przymocować ją do tułowia lub zastosować unieruchomienie ułożeniowe. S Unieruchomienie kończyny górnej z wykorzystaniem odzieży 62

9. Urazy kości i uszkodzenia stawów Na miejsce urazu należy położyć zimny kompres (kostki lodu owinięte w ręcznik), nie dłużej jednak niż na ok. 20 minut. Jeżeli w okolicy złamania występuje silne krwawienie, to w celu zatamowania krwi należy zastosować ucisk na tętnicę powyżej krwawienia, a następnie założyć opatrunek. Unieruchomienie ułożeniowe Jeżeli wiadomo, że pomoc medyczna niebawem przybędzie na miejsce zdarzenia, nie należy wykonywać unieruchomienia, ponieważ wtedy może dojść do dodatkowych poruszeń i ewentualnych przemieszczeń kości. Wystarczy powiedzieć poszkodowanemu, aby się nie ruszał ani nie opierał na uszkodzonej kończynie. Trzeba zapewnić mu komfort termiczny i dać wsparcie psychiczne oraz kontrolować jego czynności życiowe do czasu przybycia karetki pogotowia. POSTĘPOWANIE PODCZAS URAZU MIEDNICY I KRĘGOSŁUPA Oceń parametry życiowe (przytomność i oddech) Oceń stan poszkodowanego – rozpoznaj uraz Wezwij pogotowie ratunkowe – tel. 999 lub 112 Zastosuj unieruchomienie obłożeniowe ciała; w urazie kręgosłupa dodatkowo ustabilizuj głowę i odcinek szyjny UNIERUCHOMIENIE UŁOŻENIOWE Jest to ułożenie poszkodowanego w pozycji dostosowanej do charakteru i miejsca urazu, obłożenie go miękkimi przedmiotami, wypełnienie przestrzeni między podłożem a ciałem, podparcie kończyn tak, aby się nie przemieszczały. Pozostaw w pozycji zastanej Zapewnij komfort termiczny i psychiczny Kontroluj czynności życiowe i reaguj na zmiany S Unieruchomienie nóg do transportu S Unieruchomienie obłożeniowe nóg 63