Views
7 months ago

Edukacja dla bezpieczeństwa klasa 8

DZIAŁ 1.

DZIAŁ 1. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc • Sposoby unieruchamiania odcinka szyjnego kręgosłupa Dłońmi Udami Za pomocą koca zrolowanego w kształcie litery U Za pomocą profesjonalnego kołnierza ortopedycznego Do uszkodzeń kręgosłupa najczęściej dochodzi podczas wypadków komunikacyjnych, po upadku z wysokości, skokach do wody i uderzeniach w głowę. Podczas udzielania pomocy trzeba stale kontrolować czynności życiowe poszkodowanego i unikać jego przemieszczania. KROK PO KROKU Unieruchomienie ułożeniowe 1. Poszkodowanego z urazami klatki piersiowej należy: ułożyć w pozycji półsiedzącej z podparciem pod plecami, z pochyleniem w stronę urazu oraz podkurczonymi nogami i (jeśli to możliwe) wałkiem pod kolanami; można też podeprzeć poszkodowanego z obu stron miękkimi przedmiotami (poduszka, zrolowany koc, kurtka itp.). 2. Poszkodowanego z urazami głowy należy: ułożyć w pozycji półleżącej, z głową uniesioną (trzeba podłożyć poduszkę pod głowę) i odchyloną na bok oraz odwiedzioną do tyłu. 3. Poszkodowanego z urazami miednicy należy: ułożyć w pozycji leżącej na plecach, podłożyć miękkie przedmioty pod kolana i w okolicy lędźwi; wzdłuż tułowia można położyć zrolowane koce. 4. Poszkodowanego z urazami kręgosłupa, u którego czynności życiowe są zachowane, należy stabilizować w pozycji zastanej, tj. nie zmieniać jego ułożenia. Zastosować unieruchomienie obłożeniowe całego ciała, a głowę i szyję obłożyć tkaniną zrolowaną w kształcie litery U. W razie konieczności ewakuacji poszkodowanego trzeba założyć mu na szyję kołnierz ortopedyczny. 64

9. Urazy kości i uszkodzenia stawów • Unieruchomienie poszkodowanego z urazem kręgosłupa i/lub miednicy Unieruchomienie ułożeniowe stosuje się w każdej sytuacji rozległego urazu, aby uniknąć dalszych uszkodzeń, które mogłyby wystąpić w czasie akcji ratunkowej. ZAPAMIĘTAJ ● Złamanie jest urazem kości spowodowanym bezpośrednim lub pośrednim działaniem dużej siły lub przeciążenia. ● Skręcenia to urazy więzadła lub okolicy stawu, powstające wskutek krótkotrwałego przemieszczenia powierzchni stawowych kości wewnątrz stawu. ● Zwichnięcie to trwałe przemieszczenie powierzchni stawowych kości wewnątrz stawu. ● Przy podejrzeniu złamania unieruchamiamy poszkodowanego w takiej pozycji, w jakiej go zastaliśmy. ● Jeżeli podejrzewamy złamanie kości, unikamy wykonywania jakichkolwiek zmian pozycji ciała. ● Unieruchomienie ułożeniowe polega na ułożeniu poszkodowanego w odpowiedniej pozycji, obłożeniu go miękkimi przedmiotami, wypełnieniu przestrzeni między podłożem a ciałem i podparciu kończyn. ● Do uszkodzeń kręgosłupa dochodzi najczęściej podczas wypadków komunikacyjnych, po upadku z wysokości, skokach do wody i uderzeniach w głowę. POLECENIA 1. Opisz objawy towarzyszące złamaniom. 2. Wyjaśnij różnicę między skręceniem a złamaniem. Określ, który z urazów jest groźniejszy, i wyjaśnij dlaczego. 3. Wymień środki podręczne, które można zastosować do unieruchomienia złamanej kończyny. 4. W jaki sposób należy pomóc poszkodowanemu, który ma złamaną kość przedramienia? 5. Wyjaśnij, kiedy stosuje się unieruchomienie obłożeniowe i na czym ono polega. 6. W jaki sposób należy pomóc osobie, która doznała urazu w okolicy uda, kiedy w krwawiącej ranie są widoczne fragmenty kości i tkanek? 7. Wyjaśnij, dlaczego nie wolno zmieniać ułożenia złamanych kości ani poprawiać ułożenia uszkodzonych stawów. 8. W zespołach trzyosobowych (poszkodowany, ratujący, obserwator) doskonalcie umiejętność unieruchamiania kończyn w urazach. W ćwiczeniach wykorzystajcie również zastępcze środki opatrunkowe. 65