Views
4 months ago

Edukacja dla bezpieczeństwa klasa 8

10 Wpływ wysokiej

10 Wpływ wysokiej temperatury na organizm człowieka Z tej lekcji dowiesz się: • jakie są przyczyny, rodzaje i stopnie oparzeń oraz jakie oparzenia stanowią zagrożenia dla życia; • jak właściwie udzielić pierwszej pomocy w przypadku oparzenia. Udar cieplny Wskutek działania wysokiej temperatury człowiek może doznać udaru cieplnego, porażenia słonecznego lub cieplnego, oparzeń. Udar cieplny najczęściej przytrafia się osobom, które podczas upałów są zbyt ciepło ubrane. Objawia się podwyższoną temperaturą ciała, przekrwieniem i suchością skóry, zaburzeniami orientacji, drgawkami, zaburzeniem oddychania, a nawet utratą przytomności. Do porażenia słonecznego dochodzi wtedy, gdy wskutek silnego przegrzania głowy i karku są podrażnione opony mózgowe. Objawy porażenia mogą wystąpić nawet kilka godzin później. Należą do nich: zaczerwieniona skóra twarzy, sztywność karku, chłodne kończyny, niepokój, mdłości i omdlenia, zawroty głowy, przyspieszony oddech, kołatanie serca. Pierwsza pomoc polega na przeniesieniu poszkodowanego w chłodne miejsce, zastosowaniu zimnych okładów i wezwaniu pogotowia ratunkowego. Przyczyny oparzeń Oparzenia termiczne należą do najczęstszych urazów; na szczęście większość z nich jest niegroźna. Mogą je wywoływać: suche ciepło lub ogień, rozgrzany • Budowa skóry i stopnie oparzeń 1. naskórek 2. skóra właściwa 3. warstwa podskórna 4. mięśnie zaczerwienienie i obrzęk 1 2 3 4 Budowa skóry Oparzenie I stopnia 66

10. Wpływ wysokiej temperatury na organizm człowieka metal, gorąca ciecz, para wodna oraz promieniowanie. Oparzenia mogą być również spowodowane energią cieplną uwalnianą w procesie tarcia (np. podczas szybkiego przesuwania się liny trzymanej w ręce); nierzadko występują przy urazach sportowych lub w czasie wypadków motocyklowych oraz na skutek kontaktu z uszkodzonym przewodem elektrycznym lub innym źródłem prądu. Z kolei oparzenia dróg oddechowych mogą być spowodowane gorącym dymem lub gorącym powietrzem. Najczęściej dochodzi do oparzeń gorącą wodą (wrzątkiem) i parą wodną. W ciągu kilku sekund czynniki te mogą spowodować głębokie uszkodzenia skóry – zniszczeniu ulega nie tylko naskórek, ale także skóra właściwa, a nawet warstwa podskórna. Rozległe oparzenia stanowią śmiertelne zagrożenie, gdyż następuje wstrząs spowodowany utratą dużej ilości płynów. Oparzenia twarzy i szyi mogą upośledzić oddychanie. Klasyfikacja oparzeń Aby właściwie zaklasyfikować oparzenie i jego następstwa, należy uwzględnić następujące czynniki: • rozmiar – obszar (wielkość) uszkodzonej powierzchni ciała; • umiejscowienie – określenie części ciała, która uległa uszkodzeniu; oparzenia twarzy, rąk, stóp i okolic intymnych są zawsze poważne, ponieważ często powodują czasową lub trwałą dysfunkcję (zaburzenie albo nieprawidłowe funkcjonowanie komórek, narządu lub całego organizmu); • nasilenie i rodzaj działającej energii cieplnej – oparzenia substancjami chemicznymi lub toksycznymi mogą być przyczyną dodatkowych powikłań; niebezpieczne są również oparzenia płomieniem, gorącym olejem i prądem elektrycznym; • czas – okres, w którym poszkodowany był narażony na działanie źródła ciepła; • wiek poszkodowanego – u dzieci poniżej 5 lat i dorosłych powyżej 60 lat łatwiej dochodzi do powikłań. Oparzenia prowadzą do zmian miejscowych, w tkankach poddanych bezpośredniemu działaniu wysokiej temperatury, oraz zmian ogólnych, w całym organizmie. W zależności od nasilenia objawów wyróżnia się cztery stopnie oparzeń. zaczerwienienie i pęcherz martwica naskórka i skóry właściwej Oparzenie II stopnia Oparzenie III stopnia 67