Views
6 months ago

Edukacja dla bezpieczeństwa klasa 8

1 Istota udzielania

1 Istota udzielania pierwszej pomocy Z tej lekcji dowiesz się: • co to jest pierwsza pomoc i jak ją zorganizować; • jak należy postępować w razie wypadku drogowego. Co to jest pierwsza pomoc? Pierwsza pomoc obejmuje czynności trwające do czasu przybycia profesjonalnej pomocy medycznej. Podczas udzielania pierwszej pomocy dążymy do tego, aby: • utrzymać poszkodowanego lub chorego przy życiu; • zapobiec pogorszeniu się jego stanu zdrowia; • przyspieszyć jego powrót do zdrowia. Można to osiągnąć dzięki wykorzystaniu kilku prostych umiejętności, które nie wymagają użycia specjalistycznego sprzętu medycznego przez ratującego. mogących świadczyć o niebezpieczeństwie lub jego charakterze (np. usłyszeć pracujący silnik, wyczuć zapach benzyny, zobaczyć wyciekające paliwo). POSTĘPOWANIE PODCZAS UDZIELANIA PIERW SZEJ POMOCY Oceń sytuację – rozpoznaj zagrożenia Zabezpiecz miejsce zdarzenia 6 PIERWSZA POMOC Natychmiastowa pomoc udzielana osobie rannej lub z wyraźnymi objawami pogorszenia stanu zdrowia. Organizacja pierwszej pomocy Postępowanie ratowników na miejscu wypadku zależy od rodzaju wypadku, liczby i wieku poszkodowanych, rozległości i rodzaju urazów oraz miejsca zdarzenia. W sytuacji zagrożenia życia łatwo wpaść w panikę, zwłaszcza gdy nie zna się podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. Ratujący powinien przede wszystkim ocenić zaistniałą sytuację i zabezpieczyć miejsce wypadku przed dalszymi groźnymi zdarzeniami. Przy ocenianiu sytuacji należy zwrócić uwagę na jak najwięcej szczegółów Bezpiecznie dotrzyj do poszkodowanego Udziel pierwszej pomocy lub ewakuuj poszkodowanego Wezwij pomoc Dalej prowadź pierwszą pomoc; zapewnij poszkodowanemu komfort termiczny i psychiczny Zawsze należy najpierw udzielić ! pomocy najciężej poszkodowanym, a dopiero potem zająć się innymi osobami.

1. Istota udzielania pierwszej pomocy KROK PO KROKU Podczas udzielania pierwszej pomocy ratujący powinien: 1. Działać energicznie, ale z rozmysłem – tak aby w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się, co się wydarzyło, ilu jest poszkodowanych i w jakim są stanie. 2. Dokonać oceny zagrożenia dla siebie, poszkodowanego i świadków wypadku oraz zadbać o bezpieczeństwo. 3. Ustalić, jaką pomoc można uzyskać od świadków wypadku. 4. Sprawdzić czynności życiowe poszkodowanych. 5. Wykonać czynności ratujące życie (zastosować oddechy zastępcze i uciski klatki piersiowej, zatamować krwotoki, przeciwdziałać wstrząsowi). 6. Ustalić, czy będzie potrzebna specjalistyczna pomoc i ewentualnie ją wezwać. 7. Udzielić dalszej pomocy poszkodowanym (opatrzyć rany i zatamować krwawienia, unieruchomić urazy kostno-stawowe, kontrolować czynności życiowe, zadbać o komfort termiczny i psychiczny). Bezpieczeństwo podczas akcji ratowniczej Okoliczności, które przyczyniły się do wypadku, mogą dalej stanowić zagrożenie dla życia. Należy zawsze pamiętać o własnym bezpieczeństwie. Do potencjalnych zagrożeń, jakie mogą wystąpić w miejscu wypadku, należą m.in.: inne samochody, rozbite szkło, kawałki metalu, niestabilny, rozbity samochód, chemikalia, ogień, elektryczność, ulatniający się gaz lub czad, agresywne zachowanie się poszkodowanych znajdujących się w szoku lub pod wpływem leków czy alkoholu, brudne strzykawki itp. Zabezpieczenie terenu często polega na wykonaniu prostych czynności, takich jak wyłączenie dopływu prądu, usunięcie szkieł oraz innych ostrych przedmiotów, np. strzykawek. Czasem jednak mogą być potrzebne działania specjalistycznych służb ratowniczych. Jeśli nie można samemu zlikwidować istniejącego źródła zagrożenia, należy zabezpieczyć poszkodowanego przed kontaktem z tym zagrożeniem, a w ostateczności – przenieść go w bezpieczne miejsce i dopiero wtedy udzielić pierwszej pomocy. • Środki ochrony indywidualnej Maseczka ochronna dróg oddechowych Maseczki do oddechu zastępczego Okulary i rękawiczki ochronne Chusteczki jednorazowe Podczas udzielania pierwszej pomocy nigdy nie należy narażać własnego bezpieczeństwa. ! 7