Views
7 months ago

Edukacja dla bezpieczeństwa klasa 8

DZIAŁ 1.

DZIAŁ 1. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc KROK PO KROKU W razie oparzenia należy: 1. Odizolować poszkodowanego od źródła ciepła i dymu w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas akcji ratunkowej. 2. Wspierać poszkodowanego i zdjąć z niego ewentualne ozdoby (zanim wystąpi obrzęk), aby nie uwierały i nie powodowały dodatkowych obrażeń. 3. Ochładzać oparzoną część ciała, najlepiej zimną wodą z kranu, przez 15–20 minut. 4. Zdjąć odzież (jeśli nie przykleiła się do ciała), najlepiej rozcinając ją tak, aby nie urazić uszkodzonych tkanek. 5. Po schłodzeniu na oparzoną powierzchnię nałożyć mokry opatrunek osłonowy z gazy lub czystej tkaniny (obecnie są dostępne specjalne pakiety oparzeniowe). 6. Oparzone powierzchnie rozdzielić mokrą gazą, aby się nie stykały. 7. Ułożyć poszkodowanego w pozycji półsiedzącej lub leżącej, tak aby część oparzona była uniesiona i zabezpieczona przed dodatkowymi urazami. 8. Zastosować pozycję przeciwwstrząsową, jeśli to możliwe. 9. Zapewnić poszkodowanemu spokój i wsparcie psychiczne, okryć kocem termicznym. POSTĘPOWANIE PODCZAS OPARZEŃ Oceń czynności życiowe Oceń stopień i powierzchnię oparzenia; usuń biżuterię Powyżej 10% powierzchni ciała (powyżej 5% u osób poniżej 16 lat) Poniżej 10% powierzchni ciała (poniżej 5% u osób poniżej 16 lat) Niezwłocznie rozpocznij schładzanie… Niezwłocznie rozpocznij schładzanie… bieżącą wodą przez ok. 1 minutę; potem przykładaj mokrą gazę do ustąpienia bólu, przez 15–20 minut opatrunkiem hydrożelowym bieżącą wodą do ustąpienia bólu, przez 15–20 minut Zapewnienij komfort termiczny i psychiczny Wezwij pogotowie ratunkowe – tel. 999 lub 112 70

10. Wpływ wysokiej temperatury na organizm człowieka Jeżeli podczas oparzenia odzież przykleiła się do skóry, nie wolno rozbierać poszkodowanego, aby nie oderwać oparzonego naskórka razem z tkaniną (jeśli jest to konieczne, trzeba obciąć tkaninę wokół miejsca oparzenia). Gdy zapaliła się odzież, nie wolno pozwolić poszkodowanemu biec, ponieważ ogień rozpala się wtedy jeszcze bardziej. Płomień trzeba stłumić kocem, płaszczem, kurtką itp. Każde oparzenie III stopnia, obejmujące powyżej 1% powierzchni ciała, powinien zbadać lekarz. ZAPAMIĘTAJ ● Najczęstsze przyczyny oparzeń to: gorąca ciecz, para wodna oraz promieniowanie. ● Rozległe oparzenia stanowią zagrożenie dla życia ze względu na utratę dużej ilości płynów; jeśli obejmują twarz i szyję, to mogą upośledzić oddychanie. ● W zależności od objawów wyróżnia się cztery stopnie oparzeń. ● Powierzchnię małych oparzeń obliczamy za pomocą reguły dłoni, a większych – za pomocą reguły dziewiątek (u dorosłych) i reguły piątek (u małych dzieci). ● Odzieży, która podczas oparzenia przykleiła się do skóry, nie wolno zdejmować, aby nie oderwać oparzonego naskórka razem z tkaniną. ● Jeżeli dojdzie do zapalenia się odzieży na człowieku, nie wolno pozwolić mu biec, ponieważ ogień rozpala się wówczas jeszcze bardziej. POLECENIA 1. Omów skutki działania zbyt wysokiej temperatury na organizm człowieka. 2. Scharakteryzuj poszczególne stopnie oparzeń. 3. Wyjaśnij, dlaczego oparzenie III stopnia nazywa się ranami płaczącymi. 4. Dlaczego podczas udzielania pierwszej pomocy należy zdjąć z poszkodowanego ozdoby? 5. Przeczytaj poniższy tekst. Zaproponuj zakres pierwszej pomocy i oblicz powierzchnię oparzenia. Czteroletnie dziecko wylało na siebie gorącą herbatę. Oparzeniu uległy obie dłonie i klatka piersiowa. Na skórze dłoni pojawiły się pęcherze. Fragment odzieży przykleił się do ciała. 6. Określ, jakie informacje trzeba podać podczas wzywania pogotowia do poszkodowanego w opisanym przypadku. 7. Jakie zagrożenia towarzyszą rozległym oparzeniom III stopnia? 8. W jaki sposób należy gasić odzież płonącą na człowieku? 9. W zespołach trzyosobowych (poszkodowany, ratujący, obserwator) doskonalcie umiejętność opatrywania ran oparzeniowych i układania poszkodowanego w pozycji przeciwwstrząsowej. 10. Wykonaj mapę myśli na temat różnych przyczyn oparzeń. Opisz skutki działania czynnika rażącego na organizm, objawy oparzenia oraz zakres pierwszej pomocy. 71