Views
7 months ago

Edukacja dla bezpieczeństwa klasa 8

11 Wpływ niskiej

11 Wpływ niskiej temperatury na organizm człowieka Z tej lekcji dowiesz się: • dlaczego w niektórych warunkach szybciej dochodzi do wychłodzenia organizmu; • jak należy się zachować, aby uniknąć odmrożeń podczas aktywności sportowej zimą. Przyczyny, objawy i pierwsza pomoc w odmrożeniach miejscowych Odmrożeniom zwykle ulegają obwodowe części ciała (nos lub cała twarz, uszy, dłonie i palce oraz stopy), które są najbardziej narażone na zimno. Zakres uszkodzenia zależy od czasu przebywania na zimnie i intensywności chłodu. ODMROŻENIE Uszkodzenie skóry i tkanek leżących pod skórą w wyniku działania niskiej temperatury. Do czynników sprzyjających odmrożeniom należy zaliczyć m.in.: wilgoć na powierzchni skóry, przemoczone ubranie, działanie wiatru, ucisk spowodowany ciasnym ubraniem i obuwiem, urazy (z bandażami, opatrunkami gipsowymi), zły stan zdrowia, choroby przewlekłe (cukrzyca lub niskie ciśnienie krwi), wcześniej przebyte odmrożenia, stan po spożyciu alkoholu, palenie tytoniu, wiek dziecięcy lub podeszły. Jeżeli powietrze jest wilgotne, może dojść do uszkodzenia tkanek nawet w temperaturze nieco powyżej 0°C. Pierwszym objawem odmrożenia jest uczucie mrowienia, które może przejść w drętwienie, pieczenie i pulsujący ból. W końcu dochodzi do całkowitej utraty czucia, a skóra staje się twarda, blada i zimna, po czym jej kolor zmienia się na S Ubranie polarnika musi chronić organizm przed wielkimi mrozami panującymi na obszarach podbiegunowych siny. W ekstremalnych warunkach, kiedy dochodzi do zamrożenia tkanek, pojawiają się pęcherze i martwica (martwa tkanka jest czarna). Kości, ścięgna, mięśnie i nerwy także mogą ulec uszkodzeniu. Tkanki dotknięte lekkim odmrożeniem po ogrzewaniu stają się zaczerwienione i bolesne. Temperatura poniżej zera powoduje odmrożenia (uszkodzenia tkanek). Im dłuższy czas oddziaływania niskiej temperatury, tym głębsze są odmrożenia. 72

11. Wpływ niskiej temperatury na organizm człowieka Nie należy rozgrzewać odmrożonego miejsca, jeżeli nie można zapewnić poszkodowanemu ciepłego schronienia, a ryzyko odmrożenia nadal istnieje. Osobę, która doznała odmrożenia, należy umieścić w ciepłym pomieszczeniu i chronić przed dalszą utratą ciepła. Trzeba zdjąć z niej biżuterię oraz mokre lub zbyt ciasne ubranie i zastąpić je ciepłym i luźnym strojem bądź okryć ją kocem. Należy też sprawdzić, czy nie występują objawy hipotermii (czyli wychłodzenia organizmu spowodowanego działaniem niskiej temperatury powietrza przez dłuższy czas albo nieadekwatnym do warunków pogodowych ubiorem) i w razie potrzeby podjąć odpowiednie czynności ratujące życie. Jeżeli życiu poszkodowanego nie zagraża niebezpieczeństwo, należy wezwać pomoc i zanurzyć odmrożone części ciała w letniej wodzie (10–12°C), a następnie stopniowo podnosić temperaturę wody (przez dolewanie ciepłej i mieszanie jej) aż do osiągnięcia 37–40°C w ciągu 30 minut. Gdy skóra stanie się miękka i powróci czucie w odmrożonym obszarze ciała, ogrzewanie można przerwać, delikatnie osuszyć ciało i nałożyć opatrunki natłuszczone wazeliną lub tłustym kremem. Powierzchnie palców rozdzielić gazikami, aby się nie stykały. Przytomnym powinno się podawać łyżeczkami gorącą, dobrze osłodzoną herbatę z sokiem malinowym. Przyczyny, objawy i pierwsza pomoc w wychłodzeniu Wychłodzenie może wystąpić w sytuacji, kiedy organizm traci więcej ciepła, niż może go wyprodukować. Do hipotermii dochodzi wówczas, gdy temperatura wewnątrz ciała spada poniżej 35°C. Jeśli temperatura wewnątrz organizmu spadnie poniżej 26°C, przeżycie jest mało prawdopodobne. • Pierwsza pomoc w odmrożeniach kończyn 1 Zdjęcie ozdób, zanurzenie w chłodnej wodzie i stopniowe dolewanie ciepłej wody 2 Nałożenie natłuszczonego opatrunku i obłożenie go watą 3 Owinięcie całości chustą trójkątną 73