Views
7 months ago

Edukacja dla bezpieczeństwa klasa 8

DZIAŁ 1.

DZIAŁ 1. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc ręce i nogi, a następnie wezwać pomoc medyczną. Trzeba zdjąć z poszkodowanego wilgotne lub uwierające części garderoby. Najwięcej ciepła traci się przez głowę, dlatego zawsze należy zadbać o to, aby głowa i szyja były dokładnie okryte. Jeśli to możliwe, warto przyłożyć ciepłe okłady na szyję i tułów. Poszkodowanemu, który jest przytomny, świadomy i zdolny do połykania, można podawać do picia ciepłe, osłodzone płyny. Należy pozostać przy nim do czasu przybycia pomocy medycznej, kontrolować czynności życiowe i reagować na ewentualne zmiany. ZAPAMIĘTAJ ● Odmrożenie to uszkodzenie skóry i tkanek leżących pod skórą w wyniku działania przez dłuższy czas niskiej temperatury. Zakres uszkodzenia zależy od czasu przebywania na zimnie i intensywności chłodu. ● Pierwsza pomoc osobie z odmrożeniami polega na zabraniu jej do ciepłego pomieszczenia i ogrzaniu. Z poszkodowanego należy zdjąć biżuterię oraz mokre lub ciasne ubranie i zastąpić je suchą, ciepłą i luźną odzieżą lub okryć kocem. ● Nie wolno rozgrzewać odmrożonego miejsca, jeżeli osobie poszkodowanej nie można zapewnić ciepłego schronienia, a ryzyko odmrożenia nadal istnieje. ● Wychłodzenie (hipotermia) to stan, w którym temperatura organizmu spada poniżej normalnej wartości, to znaczy poniżej 35°C. Wychłodzenie jest wywołane niską temperaturą otoczenia i może prowadzić do śmierci. ● Poszkodowanego z podejrzeniem hipotermii należy jak najszybciej umieścić w ciepłym miejscu w pozycji leżącej, okryć go i wezwać pomoc. Wilgotne lub uwierające części garderoby trzeba zamienić na suche i luźne. POLECENIA 1. Jakie mogą być skutki działania niskiej temperatury na organizm człowieka? 2. Wymień czynniki sprzyjające powstawaniu odmrożeń. 3. W jaki sposób należy pomóc osobie, u której po powrocie do domu stwierdzono odmrożenie stóp? 4. Przeanalizuj poniższy tekst, a następnie określ zakres pierwszej pomocy. Jesteś z kolegą na wycieczce w górach, z dala od jakichkolwiek zabudowań. Kolega ma przemoczone rękawice i uskarża się na pulsujący ból w dłoniach, drętwienie i mrowienie. Po zdjęciu rękawic widzisz, że skóra na nich jest blada i zimna. 5. Zaproponuj ubiór chroniący przed urazami termicznymi podczas zimowej wycieczki w góry. 6. Omów zagrożenia towarzyszące rozległym odmrożeniom. 7. Wyjaśnij, w jakich warunkach może dojść do hipotermii. 8. Na arkuszu papieru wykonajcie w grupie plakat na temat najczęstszych okoliczności, w których dochodzi do odmrożeń i wychłodzeń. 76

12 Postępowanie w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia Z tej lekcji dowiesz się: • jakie czynności należy wykonać przed podejściem do poszkodowanego, który został porażony prądem, lub podczas udzielania pomocy osobie tonącej; • dlaczego warto wiedzieć, gdzie w domu znajdują się bezpieczniki oraz zamknięcie dopływu wody i gazu. Postępowanie w przypadku porażenia prądem i uderzenia pioruna Przepływ prądu elektrycznego przez ciało może spowodować nagłą utratę przytomności, oparzenia skóry, drętwienie, mrowienie, skurcz mięśni (co może uniemożliwić porażonemu uwolnienie się od źródła prądu), ból, ogólne osłabienie, zatrzymanie pracy serca i niewydolność oddechową. Najpierw zawsze należy odłączyć urządzenie od prądu lub wyłączyć zasilanie, a dopiero potem można zająć się poszkodowanym. Nie wolno dotykać poszkodowanego dopóty, dopóki ma kontakt ze źródłem prądu. Trzeba pamiętać, że rozlane płyny i przedmioty, których poszkodowany dotyka, mogą przewodzić prąd. • Kolejne etapy postępowania przy porażeniu prądem 1 2 Odciągnięcie przewodu izolatorem Odciągnięcie poszkodowanego za nogi 3 Udrożnienie dróg oddechowych i sprawdzenie oddechu 77