Views
7 months ago

Edukacja dla bezpieczeństwa klasa 8

DZIAŁ 1.

DZIAŁ 1. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PORAŻENIA PRĄDEM Odłącz źródło napięcia Skontroluj czynności życiowe Przygotuj się do resuscytacji Wezwij pogotowie ratunkowe – tel. 999 lub 112 POSZKODOWANY NIEPRZYTOMNY POSZKODOWANY PRZYTOMNY Zastosuj procedury postępowania z nieprzytomnym Opatrz obrażenia według standardów Zapewnij komfort termiczny i psychiczny Kontroluj czynności życiowe W razie porażenia prądem najważniejszym zadaniem ratownika jest zadbanie o bezpieczeństwo własne i poszkodowanego, co powinno polegać m.in. na przerwaniu obwodu elektrycznego, najlepiej przez wyłączenie dopływu prądu w sieci głównej (wyjęcie wtyczki, odłączenie bezpieczników). Jeśli jest to niemożliwe, trzeba stanąć na suchym materiale izolacyjnym (np. drewnianej desce, gumowej macie, skrzynce) i suchym drewnianym przedmiotem odciągnąć źródło prądu od poszkodowanego. Można też odciągnąć poszkodowanego od źródła prądu, np. za pomocą szalika. Gdy poszkodowany nie oddycha, należy przystąpić do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Jeżeli oddech ma wydolny i jest przytomny, należy poparzone miejsca schłodzić i opatrzyć mokrym opatrunkiem. Jeśli zauważymy u porażonego objawy wstrząsu, należy go ułożyć w pozycji przeciwwstrząsowej, okryć i wspierać psychicznie. Rażenie piorunem może zapalić ubranie poszkodowanego, jego samego powalić na ziemię, a często spowodować śmierć. Osoba przebywająca w czasie burzy poza budynkiem powinna szukać schronienia w samochodzie lub pochylić się jak najniżej, przykucnąć, ale się nie kłaść. Nie wolno zbliżać się do pojedynczych drzew, zbiorników wodnych i wysokich obiektów. W czasie burzy nie powinno się korzystać z telefonu komórkowego. 80

12. Postępowanie w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia Pierwsza pomoc osobie porażonej piorunem jest taka sama, jak w przypadku osoby porażonej prądem. Ratowanie tonącego w wodzie Niska temperatura wody zwiększa stan zagrożenia zarówno dla poszkodowanego (tonącego), jak i dla ratującego, ponieważ wejście do zimnej wody i przebywanie w niej powoduje trudności w oddychaniu. Może to doprowadzić do zachłyśnięcia. Nagły skok ciśnienia może z kolei spowodować zawał serca, a gwałtowna zmiana temperatury – skurcz mięśni. Giną wówczas nawet najlepsi pływacy. Dłuższe przebywanie w wodzie dodatkowo przyczynia się do wywołania hipotermii. Ratujący powinien wyciągnąć tonącego na brzeg przy minimalnym zagrożeniu własnego życia. Najbardziej bezpiecznym sposobem ratowania tonącego jest rzucenie mu koła ratunkowego, liny, pływaka lub podanie kija. Gdy poszkodowany będzie już na brzegu, należy ułożyć go na twardym podłożu i wezwać pogotowie ratunkowe, a potem usunąć ewentualne ciała obce z jego jamy ustnej i po udrożnieniu dróg oddechowych przystąpić do kontroli czynności życiowych. Jeśli stwierdzi się brak czynności życiowych, trzeba natychmiast przystąpić do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, którą prowadzi się aż do przybycia karetki pogotowia. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU RATOWANIA TONĄCEGO Wołaj o pomoc Ewakuuj poszkodowanego z wody Ustabilizuj kręgosłup szyjny Oceń parametry życiowe Wezwij pogotowie ratunkowe – tel. 999 lub 112 Zapewnij komfort termiczny i wsparcie psychiczne Kontroluj czynności życiowe i reaguj na zmiany; w razie konieczności prowadź RKO Ratowanie tonącego pod lodem Wszystkie czynności związane z akcją ratunkową tonącego pod lodem są szczególnie niebezpieczne. Osobie tonącej najlepiej podać przedmiot (drążek, gałąź, linę, szal), którego będzie się mogła uchwycić. S Ewakuacja poszkodowanego w razie załamania się lodu 81