Views
2 months ago

Edukacja dla bezpieczeństwa klasa 8

DZIAŁ 1.

DZIAŁ 1. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc Zasady zachowania bezpieczeństwa w razie wypadku drogowego W razie wypadku drogowego ratujący muszą zapanować nad wieloma problemami jednocześnie. Ratowanie poszkodowanych wymaga podejmowania szybkich decyzji. Jeżeli w wypadku uczestniczą pojazdy z oznakowaniem wskazującym na niebezpieczny ładunek lub występują wątpliwości dotyczące oznakowania pojazdu, należy zawsze zachować bezpieczną odległość. S Zabezpieczenie miejsca wypadku – ustawianie trójkąta ostrzegawczego ● Należy wyłączyć zapłon i zaciągnąć ! hamulec ręczny we wszystkich pojazdach uczestniczących w wypadku. ● Nie wolno dopuścić do tego, aby ktoś palił papierosa w miejscu zdarzenia. ● Zawsze trzeba stosować się do przepisów ruchu drogowego. ● Nie wolno przenosić poszkodowanego, jeżeli to nie jest absolutnie konieczne. ● Należy zajmować się poszkodowanym bez zmiany jego ułożenia. KROK PO KROKU Kierowca, który zauważy wypadek na drodze, powinien: 1. Zorientować się co do rodzaju wypadku i ewentualnych zagrożeń, zatrzymać prawidłowo własny pojazd, wyłączyć silnik, zaciągnąć hamulec ręczny, włączyć światła ostrzegawcze (awaryjne), założyć kamizelkę odblaskową, zabrać ze sobą apteczkę, trójkąt ostrzegawczy, koc termiczny i gaśnicę; na pasie ruchu, po którym poruszał się uszkodzony pojazd, ustawić w odległości 30–50 m odblaskowy trójkąt (na autostradzie lub drodze ekspresowej w odległości 100 m), zatrzymać pierwsze nadjeżdżające pojazdy. 2. Wrócić na miejsce zdarzenia, zabezpieczyć samochód uczestniczący w wypadku przed toczeniem się, np. przez włożenie pod koła kamienia lub klocka, wyjąć kluczyki ze stacyjki, zaciągnąć hamulec ręczny i – jeżeli to możliwe – włączyć pierwszy lub wsteczny bieg. 3. Zaangażować kogoś do pomocy w działaniach (wezwanie służb ratunkowych, usunięcie istniejących zagrożeń, udzielenie pomocy poszkodowanym). 4. Ponownie dokonać oceny sytuacji i zorientować się: jak doszło do wypadku; czy zagrożenie nadal istnieje; ilu jest poszkodowanych; jakie służby ratunkowe wezwać. 5. Sprawdzić czynności życiowe poszkodowanych, zaczynając od najpoważniejszych obrażeń (zaburzenie oddychania i silne krwawienia); należy wstępnie założyć, że u poszkodowanych nastąpiło uszkodzenie kręgosłupa. 8

1. Istota udzielania pierwszej pomocy S Zabezpieczenie pojazdu przed przemieszczeniem się Zasada ta obowiązuje zwłaszcza wtedy, gdy podczas wypadku doszło do wycieku albo rozlania się niebezpiecznej substancji chemicznej lub w oznakowaniu mówiącym o rodzaju przewożonej substancji widnieje S Wyłączenie zapłonu i wyjęcie kluczyków ze stacyjki litera „E” (to substancja wybuchowa). Należy zapisać oznakowania i przekazać pełną informację dyspozytorowi pod numerem 112. Trzeba zachować spokój i ściśle wykonać polecenia dyspozytora. ZAPAMIĘTAJ ● Pierwsza pomoc to natychmiastowa pomoc udzielana osobie rannej lub z wyraźnymi objawami pogorszenia stanu zdrowia. ● Każdy ma prawny obowiązek udzielenia pierwszej pomocy. Kto nie udzieli pomocy osobie w stanie zagrożenia życia lub zdrowia, podlega karze pozbawienia wolności. ● Zawsze najpierw trzeba udzielić pomocy najciężej poszkodowanym, a dopiero potem można się zająć innymi. ● Podczas udzielania pierwszej pomocy nigdy nie należy narażać własnego bezpieczeństwa. ● We wszystkich pojazdach uczestniczących w wypadku należy wyłączyć zapłon i zaciągnąć hamulec ręczny. POLECENIA 1. Wyjaśnij, dlaczego udzielenie pierwszej pomocy osobie poszkodowanej ma duże znaczenie. 2. Na co należy zwrócić uwagę i o co zadbać, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas akcji udzielania pierwszej pomocy? 3. Jakimi cechami powinna się charakteryzować osoba udzielająca pierwszej pomocy? Odpowiedź uzasadnij. 4. Wymień kolejne kroki postępowania osoby, która udziela pierwszej pomocy. 5. Jak ocenisz postępowanie świadków wypadku, którzy biernie czekają na przyjazd pogotowia ratunkowego? 6. „Zobacz–oceń–działaj” – wyjaśnij, jak rozumiesz hasło dotyczące zachowania podczas udzielenia pierwszej pomocy. 7. Zaproponuj plan organizacji pierwszej pomocy z udziałem przechodniów na miejscu wypadku drogowego. Uwzględnij warunki bezpieczeństwa. 8. Omów sposób, w jaki należy zabezpieczyć miejsce wypadku drogowego. 9